Petőfi Népe, 2010. október (65. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-01 / 229. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2010. OKTÓBER 1, PÉNTEK MEGYEI KÖRKÉP Virtuális hegesztés Több mint 170 millió forint értékben új gépekkel, eszközökkel szerelték fel a félegyházi Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola tanműhelyét. A tanműhely egy hegesztőszimulátorral is gazdagodott. Ezzel a tanulók életszerű, virtuális hegesztést tudnak végezni, majd a hangeffek- tekkel kísért munka minőségére, pontosságára, egyenletességére komplex számításokat is végezhetnek. Az ünnepélyes átadáson részt vett Bányai Gábor megyei közgyűlési elnök és Kapus Krisztián országgyűlési képviselő is. Kutyaiskola a börtönben nevelés Embernek, ebnek egyaránt hasznára válik A jövő héttől új helyen lehet regisztráltatni a kerékpárokat Már csak ma lehet regisztráltat­ni a kerékpárokat a főtéren felál­lított pavilonnál. Hétfőtől ugyan­is új helyen, a megyei rendőr-fő­kapitányság Batthyány utca 14. szám alatti épületének földszin­ti részén várják az elővigyázatos biciklistákat. A regisztrációra hétfőtől pén­tekig 11-től 15 óráig lehet jelent­kezni, a procedúra mindössze pár percet vesz igénybe. ■ A fűtésen fognak spórolni az ordasiak Olcsóbb, pellettüzelésű (préselt szálas, rostos anyag) kazánra cse­rélte közintézményeinek gázka­zánjait az ordasi önkormányzat Az iskolában, a polgármesteri hi­vatalban és az óvodában - a héten beépített kazánoknak köszönhe­tően - a tervek szerint 3540 szá­zalékkal is csökkenteni tudják majd a költségeket ■ szbz Megemlékeztek a kivégzett ügyvédről Az 1956-os forradalom Bács-Kis- kun megyei vértanúja, a halálra ítélt, majd 1958-ban kivégzett dr. Szobonya Zoltán halálának 52. évfordulója alkalmából koszorú­zást és megemlékezést rendez­tek Kecskeméten. A Mátyási ut­cai börtön falánál, a jánoshalmi ügyvéd családja által szervezett ünnepségen a mártír emléke előtt tisztelegtek a megjelentek. Szobonya Zoltánt, az 1956-os for­radalom és szabadságharc egyik Bács-Kiskun megyei vezetőjét 1958. szeptember 29-én végez­ték ki a kecskeméti börtönben. A jánoshalmi jogász mindvégig a forradalom tisztaságát képvisel­te, és a bíróság előtt is vállalta el­veit: „inkább becsületben meg­halni, mint becstelenül élni". Az ünnepséget követően a résztve­vők megkoszorúzták a börtön fa­lán lévő emléktáblát. Szobonya Zoltán leszármazottai mellett közéleti személyiségek is voltak a megemlékezők között. ■ Árva kutyusok kiképzésé­ben segítenek a kecskeméti fiatalkorúak börtönében fogva tartott elítéltek. Egyi­kőjük elhatározta: szabadu­lása után örökbe fogadja négylábú kisbarátját. Galambos Sándor Börtönbe járnak tanulni a kecs­keméti kutyaiskola nebulói.- Minél képzettebb egy ku- tyus, annál könnyebben talál új gazdit. De kevés aktivistánk van, akik a rendszeres kiképzést vál­lalni tudják - vakarja meg egyik Ki tud többet Bajáról? - erre a kérdésre keresik a választ szom­baton 8 órától a III. Rezét Kupa Városismereti versenyen. Három tanítványa fülét Szabó Attila, a Cerberosz-iskola vezetője. - Ez egy alapfokú engedelmességi vizsgára felkészítő tanfolyam. Négylábú hallgatóink az ül, fek­szik, helyben marad parancssza­vak Végrehajtását tanulják meg. Harminc elítéltet tartanak fog­va a fiatalkorúak börtönében Kecskeméten. Szinte mindegyi­kük jelentkezett a kiképzésre.