Petőfi Népe, 2011. december (66. évfolyam, 281-306. szám)

2011-12-01 / 281. szám

A LEGENDÁS BÁBMŰVÉSZ, A HŐS VITÉZ LÁSZLÓ MEGALKOTÓJA, KEMÉNY HENRIK 87 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT KIHAGYIMATOLCSYT AZ IMF-TÁRGYAIÁSOKRÓL MÁR GYERMEKKORTÓL ÓVJA-VÉDJE A FOGZOMÁNCOT, VIGYÁZZON AZ ÜDÍTŐKKEL, A SAVAS ÉLELMISZEREKKEL! HIRDETtS_______________________________ December 3-4-én KARÁCSONYI JÁTÉKVÁSÁR 20%-4-0%-60% engedménnyel a Sport-játék osztályon! minden női-férfi szövetkabát, dzseki, LIVELLO, POLA, BLUE SEVEN ruházat, J.PRESS női-férfi fehérnemű, női csizma, bébi-gyerek száras cipő, csizma, evőeszközkészlet, sütőforma, tepsi, teakanna, matrica, matricás album, mesekönyv, foglalkoztató! Szombaton és vasárnap 14-18 óráig ___10% engedmény minden termékre! AL FÖLD ÁRUHÁZ Kév/lcIcU: ;t » n.:tlliil<l;u uli;i/.lm Oktatási centrum születőben az evangélikus egyház a nyár végén átvette az Árpád utcai óvodát Kiskő­rösön. lövőre a Petőfi Sándor Általá­nos Iskola, illetve a nagy költő nevét viselő középiskola is átkerülhet az egyház felügyelete alá. ► 4. oldal Karácsonyi adomány MINTEGY Ötszáz kiló tartós élel­miszert gyűjtöt­tek össze a kecs­keméti HELPI iroda önkénte­sei. ► 2. OLDAL ÜGYELET SZERKESZTŐ: 78/818-800 TERJESZTÉS: 76/818-873 HIRDETÉS: 78/818-836 E-MAIL: petofinepe® axelsprlnger.hu ................-04<r.i- • 'V I DŐJÁRÁS Az egész nap szür­ke ködfelhős lesz. Eső, hó nem való­színű. A jellemző hőmérséklet dél­után 2, reggel -1 fok körül alakul. ►11. OLDAL Zsiráfot improvizáltak immár hagyomá­nya van a novem­beri Művészeti Ta­lálkozónak a Kato- na-gimiben, az el­sőt 2005-ben tar­tották. ► 13. OLDAL LAPSZÉL Siet az órám egy kicsit. Nem okvetle­nül a mutató állásán veszem ezt ész­re, hanem - mondjuk - gyarapodó testsúlyomon. Éppen csak beléptünk decemberbe, és már valahol a hónap második felénél jár az időszámítás haspókságilag. Gyerekkoromban ilyentájt még legföljebb csak a Miku­lás-csomag megevésén spekuláltam. Tegnap meg azon kaptam magam, hogy kedves kollégám egyik írása nyomán azon tanakodom, ideje lenne egy kis kocsonyázásnak. S míg ezen elandalodtam, elfogyott egy előző nap felbontott csomag szaloncukor. Kicsit csodálkozva és éhesen (no meg hiá­ba) néztem körül egy kis bejgli után. Hátha hoz a Mikulás - egy kis ma­lacsülttel meg farsangi fánkkal, per­sze. Ö. Cs. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐIÉ: Páncsics Hajnalka közösségi és hírportálunk: BAON.hu Telefon: 06-80/480-756 Rekordhoz közelít a Duna baja Komoly gazdasági károkat okoz a vízhiány több ágazatban Tegnap reggel Bajánál 88 centi volt vízállás, és az előrejelzés további csök­kenést ígér: ma reggelre 79, vasárnapra várhatóan 58 centire apad a folyam. Kubatovics Tamás Ez már a bajai vízmércén meg­figyelt legkisebb jégmentes víz­álláshoz közelít. Azt 2003. au­gusztus 31-én észlelték, akkor 51 centiméter volt a vízszlnt. November végén a jelenlegihez hasonlóan alacsony vízállás is előfordult már, hiszen például a november 24-ei adatok össze­vetéséből kitűnik, hogy 1983- ban, 2003-ban és 2005-ben is mértek egy méter közeli vízál­lást. Jelenleg ennél is alacso­nyabb a vízállás, több évtizedes negatív rekordok dőltek meg már eddig is. Több mint egy- tucatnyi hajóútszűkület, illetve gázló korlátozza a forgalmat az Alsó-Duna-völgyi Környezetvé­delmi és Vízügyi Igazgatóság ál­tal felügyelt mintegy 130 kilo­méteres szakaszon.