Petőfi Népe, 2011. augusztus (66. évfolyam, 178-203. szám)

2011-08-01 / 178. szám

HIRDETÉS Rendelje meg telefonon: Petőfi Né 06-80/480-756 Munka­napokon 8-16 óra| között Szavunkat adjuk! Petőfi Népe // ■■ DIAKTRAGEDIA - A SZÉTSZAKADT KOCSI fl VEGHAJRABAN GYŐZŐIT VEZETŐJE JELENTŐSEN TÚLLÉPTE A _ „J. |™i' MEGENGEDETT SEBESSÉGET A KTE DIÓSGYŐRBEN ► 15. OLDAL ÚJABB NEHEZ NAP VÁR KIEFER SUTHERLANDRE ► 10. OLDAL' EGY PERCBEN Túlélnék a fesztiválok MEGYEI Állami szerepvál- körkép 8-3, 5 lalás nélkül meg- FELS°" feleződhet a hazai kiskunság ___4 mű vészeti feszti- gazdaság___6-7 vá lkínálat. Az közélet_____8 id én még nem interjú_____9 cs ökkent jelentő- programok 10 sen a rendezvé- szolgáltatás 11 nyék száma. sport 14-16 ► 7. OLDAL T„ i o Gyurcsány a fő felelős IDŐJÁRÁS Az időjárás nem változik: hűvös hétfőnk lesz. Délután ismét számíthatunk záporokra, ziva­tarokra Is. ► 11. OLDAL „Az államadósság drámai mértékű megnövekedésé­nek egyértelmű fe­lelősei az elmúlt 8 évben regnáló szo­cialista kormány­fők" - jelentette ki Szijjártó Péter. ► 8. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A BA0N.hu olvasóitól Ön leevezne a Dunán Budapestről Bajáig? Csak több nap alatt, sok kikötéssel és fürdéssel Nincs az a jutalom, erre vállalkoznék hogy kipróbálom én is LAPSZÉL Kedvenc brit tudósaim most azt bizo­nyították be tudományosan, hogy a 70 éves nőket jobban érdekli a szex, mint a 40-es hölgyeket. Nem tudom mit érez egy 70-es nő, de szívesen megtapasztalnám saját bőrömön. Ez az eszmefuttatás pedig eszembe jutta­tott egy másik kevésbé tudományos megállapítást: „Ha megéred a 100 éves kort, nyert ügyed van. Nagyon kevesen halnak meg 100 éves koruk után. ” pé-há E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Páncsics Hajnalka közösségi és hírportálunk: BAQN.hu Telefon: 06-80/480-756 9770133 235013 A mítosz a valóság része ősök napja Történelmi kaland és időutazás a bugaci pusztán A honfoglalás korát ele­venítették fel az elmúlt hétvégén Bugacon. A Magyar Túrán Alapít­vány a tavalyi nagy si­kerű Kurultáj után most Ősök napját rendezett. Vajda Piroska- A magyar őstörténet megúju­lásának kezdetén vagyunk. Bí­zom abban, hogy a fiatal és hosszabb ideje fiatal történé­szek lehetőséget kapnak, hogy bizonyítsák: a mítosz a valóság része - mondta ünnepi beszé­dében Lezsák Sándor, az Or­szággyűlés alelnöke. Kiemel­te: - Ősök napja lehetne az esz­tendő 365 napján, hiszen törté­nelmünk példázatos személyi­ségei éltető reményt és erőt ad­nak az év minden napjára.- Legyen elég a siránkozás­ból, a bús magyarkodásból, a kishitűségből! Legyen elég, a zsibbadásból! Nemzetünk jö­vője az erős család, a gyermek- áldás, a megújuló, a rokoni ösz- szetartás, a nemzeti összefo­gás, és a velünk rokonítható népek sokoldalú együttműkö­dése - hangsúlyozta ünnepi beszédében Lezsák, a rendez­vény fővédnöke. ► RÉSZLETEK: 9. OLDAL Ganz-Röck felszámolás: a kereset a bíróságon Sztárvendégek zenéltek Evelin segélykoncertjén A félegyházi kazángyárat ko­rábban működtető TE-Ganz Rock Zrt felszámolójának ügy­védje benyújtotta keresetét az üzem tulajdonjogának ügyében. A per tétje, hogy a Fővárosi Bí­róság visszaállítja-e az eredeti viszonyokat, és így lesz-e pénz a hitelezők, így a munkavállalók teljes körű kifizetésére. A szerkesztőségünk birtoká­ba jutott keresetlevél hosszan részletezi azokat a bonyolult jo­gi ügyleteket, melyek révén a Vegyépszer érdekeltségébe tartozó Traktus Kft. végül meg­szerezte az ingatlan tulajdonjo­gát a TE Ganz-Röcktől (mely­nek egyik korábbi tulajdonosa szintén a Vegyépszer illetve a Resonator Kft. volt). ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON Numizmatika Szombaton rendezték meg Kecskeméten a XXV. Numiz­matikai „Hírős Nap” jubileumi találkozóját. A Magyar Éremgyűjtők Egye­sületének kecskeméti csoportja által szervezett rendezvénynek a GAMF kar új sportcsarnoka adott otthont. (S. H.) Napjaink egyik haza híressége, SP is segített Több mint 110 ezer forintot gyűjtöttek össze azon a jóté­konysági koncerten, melyet a súlyos szívbetegséggel küszkö­dő, 10 hónapos Kövecses Evelin és családja támogatására hív­tak életre. A múlt hét végén Kis­kunhalason, a Tiszti Klubban igazi sztárfellépőkkel találkoz­hattak az érdeklődők. A kon­certet szervező 16 éves fiatal­ember, Pintér Gábor Levente in­vitálását elfogadta a helyi RAProdukció zenekaron túl SP, Bódi Csabi, Pál Tamás és zene­kara, valamint Nacsa Olivér is, aki az est házigazdájaként szó­rakoztatta a közönséget. A mű­sorszámok között értékes tom­bolanyeremények is gazdára ta­láltak, melyeket - sokak nagy örömére a sztárfellépők ad­tak át a szerencséseknek egy- egy puszi kíséretében. ■ Zs. D. Háromszázezer forint helyett 3 milliót fizetett ki a krupié Saját magát csapta be egy kecskeméti kaszinó alkalma­zottja. Vádlottként mégsem ő, hanem az a férfi kerül majd bí­róság elé, aki kihasználta az alkalmazott tévedését és a jo­gosan járó nyereménynél 2,7 millióval többet vitt el a kaszi­nóból. A különös ügy március 16- án történt Kecskeméten, ahol egy 28 éves férfi játszott a ka­szinó egyik rulettasztalánál. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON Tovább nőtt a költségvetési szervek adóssága Újabb 2,2 milliárd forinttal nőtt a költségvetési szervek tartozása a beszállítók, szolgál­tatók felé, így az adósság im­már 38,8 milliárdot tesz ki. A teljes adósságállomány még ennél is nagyobb, 39,8 milli­árd forint. ► 6. OLDAL Idén is sokba kerül a szülőknek tanévkezdés Az idén is több tízezer forintos terhet ró a szülőkre az egy hó­nap múlva esedékes tanévkez­dés. Az oktatási államtitkárság becsült adatai szerint mintegy 1,3 millió gyermek kezdi meg az iskolát, tankönyvcsomagjuk átlagára 6500 forintot tesz ki. Az 1-4. évfolyamokra beiratko­zott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon hasz­nált tankönyvek tömege a há­rom kilogrammot ne haladhas­sa meg. ► 8. OLDAL SERTÉSÁLLOMÁNY BÁCS-KISKUNBAN

Next

/
Thumbnails
Contents