- Olyan programot kerestünk, amelyik leköti a fiatalokat, és a szabadulásuk után segíti őket visszailleszkedni a társadalom­ba - mondta Sinkó Éva őrnagy, vezető nevelő. - A résztvevők el­sajátíthatják a kutyával való bá­korosztályban, valamint családi kategóriában 34 óra alatt kell tel­jesíteni a Démász-Rezét SE Ter­mészetjáró Szakosztálya által násmódot, fegyelmet és a fegyel­mezést tanulnak. Ezért választot­tuk a jelentkezők közül a közös­ségben perifériára szorultakat és az erőszakos bűncselekmények elkövetőit. Ivantcs"Jántfs Tibor Tapival jött az órára.- Otthon egy terrierem van, ve­le is sokat foglalkoztam, még ku­tyaiskolába is elvittem. Február 1-jén szabadulok, az itt tanulta­kat otthon is alkalmazni fogom - mondja a fiatalember. Kovács Dániel Pétert egy tacskókeverék várja Győrben.- Ő Dina, sokkal nagyobb az otthoni kutyámnál - mutatja be meghirdetett verseny feladatait. A családi kategóriában legfeljebb öten vághatnak neki a túrának. A városban helyszíneket kell fel­tanítványát. - Jó esetben jövő áp­rilisban szabadulok, rossz eset­ben szeptemberben. Van még négy fegyelmim, ezeket még el kell töröltetnem ahhoz, hogy megkapjam a kedvezményt Lakatos Szabiría választottját szabadulása után majd örökbe fo­gadja.- Az első nap kijelentettem: ne­kem a furgonból utolsónak ki­szálló kutya kell. Lehetett volna bernáthegyi is, de szerencsére ez a „földszintes” volt az - mosolyog a budapesti lány. - Áprilisban szabadulok. Ha lesz következő tanfolyam, arra is jelentkezek, nehogy Casper elszokjon tőlem. keresni és a hozzá kapcsolódó kérdést kell szintidőn belül meg­válaszolni. A városi könyvtárból indulnak a versenyzők. ■ K. T. Útzár egy baleset miatt ágasegyháza Teljes útzár volt érvényben tegnap dél­után az Ágasról Izsákra ve­zető úton. Két kocsi ütközött össze. Egy Opel furgon sod­ródott át a bal oldalra, ahol összeütközött egy Forddal. Négy embert szállítottak kórházba a mentők. A bal­eset miatt több mint egy órán keresztül teljes volt az útzár Ágasegyháza és Izsák között. Hozzájárulnak az oltások költségeihez kerekegyháza Az önkor­mányzat folytatja a humán papilloma vírusfertőzés megelőzését szolgáló progra­mot. Egy tavaly hozott ren­delettel a 14 éves, illetve 8. osztályos leányok védőoltá­sának költségeit részben megtérítik a városi költség- vetésből. Az első oltás árát a szülőknek kell állniuk, a to­vábbi kettőt finanszírozza az önkormányzat. Tavaly nyol­cán igényelték, idén 12-en kérik az oltást. Utóbbiak el­látására valamivel több mint 486 ezer forintot biztosíta­nak. (M. J.) Madárbarátságról kicsiknek, nagyoknak kecskémét Nagyné Grecs Anita környezeti nevelő, a Magyar Madártani és Termé­szetvédelmi Egyesület mun­katársa tart előadást ma dél­után fél ötkor a Zöld EröVő Klub klubhelyiségében. Az előadáson minden kiderül a szárnyasokról, a madarak vi­selkedéséről. (M. A.) Jubileumot ünnepel a Waldorf-intézmény kecskémét Tízéves jubileu­mi évét megnyitó ünnepsé­get tartott tegnap a városhá­zán a Mihály Kertje Waldorf Intézmény. Az ünnepségen egy rövid prezentáció kere­tében idézték fel az elmúlt évek fontos történéseit, és bemutatták, miként fejlődött lépésről lépésre a Waldorf- óvoda és -iskola, és nyert teret a Waldorf-pedagógia módszere. (M. Ä.) További hírek a BAON.hll hírportálon Városismereti verseny lesz Baján A nagy múlttal rendelkező KARAMELL-SNACK KFT. határozott, lelkes