Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1907

• I í CISZTERCI RENP BAJAI KATH. FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE 1907—1908. i KÖZLI: WERNER ADOLF dr., IGAZGATÓ. BAJA, KAZAL JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents