Petőfi Népe, 2011. január (66. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-03 / 1. szám

A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA f I A PETŐFI NÉPE KISKUNFÉLEGYHÁZI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJA MÁTÓL a Kossuth u. 3. alatt működik. TeL: 76/433-308 2011. JANUAR 3., HÉTFŐ LXVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, ARA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 96 FT ZOMBOR GABOR: TOVÁBBRA IS CSAK NÉHÁNY HÉT CSÚSZÁSSAL LEHET SZÁMOLNI AZ ÚJ USZODÁNÁL ► 9. OLDAL FAJSZNAL SZOBA JÖHET EGY VÍZI ERŐMŰ ÉPÍTÉSE? ► 13. OLDAL BEN SULUVAN NYOMOZÓNAK VAN EGY SÚLYOS TITKA OLDAL EGY PERCBEN Startol a magyar elnökség Az erős, sikeres Európát tűzte ki célul Orbán Viktor a magyar elnökség indu­lásának alkalmából. A féléves időszak alatt a munkahelyteremtés, a stabilizá­ció és a társadalmi befogadás lesz a fó­kuszban. ► 8. OLDAL LAPSZÉL 'Olvastam, hogy feketerigók százai hullottak az égből szilveszter éjszaká­ján egy arkansasi kisvárosra az Egye­sült Államokban. Az ornitológusok elképzelhetőnek tartják, hogy a tűzi­játékok zavarhatták meg őket olyany- nyira, hogy elpusztultak. Hála a piro­technikai eszközök korlátozásának, nálunk ez nemigen fordulhat elő. A petárda tilos, a rakéta drága, úgy­hogy a tavalyihoz képest tűzcsendben vigadtunk. Házunk környékén teljes volt a béke, régóta ez volt az első szil­veszteréj, melyet kutyám idegroham nélkül viselt. M. J. E LAPSZÁMUNK VEZEÍŐ SZERKESZTŐJE: Mihályka Gyula KÖZÖSSÉGI ÉS híkportálunk: P0N.hu Telefon: 06-80/480-756 Koncerttel indult az év kecskémét Dóbiás Péter lett az év zenekari művésze A szimfonikusok ezúttal is a kecskeméti Katona József Színházban tartották hagyományos újévi koncertjüket A Kecskeméti Szimfonikus Ze­nekar január 1-jén a színház­ban tartotta újévi koncertjét. Zombor Gábor polgármester A kecskeméti Markó Miklós volt 2010-ben a harmadik ál­dozata a lauterbrunneni halál­völgynek. A svájci helyszínt köszöntője után Dóbiás Péter vette át az Év Zenekari Művé­sze díjat. A koncerten közre­működött Vízin Viktória opera­imádják a bázisugrók, noha ta­valy már két halálos szeren­csétlenség is történt ott. Markó Miklós egy nyolctagú csapat énekesnő, aki fellépett már a Metropolitanben is. A közön­ség nagy lelkesedéssel fogadta Nyári Zoltánt, a 2009-es Mezzo tagjaként utolsónak ugrott le a szikláról. Ugrás közben meg­billent egy jégbordán. Elvesz­tette egyensúlyát, de még sike­Nemzetközi Operaverseny leg­jobb férfi énekesét, aki koráb­ban tagja volt a kecskeméti színház társulatának is. ■ rült kinyitnia az ejtőernyőjét, ami viszont már nem tudta le­fékezni, és nekiütközött egy sziklának. ► 3. OLDAL A nagycsaládosok külön kérhetik az olcsóbb gázt február végéig A nagycsaládosoknak február 28-áig kell jelezniük a gázfo­gyasztáshoz járó kedvezmény­re vonatkozó igényüket a Ma­gyar Államkincstárnál. A tá­mogatás az odaítélést követően januártól érvényes. A társas­házak esetében külön szabály érvényesül a támogatásra. ► 6. OLDAL Fizetnek, vagy vége a röpis csapatnak? Hétezer euró. Nem kis pénz, különösen annak, akinek egy árva centje sincs. Ez az állapot jellemzi a Kalo-MÉH Kecskemét élvonalbeli férfi röplabdacsapatát is. Pedig ja­nuár 9-éig a szép summát át kell nyújtani a Magyar Röp­labda Szövetségnek, külön­ben az élen álló kecskeméti gárda nem folytathatja a baj­nokságot. ► 15. OLDAL Űj májra vár a félesztendős halasi kislány Vörös Hanna nincs még fél­éves, mégis többször bebizo­nyította, hogy élni akar. Sú­lyos fejlődési rendellenesség­gel született, műtétek sorát tudja már a háta mögött. A kislány májátültetésre vár: ke­zelőorvosai a németországi transzplantációra próbálják felkészíteni. * 13. OLDAL Kecskeméti sportoló svájci halála baleset Megbillent egy jégbordán, majd elvesztette egyensúlyát Mandarin* ► I. osztály ► lédig ► kg TV Paprika* ► I. osztály ► lédig ► kg MARKET Friss. Olcsó. Jó. www.penny.hu HIRDETÉS Penny Market c2 c íí tii II ríli Ijílii ill ih *ll3II «a fit .s |í .•í £ Ü í í § *<3 is ŰlŰí Jl Iliül

Next

/
Thumbnails
Contents