Petőfi Népe, 2011. április (66. évfolyam, 76-100. szám)

2011-04-01 / 76. szám

MAI LAPSZAMUNKBAN Petőfi Népe 2011. ÁPRILIS 1., PÉNTEK LXVI. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM, ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 96 FT JKEk» A VOLT KECSKEMÉTI RENDŐR TIZENÖT KÉSSZIÍRÁSSAL ÖLTE MEG FELESÉGÉT, HÚSZ ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT / r r ► 2. OLDAL A HADMŰVELETEK IRÁNYÍTÁSÁT A NATO ÁTVETTE LÍBIÁBAN ► 8. OLDAL KI JÖN TABANI ISTVÁN UTÁN? INDUL A CSILLAG SZÜLETIK HARMADIK SZÉRIÁJA > u ,LML • r\ V EGY PERCBEN Ki veszi meg avagyont? Egyre több önkor­mányzat kerül csődközeli hely­zetbe Magyaror­szágon. A bajba jutott települések közül több szinte a teljes vagyonát eladásra kínálja, ám vevőt találni ezekre egyre ne­hezebb. ► 7. OLDAL IDŐJÁRÁS Enyhe napunk lesz, de változé­konyabb idővel. A délelőtt még felhős égbolt dél utánra kitisztul. ► 11. OLDAL ■MHMMMHIHMIIMBaMI TARTALOM'V MEGYEI KÖRKÉP 2-3, 5 KISKUNHALAS 4 GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 PROGRAMOK 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SÉTA 13 SPORT 14-15 MOZAIK 16 Nem rántva, és nem paprikásnak Nálunk szinte csak az ünnepi meg a böjti időszakokban kedvelt étel a hal. A világ egyik legkeve­sebb halat fogyasz­tó nemzete va­gyunk. ► 9. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A BAON.hu olvasóitól Önnek rendben van a kerékpárja? Én látok LAPSZÉL Kínában újabban élő állatokat tartal­mazó kulcstartó a divat. A kulcskari­kán egy kis műanyag zacskó lóg, melyben két hal vagy egy brazil ék­szerteknős él néhány köbcenti színe­zett vízben. Az állatvédők tiltakoznak, azonban nincs jogszabály az új hó­bort megfékezésére. Szerencsére itt­hon a kínai piacoknak többnyire leál­dozott. Mert egyébként hazánkat is el­öntenék az ilyen kulcstartók, melyeket „Magyarország gazdasági mozgáste­re” néven árulnának. - aha ­E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Mihályka Gyula KÖZÖSSÉGI ÉS hírpoktálunk: BA0N.hu Telefon: 06-80/480-756 Kevesebb a tüdőrákos kecskémét A tüdőszűrés nem kötelező, de nem is tilos Stohl András ülni fog, ha másodfokon is így döntenek Kecskeméten naponta átlagosan száz tüdőszűrő vizsgálatot végeznek a gondozóban Százezer lakosra néhány éve még hatvan, ' tavaly már „csak” negyvennyolc tüdőrá­kos megbetegedés jutott Kecs­keméten és környékén. Pánczél Gyula, a tüdőgon­dozó intézet vezető főorvosa elmondta: ennek ellenére nagy probléma az ifjúság do­hányzása. A tébécés megbe­tegedésekről megtűdtuk, hogy szerencsére Bács-Kis- kunt mostanság elkerüli a ko­rábban Morbus hungaricus- nak nevezett népbetegség. Megyénk jó helyzetben van, különösen Kecskemét és kör­nyéke: itt a gyakoriság csak hat-nyolc százezrelék. ► 3. OLDAL Korrupcióval vádolják a felügyelőt bíróság Először húszezer, majd százezer forint kenőpénzt kapott? Az ügyészség többrendbeli kor­rupcióval vádolja azt a koráb­ban munkaügyi felügyelőként dolgozó férfit, akinek a pere tegnap kezdődött Kecskemé­ten, a Bács-Kiskun Megyei Bí­róságon. A felügyelő Kisteleken egy családi háznál folyó épít­kezésen, majd Lakiteleken egy járdaépítésnél tartott ellenőr­zést. Egyik helyen sem voltak rendben az alkalmi munkavál­lalói könyvek, ezért a munka­ügyi felügyelő az első esetben 20 ezer forintot, második alka­lommal pedig 100 ezer forintot kért és kapott, amiért valótla­nul olyan jegyzőkönyveket töl­tött ki, amelyek szerint min­dent rendben talált. ► 2. OLDAL Első fokon két év négy hónap letöltendő börtönre ítélték az ittasan balesetező Stohl And­rást. Ebből legalább 21 hóna­pot le kell ülnie, de a színész­műsorvezető enyhítésért fel­lebbezett. Stohl három évig nem kaphatja vissza a jogosít­ványát sem. ► 8. OLDAL Kecskeméten új aljegyzőket választottak A mai naptól Kecskemétnek három aljegyzője van. Tegnap ugyanis két új aljegyzőt válasz­tott meg a képviselő-testület. Dr. Balázs Tímea és dr. Ha- vassy Sándor rögtön le is tette hivatali esküjét. Mindketten belső pályázók voltak, eddig is a városházán dolgoztak. ► 5. OLDAL lygVTTHCI Nyilvántartott, nem tbc-s tüdőbetegek száma Magyarországon sooooo, 700000 ■ 600000■ 500000 • 400000 300000 200000 100000 0 in A hamar munka áldozata soltvadkert Kiásott gödörbe esett a biciklis nő A Mercedes mellett épül a két raktár A rendőröknek is fizetniük kell a buszozásért Csaknem tragédia történt kedden kora reggel a Soltvadkertet Kiskunhalassal összekötő kerékpárút befejezé­si munkálatai miatt. A forgalomnak már hónapokkal ezelőtt átadott kerékpárúton egy 44 éves vadkerti asz- szony a pótmunkák során kiásott két méter mély gödörbe zuhant. A mára már betemetett gödröket sárga szalaggal vették körbe. V 3. OLDAL A Mercedes-gyár mellett vásá­rolt a kecskeméti önkormány­zattól háromhektáros területet a Duvenbeck Immo Kft. 135 millió forint (plusz áfa) érték­ben. A cég magyarországi kép­viselője, Kórusz Attila elmond­ta: hároméves szerződést kötöt­tek a Mercedesszel a gyár rak­tározási feladatainak ellátásá­ra. 2011. szeptember 5-éig egy 5 ezer négyzetméteres csarno­kot építenek, 2012 végéig pe­dig elkészül a további 9 ezer négyzetméternyi raktárépület is. Kórusz Attila elmondta: év végéig hetven alkalmazottat vesznek fel, de két éven belül további háromszáz munkavál­lalóra számítanak. ■ G. Z. Új bérlettípusokat vezetett be a kecskeméti közgyűlés tegnapi ülésén. Április elsejétől a Kecs­kemét Kártyával rendelkező la­kosok öt százalék kedvezmény­nyel válthatnak összvonalas, negyedéves bérletet. Képvise­lői indítványra a Kunság Volán bevezeti a naptári hónaphoz nem kötött, harmincnapos bér­let vásárlásának lehetőségét is. A 30 napos bérlet tetszőleges kezdőnappal váltható, és a kez­dőnap 00:00 órától a kezdőna­pot követő 29. nap 24:00 óráig jogosít utazásra. A közgyűlés megszüntette továbbá a megyei rendőr-főkapitányság alkalma­zottai számára eddig biztosított díjtalan utazást is. ■ G. Z.

Next

/
Thumbnails
Contents