Petőfi Népe, 2011. június (66. évfolyam, 127-151. szám)

2011-06-01 / 127. szám

ORBÁN SZERINT HETI OTNflPI MUNKÁBÓL SOKBA KERÜL A BANKOKNAK AZ BERESfllBtANDRA NEM LEHET MEGÉLNI - HÁBORÚBAN A HELYES TÁPLÁLKOZÁS ÁLLUNK A MUNKANÉLKÜLISÉGGEL >. 0lDa, OTmUNMENIO AKCIÓTERV , 6.oldal ÉLHARCOSA ► 10. OLDAL mBDErts Június 1-augusztus 51. között Minél jobb bizonyítvány - annál több engedmény a Sport-játék osztályon! Ha a bizonyítványban minden jegy ötös (5) 20% engedmény! Ha a legrosszabb jegy négyes (4j 10% engedmény, hármas (3) 5°A engedmény minden vásárláshoz! Részletek a www.alfoldaruhaz.hu oldalon. ALFÖLD ÁRUHÁZ w \> >\ .:tl tolcl;triili:i/.lm EGY PERCBEN Öngondoskodás szükséges Mindenkinek a sa­ját felelőssége is, hogy gondoskod­jék a saját idősko­ráról - mondta Er­dős Mihály, a Ge­nerali ügyvezető igazgatója a társa­ság által szervezett nyugdíj-konferen­cián. ► 7. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2-3, 13 BÁCSKA 4 GAZDASAG 6-7 KOZELET 8 ELETMOD 9 PROGRAMOK 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14-15 MOZAIK 16 LAPSZEL A rákkeltő anyagokkal azonos veszé­lyességi kategóriába sorolta a mobil- telefonálással járó sugárzást az Egészségügyi Világszervezet. Évtize­dek óta sejtjük, hogy nem egészséges a mobilozás, most már csak az a kér­dés, hogy vissza lehet-e forgatni az idő kerekét, lehet-e napjainkban mo­biltelefon nélkül létezni, pé-há E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Páncsics Hajnalka közösségi És híri’ortálunk: BAQN.hu Telefon: 06-80/480-756 1112 7 lakat a sportcsarnokon Kalocsa Nincs használatbavételi engedélye a komplexumnak Húsz éve építették, ennyi ideje használták a kalocsai sportcsarnokot. A bezárással a hét végi Kék Madár Fesztivál helyszíne is változik. Bezárta a kalocsai sportcsar­nokot az önkormányzat. A na­pokban derült ki ugyanis, hogy a 20 éves épületnek nincs használatbavételi enge­délye, és nem is az eredeti épí­tési engedély szerint épült. A bezárás számos nagyrendez­vényt és sportolót érint. A sportcsarnok használat­bavételi engedélye akkor kez­dett hiányozni a kalocsai vá­rosházán, amikor két pályázat beadásához - egy energetikai fejlesztés és korszerűsítés vé­gett - a sportcsarnok papírja­it is csatolni kellett volna. Az engedélyt az önkormányzat­nál nem találták, ezért a föld­hivatalhoz, majd az ÁNTSZ- hez és a tűzoltósághoz fordul­tak, de sehol sem lelték a ke­resett okiratot. ► FOLYTATÁS: 3. OLDAL Elcsalt milliárdokat mostak tisztára A rendőri jóslat bejött: ismét hallatott magáról az álbombagyáros Tegnap ismét hallatott magá­ról a kecskeméti álmombagyá- ros. A Kerkápoly utcai park­ban, a Kecskeméti Főiskola egyik karának közelében talált egy járókelő egy pádhoz lán­colt dobozra, melyben a gya­nús tárgy lapult. ► RÉSZLETEK: 2. OLDAL Elhunyt Josef von Ferenczy A Németországban élő, magyar származású, Európa-szerte is­mert és elismert médiamene­dzsert, loset von Ferenczyt ki- lencvenkét éves korában érte a halál. A halálhírt kedden Mün­chenben jelentette be Marcel Huber, a bajor kormány kultu­rális és médiaügyekkel foglal­kozó minisztere. Az 