Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1906

CISZTERCI RENP BAJAI KATH. FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE 1906—1907. KÖZLI: WERNER ADOLF dr., IGAZGATÓ. BAJA, KAZAL JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents