Petőfi Népe, 2011. július (66. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-01 / 152. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. JÚLIUS 1., PÉNTEK SPORT 15 Európa Liga-induló csapattal játszik edzőmeccset a KTE-Ereco gárdája „Ki az a 22-es?” - érdeklődtek töb­ben a szerdai KTE-Ereco-FK Lo­sonc (szlovák) felkészülési labda­rúgó-mérkőzésen. De csak azok, akik nem járnak a kecskeméti li­lák U19-es csapatának meccsei­re. A legutóbbi bajnokságban ne­gyedik helyen végzett gárdának ugyanis alapembere a tizenkilenc éves Farkas András. Mint ahogy a szintén fiatal Militär Iván, Töl­gyesi Viktor és Patvaros Zsolt. Tomiszlav Szivics vezetőedző pe­dig - amikor csak lehet - megad­ja nekik a játéklehetőséget. „Értékes fiatal labdarúgóink vannak. Azt szeretném, ha az NB III-as csapatnak ők alkotnák a ge­rincét, majd szép lassan beépül­nének az NB 1-es gárdába. Rutint kell szerezniük. Ez ugyanis a leg­nagyobb hiányosságuk” - véleke­dett a szerb szakember, akinek ál­lítását bizonyítja, hogy elég volt egy helyezkedési hiba az egyéb­ként jól játszó bal bekk, Farkas András részéről, és máris meg­szerezte a szépítő találatot a szlo­vák együttes a hazai részről 4-1- re végződött edzőmeccsen. „A legközelebbi felkészülési ta­lálkozónk biztosan jobb lesz, mint a Losonc elleni, mert jobb ellenfél­lel játszunk” - tette hozzá Szivics, akinek csapata szombaton 17 órá­tól a szerb élvonalban legutóbb harmadik helyen végzett FK Vojvodina gárdájával játszik a Széktói Stadionban. A Vojvodina a KTE-hez hasonlóan szintén Eu­rópa Liga-induló, a kecskemétiek­hez hasonlóan a második selejte­zőkörben kezdik meg,a küzdel­meket: a liechtensteini Vaduz gár­dájával vívják a párharcot. A KTE-vel kapcsolatos hír, hogy - információnk szerint - a Debrecenből kölcsönbe kapott bal oldali védő, Mohi Dávid visz- szatért a Lokihoz. A helyére ér­kezhet a hírős városi lilákhoz Leon Panikvar. A szlovén játé­kos legutóbb a Zalaegerszeg csa­patában szerepelt. ■ B. K. Elrendelték a gyanúsítottak letartóztatását Elrendelte csütörtökön a Pesti Központi Kerületi Bíróság a labdarúgó-bundabotrányban érintett hét gyanúsított előze­tes letartóztatását. A bíróságon két tanács tárgyalt a kényszer- intézkedésekről. Az egyik ta­nács azt rögzítette, hogy a szö­kés, elrejtőzés veszélyére és a bizonyítási eljárás megnehezí­tésének veszélyére tekintettel döntött K. Zoltán, L. Mátyás és H. Gábor gyanúsított előzetes letartóztatásáról. A döntés alapján'a gyanúsítottak előze­tes letartóztatása az első fokú bíróságnak a tárgyalás élőké-, szítése során hozott határozatá­ig, legfeljebb azonban 2011. jú­lius 30. napjáig tart. A másik tanács L. Kolos, Cs. János, S. Krisztián és M. Tamás László gyanúsított előzetes letar­tóztatását rendelte el a szökés, elrejtőzés veszélyére és a bizo­nyítási eljárás megnehezítésé­nek veszélyére tekintettel. A hét személyt azzal gyanú­sítják, hogy egy nemzetközi szervezet tagjaiként meccseket igyekeztek befolyásolni annak érdekében, hogy jelentős nyere­ményekre tegyenek szert. ■ Miért távozott a bajai edző? kosárlabda Az elnök szerint több a jó tréner, mint a minőségi klub Szerdán Peresztegi Nagy Ákos kosárlabdaedzővel készítettünk interjút. A szakember többek között elmondta, hogy a sajtóból értesült arról, hogy már nem ő a Bajai NKK női csapatának edzője. Szer­ződése május 31-én lejárt, de klubja komoly összeg­gel tartozik neki, és las­san megélhetési gondjai vannak. A bajaiak részé­ről Molnár Szilárd klubel­nök reagált az edző által elmondottakra. Rajtmár István- Peresztegi Nagy Ákos tavaly tárgyalásaink során nem fogad­ta el a felajánlott 2 éves szerző­dést, ezért ő idén május 31-étől, szerződése lejártától nem a Bajai NKK edzője. Ezért téves az a megállapítás, hogy a sajtóból ér­tesült erről. Vele is, mint több más edzővel tárgyalásokat foly­tattunk és folytatunk a jövőre nézve, azonban számára nem volt kielégítő a felajánlott felté­telrendszer, így a klubot üzemel­tető kft. tényként kezelte, hogy g vele a tárgyalások lezárultak, mi- I vei egyéb ajánlatot nem kíván- | tunk tenni - kezdte mondandó- 5 ját Molnár Szilárd, majd szerin- -g te a teljességhez hozzá tartozik, % hogy ezen megbeszélés során je- J lezték Ákos felé, hogy a csapat I körül év közben kialakult han­gulatért, a lányok között kiala­kult ellentétekért neki kell vállal­nia a felelősséget, és ezeken a dolgokon, ha az ajánlat elfogad­ható részéről, akkor is minden­képp szükséges a változtatás.- Valószínűleg sokan hallot­tak a Pécs, Szeged, Szolnok és egyéb csapatok nehézségeiről. Ez nyilvánvalóan azt is eredmé­nyezte, hogy több lett a minősé­gi edző, mint a tőkeerős klub. Ez egy merőben más helyzetet te­remtett a piacon. Pereszteginek tett ajánlatunk valóban kedve­zőtlenebb volt, mint az előző évi összeg, azonban még mindig ki­fejezetten jó kondícióknak tar­tottuk a piac kínálatát figyelem­be véve. Részünkről nem volt ok újabb egyeztetésre, és sem az Ákos, sem a.menedzsere felől nem érkezett olyan információ, mely szerint hajlandó lenne en­gedni elképzeléseiből. Ezt mi tényként kezeltük, és tovább lép­tünk, hiszen a legfontosabb szá­munkra a jövő évi csapat építé­se, ami az edzővel kezdődik - folytatta a bajai klub elnöke, majd megjegyezte: bár látta, szombaton kereste őt Peresztegi Nagy Ákos, egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott erre „reagálni”. Másnap beszéltek, és az edző kérdéseire választ adott. A tré­ner által említett fizetések elma­radására, csúszására a követke­zőket mondta Molnár Szilárd:- Fizetésben valóban vannak csúszások, azonban ez nincs tel­jesen két hónap, mivel áprilisi fizetéséből is kapott már előle­get közel egy hónapja. Az elma­radásokat záros határidőn belül rendezzük. Arról, hogy Ákosnak anyagi gondjai vannak, a legke­vésbé sem az egyesület tehet. Két éven keresztül pár hónap ki­vételével percre pontosan fizet­tünk, sőt néha határidő előtt is - jelentette ki a bajai elnök, s el­mondta: a játékosok felé lejárt tartozásuk nincs és nem is lesz. Budimirrel a klub bontott szer­ződést elégtelen teljesítménye miatt még szerződése lejárta előtt, és felé minden pénzügyi tartozását rendezte távozása napján. Fürtös Kata szerződése lejárta miatt távozott, és minden fizetségét távozásakor megkap­ta. A klubnak anyagi nehézségei nincsenek. Ellenben a szponzo­ri pénzek beérkezésének üteme csúszik, ami a minimális csúszá­sokat okozza. A fedezet azonban rendelkezésre áll, és rövidesen kifizetésre kerül.- Az egyesület vezetőségének felelőssége és feladata, hogy a rá bízott, Baja város képviselő-tes- tülete által megszavazott pénzt kellő körültekintéssel kezelje, és gazdasági racionalitások szerint döntsön. Játékoskeretünk a kö­vetkező idényben is változatlan marad, viszont szeretnénk pótol­ni Fürtös Katát és Jelena Bu- dimirt. Tervezzük játékosok iga­zolását 1-es, 3-as és 4-5-ös poszt­ra. Bízunk abban, hogy a tavalyi­nál erősebb csapatot sikerül ösz- szehoznunk a bajnoki rajtra egy új, tapasztalt, sok csatát megélt, fiatal edző vezetésével. Folya­matban van nevezésünk a CEWL (közép-európai női liga) küzdelmeire a nemzetközi po­rondon. Itt német, osztrák, cseh, szlovák és román csapattal talál­kozhatunk - mondta végezetül Molnár Szilárd. HBEIESEMi Magyar Nagydíj a Türr- kilátó előtti szakaszon motorcsónak Harmadik alkalommal rendezik meg a hétvégén az Axiál Magyar Nagydíj motorcsónakver­senyt Baján, a Türr-kilátó előtti Duna-szakaszon. Az F-125, az F-250 géposztá­lyokban Európa-bajnoki, míg F-500-ban világbajnoki futamokat tartanak. Tizen­négy ország versenyzői vesznek részt a viadalon, várhatóan 12-14 hajó vág neki a futamoknak. (K. T.) Öt magyar érem már biztos a junioroknál ökölvívás Százszázalékos napot zártak csütörtökön a magyar versenyzők a Keszthelyen zajló junior ökölvívó-Európa-bajnoksá- gon: mind a három, ne­gyeddöntőben érdekelt bok­szoló győzött, így már öten biztos érmesek a konti­nensviadalon, köztük Herczeg Norbert (54 kg) a Kecskeméti SC bokszolója. Világbajnokság lesz Tiszakécskén kerékpár 2014-ben Tisza­kécskén rendezik a törté­nelmi kerékpárok világbaj­nokságát. Az esemény meg­szervezésével a kétszeres veterán kerékpáros vb-t nyert tiszakécskei Halápi Sándort bízták meg. Sarapova-Kvitova-döntő Wimbledonban TOW6Z Az ötödik helyen ki­emelt Marija Sarapova lesz a nyolcadikként rangsorolt cseh Petra Kvitova ellenfele a női egyes szombati finálé­jában az angol nyílt tenisz- bajnokságon, Wimbledon­ban. Az orosz Sarapova a német Lisickit verte (6:4, 6:3) az elődöntőben, míg Kvitova a fehérorosz Aza- renka ellen diadalmasko­dott (6:1, 3:6, 6:2). Elhalasztották a hétvégi Balaton-átúszást tömegsport A várható rossz időjárási körülmények miatt elhalasztják a most szombatra meghirdetett Ba­laton-átúszást. Az új időpont július 23-a, szombat. A Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatási Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentése Név: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Kiskunfélegyháza, Bajza u. 54. Adószám: 21806739-2-03 Cégbírósági nyilvántartási száma: 03-09-118456 A Kiskun-Művész Nonprofit Oktatási KFT 2009. június 20-án jogszabályi előírás módosulása miatt névváltozással a Kiskun-Művész KHT-ból alakult 3.000.000 Ft alaptőkével, kiemelkedően közhasznú jogi státusszal. Alapvető tevékenysége a 2000-ben alakult Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartása, működtetése. A többi tevékenysége is segíti a kiemelkedően közhasznú működést. Á Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kiskunfélegyházán, és a környék kistelepülésein tanuló diákok alapfokú művészeti nevelését tűzte ki célul, táncművészeti, képző-,és iparművészeti, színművészeti, és zeneművészeti ágakban. A Nonprofit Oktatási KFT feladata megteremteni szakmailag és gazdaságilag az alapfokú művészet oktatás feltételeit. A Nonprofit Oktatási KFT az államtól, valamint pályázati forrásból származó pénzeszközből gazdálkodott 2010-ben. Számviteli beszámoló formája: éves beszámoló közhasznú eredménykimutatással. Főbb mérlegadatok: Eszközök: - befektetett eszközök nyilvántartási értéke: 21 387 ezer Ft- készletek értéke: nulla ~ követelések értéke: 27 ezer Ft ~ pénzeszközök értéke: 71.351 ezer Ft ~ aktív időbeli elhatárolások értéke: 130 ezer Ft Források: - saját töke: 3.517 ezer Ft ~ kötelezettségek: 1.758 ezer Ft- passzív időbeli elhatárolások: 87.620 ezer Ft Eszköz-forrás összesen: 92.895 ezer Ft. Összes bevétel 44.486 ezer Ft volt, mely központi költségvetésből, közhasznú tevékenységből, pályázati forrásból származó adományból valamint egyéb bevételből tevődik össze. A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 44.497 ezer Ft volt. Anyagjellegű ráfordítás 14.757 ezer Ft, személyi jellegű ráfordítás 23.450 ezer Ft, amortizáció 6.275 ezer Ft, egyéb ráfordítás 15 ezer Ft. A Nonprofit Oktatási KFT 2010- ben nem nyújtott pénzbeli támogatást sem magánszemélynek, sem jogi személynek. _____________________http://muveszeti.infocomet.hu _____________ SZ ÉCHENYI TERV Kerékpártároló-avató ünnepség Csávolybanl 2011.07.02-án ünnepélyes keretek között kerülnek felavatásra a Kerékpározással a Kö/nyezet- tudatosságért Csávolyban elneve­zésű, sikeres KEOP-pályázat keretében megépült kerékpártá­rolók. A délelőtt 9.30-kor kezdődő rendezvényen számos érdekes program, előadás és ingyenes büfé várja az érdeklődőket. Az esemé­nyen értékes ajándékok is kisor­solásra kerülnek a résztvevők között. A projekt az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, összesen bruttó 9 336 543 Ft vissza nem térítendő támogatásból. HIRDETÉS A KITE Zrt. Déli Régiója Kecskeméti Alközpontjába pályázatot hirdet _ ALKATRÉSZ-ELŐADÓI munkakör betöltésére. Feladata; • a társaság által forgalmazott alkatrészek értékesítése • meglévő partnerkapcsolatok ápolása • az eladás pénzügyi folyamatainak nyomon követése. Követelmények: • középfokú gépészvégzettség • felhasználó szintű PC-ismeret (Word, Excel) • „B" kategóriás jogosítvány ■ jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség • megbízhatóság, pontosság, következetesség. Előnyt jelent: • mezőgazdasági gépészmérnöki végzettség • mezőgazdasági területen szerzett szakmai gyakorlat • angolnyelv-tudás • értékesítési gyakorlat • mezőgazdasági gépek kereskedelmében vagy üzemeltetésében szerzett tapasztalat. Amit nyújtunk: • versenyképes, teljesítménytől függő jövedelem • stabil, országos hírű cégnél szakmai fejlődési lehetőség és karrierépítés. Jelentkezés: ^ amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, a www.kite.hu/karrier internetes felületen, a megfelelő állásajánlat kiválasztását követően töltheti fel jelentkezését, 2011. július 25-éig. 11752B4

Next

/
Thumbnails
Contents