és kreatív MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATÁRSAT keres. Elvárásaink: • élelmiszer-ipari felsőfokú végzettség • minőségirányítási rendszerek ismerete • számítástechnikai ismeretek. Előny: • édesiparban szerzett tapasztalat • termékfejlesztési ismeretek • angol-/németnyelv-tudás. Jelentkezni önéletrajzzal és a fizetési igény megjelölésével 2010.október 6-ig az alábbi címek valamelyikén lehet: 6300 Kalocsa, Ciglidi út 2/A., karamellkft@karamellkft.hu Okirat-hamisítás történt? félegyháza Feljelentések a kampány véghajrájában HIRDETÉS ÉRTESÍTJÜK a termelőket, hogy a kiskunfélegyházi székhelyű, napraforgó étolajat gyártó NT Kft. megkezdte a 2010. évi termésű olajos napraforgó felvásárlását. Érdeklődni a 06-30/217-5324 telefonszámon lehet. § 2010. október 2-án, 10.00 órától Király József, az MSZP polgármesterjelöltje várja az érdeklődőket Kecskemét főterén egy választás előtti záróbeszélgetésre. Vendége lesz Dr. Balogh András, az MSZP országos elnökhelyettese. S«lt és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Világtakarékossági hónap alkalmából 2010. október 01 -tál 31-ig az új elhelyezésű betétekre akciót hirdetünk az alábbi konstrukciók szerint. Ötszázezer forint feletti lekötés esetén Betétjegy Éves kamatláb EBKM 3 hónapra lekötött 5,5 % 5,59 % Százezer forint feletti lekötés esetén Bankszámlán belül Éves kamatláb EBKM lekötött betét 3 hónapra lekötött 5 % 5,08 % Akció lejáratát követően az eredeti feltételek az irányadóak! - m!W9 Igazgatóság Solt és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Bankszámlaszámnyítási akció A 2010. október 1. és 2010. december 31-ig nyitott számlákra számlanyitási díjat nem számitunkfel. Ez idő alatt nyitott számlákra folyamatosan érkező jóváírás esetén 1 évi sms szolgáltatás alapdp és bankkártya igényléskor az első éves bankkártya gyártási díjat takarék­szövetkezetünk álvállalja, nne Igazgatóság ► Folytatás az 1. oldalról Negyedóráig tartott a búcsúzó képviselő-testület utolsó ülése Kiskunfélegyházán. A Fidesz- frakció távollétében a közgyűlés nem volt határozatképes, így nem is tárgyalta az egyetlen na­pirendi pontot: a helyi Fidesz ál­tal kiadott Kiskunfélegyházi Közlöny ügyét. A határozatképtelen­ség nem akadályozta meg az MSZP-frakciót abban, hogy megköszön­je Ficsór József öt ciklu­son átívelő munkáját. A közgyűlést követő­en Garai István polgár­mesterjelölt sajtótájé­koztatón bejelentette, hogy „a felelős szerkesztőség­ként megjelölt Fidesz Kiskun­félegyháza törvényt sértett, ezért négy másik helyi polgár­mesterjelölttel közösen sajtó­rendészeti szabálysértés miatt feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen." Az aláírók Bogácsi Attila (független), dr. Kása Ist­ván (független), ifj. dr. Réczi Kapus Krisztián Garai István László (Civil Mozgalom Egye­sület) és dr. Vakulya István (Jobbik).- A képviselő-testületnek vá­lasztási kampányban nem egy kiadvánnyal kell foglalkoznia, ez nem anyaga egy ülésnek - indo­kolta a Fidesz-frakció távolma­radását Kapus Krisztián ország- gyűlési képviselő, a Fidesz pol­gármesterjelöltje. A Kis­kunfélegyházi Közlöny­nyel kapcsolatban hoz­zátette: mindkét fél ré­széről elhangzottak vá­dak és viszontvádak, most ezeknek folyik a vizsgálata, innentől kezdve ez rendőrségi, il­letve szabálysértési ügy. (Fizetett politikai hirdetés)

Next

/
Thumbnails
Contents