Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1899

A C2ISZTERCZI RENP BAJAI KATH. FÖGYMNASIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE 1899—J900. KÖZLI: FÖLKÉR GUSZTÁV IGAZGATÓ. BAJA, KAZAL JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents