Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1918-21

A CISZTERCI RENP BAJAI 111. BÉLA-FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE az 19Í8 19".—1921 22. iskolai évekről. KÖZLI KÜRTI MENYHÉRT-DR. IGAZGATÓ. BAJA, NYOMATOTT AZ „UJ ÉLET" R. T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1922.

Next

/
Thumbnails
Contents