- Három hónapja nem esett eső, ezután pedig várhatóan in­kább hó lesz a vízgyűjtőn, ezért alacsony vízállásra kell számí­tani - mondja Nagy László, a BOKK Kft. ügyvezetője. - A ha­jók alatt 26 deciméter kell a biz­tonságos közlekedéshez, mert 2,5 méteres merülésűek közle­kednek a folyón. Ezzel szemben Dunafóldvárnál például 16 deci­méter, s déli irányban sem jobb a helyzet: Apatinnál több száz hajó áll, és hasonló a helyzet a Vaskapu alatt is - sorolja bajai kikötőt működtető társaság ve­zetője. Hozzáteszi: a másfél mé­teres merülés azt jelenti, hogy 50-60 százalékos kapacitással A Dunán - Bajánál - körülbelül harminc hajó vesztegel A Sugovicán átívelő híd mindkét pillére szárazon áll lehetne árut szállítani, azaz a költségek megduplázódná­nak, ezért a fuvarozók, a ke­reskedők és a tulajdonosok számára sem gazdaságos a szállítás. Pedig a gabonakeres­kedők esetében a 300 forint fö­lötti euróárfolyam igen kedve­ző körülmény. Viszont nem le­het szállítani a vízen, ráadá­sul szárazföldi kapacitás sem tudja érdemben apasztani a raktárakban lévő készleteket. Bajánál 20-30 hajó áll, esetük­ben a könnyítés gazdaságilag is előnyös lehet, hiszen az idá­ig eljuttatott vasércet kettő he­lyett három hajóval már el le­het szállítani Dunaújvárosba. ► NÉZŐPONT: 3. OLDAL PREMIUM Részletek a belső oldalon! HIRDETÉS Jóval előnyösebb helyzetben a Baja, mint a Kecskemét A LABDARÚGÓ Magyar Kupá­ban tegnap a bajai csapat nyer­ni tudott, míg a kecskeméti gárda kikapott. A nyolcaddön- tők első mérkőzésein a Bajai LSE-Kalo MÉH a Kozármis- lenyt fogadta. A Sugovica-par- tiak kétgólos előnyt szereztek, 2-0-ra nyerve a mérkőzést. A Kecskeméti TE a Debrece­ni VSC-Teva együttesét látta vendégül a Széktói Stadion gyepén. A kecskeméti lilák gyengén kezdtek: húsz perc után már két góllal vezetett a Löki. Végül a debreceni gárda győzött 2-1-re. A visszavágókra szombaton kerül sor, akkor bravúr kell majd, hogy a KTE-nek esélye maradjon a címvédésre. ► IS. OLDAL Rokkantak: jövőre tervezik a felülvizsgálatot megyénk lakosságának több mint egyharmada él nyugdí­jasként, vagy kap nyugdíjsze­rű ellátást, járadékot. Magas a rokkantnyugdíjasok száma is, őket érintik a jövőre tervezett változások. ► 2. OLDAL HIRDETÉS HYUNDAI M. SZÉPSÉG ÉS PRAKTIKUM EGYBEN! HOVÁNY AUTÓCENTRUM A minőségi autók és az igényes vásárlók autócentruma Kecskemét, Szent László krt. 68. Tel.: 76/502-800 www.hyundaihovany.hu Hyundai Hovány II K3£i-I HYUnoBi ÍX J­Felszámolják a fél éve alapított vagyonkezelőt hat ellenzéki képviselő kez­deményezésére - alig féléves fennállás után - felszámolják a Kiskunfélegyházi Vagyon­kezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.-t. Erről tegnapi ülésén döntött a város képviselő-tes- tülete. A város vezetősége a rész­vénytársaság létrehozásával olyan új modell bevezetését tervezte, amelyik a hagyomá­nyos városgazdálkodási rend­szert váltotta volna fel. A 100 százalékban önkormányzati tulajdonú vagyonkezelő tár­saságnak azonban már a megalakítása sem volt zökke­nőmentes. A képviselő-testü­let csak második nekifutásra fogadta el az erről szóló elő­terjesztést. Az elmúlt hóna­pok alatt azonban számos jo­gi aggály merült fel a társaság további működtetésével kap­csolatban. Mint ismeretes: a Bács-Kiskun Megyei Kor­mányhivatal állásfoglalása is kimondja, a részvénytársaság megalakítása jogszabályokba ütközik, ezért hat ellenzéki városatya kezdeményezte an­nak feloszlatását. Megítélé­sük szerint ugyanis a társa­ság elmúlt féléves működése alatt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és a város­nak nincs pénze a további fi­nanszírozásra. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Next

/
Thumbnails
Contents