1919. ápri­lis 4-én Kecskeméten született, és 1951 óta Münchenben élő Josef von Ferenczy még vasár­nap hunyt el. ■ PILLANATFELVÉTEL A BAON.hu olvasóitól Ön megfogja a gombját, ha kéményseprőt lát? Összeveszett anyjával az ifjú gyújtogató? A rendőrök szerint egy 10 éves kisfiú gyújtogatott Lakitelek ha­tárában tegnap dél körül. A gye­rek összeveszett az édesanyjá­val, majd dühében felgyújtott a legelőn egy szénabálát. A lángok azután átterjedtek a legelőre, on­nan egy gyümölcsösre, végül pe­dig egy gabonatáblára. Ekkor ér­tek ki a tűzoltók, és megfékezték a 4-5 hektárnyi területen pusztí­tó tüzet.- A rendőrség rongálás miatt indított ismeretlen tettes ellen el­járást - közölte Mihályné Borne­misza Eleonóra, a megyei főkapi­tányság szóvivője. A kár várható­an meghaladja majd a 100 ezer forintot. A lángok emberéletet nem veszélyeztettek. ■ Egy szénabáláról terjedtek tovább a lángok a legelőre és a gyümölcsösre PBOMÓClti Magyar Napok a Malom központban június 3-5. Kiállítással és vásárral egybekötött rendezvény ’ESS NAPOK rom Kólón vak in fs rim>k/\ évv Ezen a hétvégén mindenki meglátja és megérzi, mi a magyar virtus! A háromna­pos rendezvény különleges­sége, hogy most nem az ak­tuális trendek és márkák mutatkoznak be a kecske­méti Malom központban, a térség legnagyobb bevásárló- és szórakoztató-központjában, ha­nem Kecskemét és környékének gazdálkodói, termelői, hagyomány- őrzői. A cél, hogy a városunkba köt töző német családok betekintést nyerjenek színes kulturális éle­tünkbe. De - valljuk be - nekünk sem árt, ha frissítjük emlékeinket és mélyítjük ismereteinket Rövidesen elkészül a kecske­méti Mercedes-gyár, és elkezdő­dik a termelés. Olyan dolog veszi kezdetét, amilyenre még nem volt példa városunkban. Ám a gazdasági tényezőkön túl van még egy - a lakosságot legin­kább érintő - hozománya ennek a folyamatnak. Több száz német család költözik Kecskemétre. Gyermekek és felnőttek jönnek, akik egy számukra új közegbe, kultúrába csöppennek bele, és sokuknak éveken át a hírős vá­ros lesz az otthona. A Malom központ is feladatának tekinti, hogy beilleszkedésüket segítse, megkönnyítse. A június 3-5-éig tartó, kiállítással és vásárral egybekötött rendezvé­nyen termelők és kiske­reskedők, kézművesek, iparművészek mutatják meg munkájukat, vala­mint bemutatkoznak a he­lyi és környékbeli lovastanyák képviselői. A bevásárlóközpont különböző szintjein tematiku­sán elhelyezett kiállítók mellett minden napra jutnak fellépők is: tánccsoportok, zenekarok teszik még színesebbé a háromnapos rendezvényt. □mmom MAGYAR NAPOK A MALOMBAN: 2011. június 3-5. További intő: www.malom.hu Két és fél milliárd forintos adócsalás és pénzmosás ügyében zárt le a közelmúlt­ban egy nyomozást a Nemze­ti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Regionális Bűn­ügyi Igazgatósága. Összesen 5ó elkövetőt említenek a rint tizenöten alkottak bűn- szervezetet, melyet egy kecs­keméti férfi irányított. ► RÉSZLETEK: 13. OLDAL Bács-Kiskun megyei fő ügyészségnek nemrég meg­küldött vádemelési javaslat ban, akik közül a gyanú sze

Next

/
Thumbnails
Contents