Petőfi Népe, 2010. június (65. évfolyam, 125-150. szám)

2010-06-01 / 125. szám

2 Mert első a biztonság! A LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOK­SÁGOKNAK mindig is voltak biztonsági kockázatai. Példá­ul ült az ember valamelyik kecskeméti teraszon, és egy vehemens szurkoló felugor­va véletlenül leöntötte sörrel. A jövő pénteken kezdődő vb azonban önmagában egy nagy biztonsági kockázat.- Ki volt az az idióta, aki Dél-Afrikának adta a vb ren­dezési jogát? - teszik fel egy­re többen a kérdést. A tájé­kozottabbak már a kezdet kezdetén megkérdőjelezték a FIFA döntését, amikor a vi­lág egyik legveszélyesebb országának adta a jogot. A hivatalos statisztikák sze­rint az országban évente 50 ezer embert gyilkolnak meg, de a valós adat - a statiszti­kai manipulációk miatt - en­nek a kétszerese lehet. A ko­lumbiai válogatott már Johannesburgban tartózko­dik, és a múlt héten a dél­amerikai játékosoktól körül­belül 600 ezer forintnyi dol­lárt és eurót loptak el egy öt­csillagos szállodában. A bűn- cselekménnyel a hotel két női alkalmazottját gyanúsít­ják, akiket őrizetbe is vettek a rendőrök. A hétvégén az is kiderült, hogy Rustenburgban, az angol válogatott szállásának környékén gyilkos pilonok, köpködő kobrák, puffogó vi­perák is tanyáznak. A Sun­day Times brit lap szerint nagy kockázata van egy ter­rortámadásnak is Dél-Afri- kában a foci-világbajnokság idején. Egy amerikai szak­ember szerint 80 százalékos az esélye legalább egy táma­dásnak. hát így állunk. Kész szeren- cse, hogy magyar kedvence­ink nincsenek veszélyben, mert nem jutottak ki a vébé- re. A lengyel-ukrán Európa- bajnokság szervezőinek a vergődését is csak mosolyog­va nézik aranylábú játékosa­ink, oda sem sikerült kijut­niuk. Mert jól tudják: első a biztonság! HIRDETÉS Tophús.hu Kft. a Dobó krt. 11. szám alatt. A bolt választéka: sertés, marha, borjú, bárány, baromfi _teljes választék, házi füstöltek. 20 10. 06. 02. (s Sertéscomb Csirkeszárny Csirkefarhát Csirkemáj Füstölt szalonna Pulyka apróhús arda): 849 Ft/kg 399 Ft/kg 129 Ft/kg 499 Ft/kg 599 Ft/kg 599 Ft/kg 2010. 06. 03. (csütörtök): Téliszalámi jellegű paprikás szalámi 1499 Ft/kg Sertéskaraj csontos 949 Ft/kg Pulyka apróhús 599 Ft/kg Házi füstölt csülök 799 Ft/kg Csécsi szalonna 899 Ft/kg Csirkecomb 499 Ft/kg Kacsacomb 1299 Ft/kg 2010. 06. 04. (péntek): Libamáj (rendelésre) 4499 Ft/kg Marha bélszín (rendelésre) 4499 Ft/kg Királyrák tisztított I. oszt. 3999 Ft/kg (rendelésre) Pacal 799 Ft/kg Sertésoldalas 849 Ft/kg Sertésmáj 249 Ft/kg Marhalapocka 1399 Ft/kg Pulykamellfiié 1049 Ft/kg Boltunkban frissensültek (hurka, kolbász, sült csirke, sült oldalas) kaphatóak. Ö Nyitva: Kedd-Szerda: 7-17, F Csütörtök-Péntek: 7-18, $ Szombat: 7-12 ? Telefon: 06-70/332-6536 Étkezési utalványt elfogadunk. Kínálatunkról érdeklődhet a _______www.tophus.hu-n_______ MEGYEI KÖRKÉP Elég csak figyelmeztetni? közterület-felügyelet Legyen teljesebb az éjszakai ellenőrzés! Kecskeméten előszeretettel állnak be az autók a mozgássérülteknek fenntartott parkolókba. A felügyelők ezt - érthetően - nem nézik jó szemmel. Úgy tűnik, van hatásuk azoknak a bírságoknak, melyeket a kecskeméti közterület-felügyelet szab ki. A szabálysértőknek ugyanis alig két-három százaléka a „visszaeső”. Takács Valentina A kecskeméti közterület-felügye­let munkájáról számolt be a leg­utóbbi képviselő-testületi ülésen Csíkos Imre, a felügyelet vezető­je. Ebből kiderült: tavaly az ese­tek közel egyharmadánál ele­gendő volt csak figyelmeztetni a szabálysértőket, ez kellő vissza­tartó erőnek bizonyult. Helyszí­ni bírságot akkor róttak ki, ha például egy rossz helyen parko­ló autó tulajdonosa nem volt a helyszínen, vagy ott volt ugyan, de a figyelmeztetés sem térítet­te jobb belátásra. Összesen 107 millió forint bír­ságot szabtak ki, igaz, ebből csak 63 millió forint folyt be. Aki vi­szont nem fizeti be határidőre a büntetést, azt a felügyelet felje­lenti. A beszámolóból egyébként kiderült: a befizetési hajlandó­ságjóval magasabb, mint koráb­ban volt. Ez többnyire az objek­tív felelősség bevezetésének kö­szönhető. A közlekedési szabály­szegéseknél egyébként látható, hogy sokan egyszerűen nem is­merik a KRESZ-t. Hetényi István képviselő arra hívta fel a közterü­let-felügyelet veze­tőjének a figyel­mét, hogy a bírsá­gok szinte kizáró­lag autóval kapcso­latosak, ami nem túl szerencsés. Brúszel László úgy fogalmazott: a kecskemétiek részéről nagy az elvárás, hogy rend legyen a vá­rosban, így a közterület-felügye­let bevétele nem lehet fő szem­pont. Adorján Mihály pedig azt mondta: a felügyelő puszta jelen­létével kell a rendet fenntartani, nem pedig a büntetéssel. Szemereiné Pataky Klaudia alpolgármester arra volt kíván­csi, hogy van-e visszatartó ereje a bírságolásnak, mennyire gyak­ran találkoznak visszaeső sza­bálysértőkkel. Csíkos Imre vála­szában kifejtette, hogy a megbír- ságoltaknak mindössze két-há­rom százalékuk az, aki már is­merős a felügyelőknek, tehát bi­zonyára visszatartó erő a bünte­tés. Ezenkívül tény, hogy a bírsá­golt járművek 20-30 százaléka nem is kecskeméti. Mint kiderült: túl kevés a köz­terület-felügyelő ah­hoz, hogy a város minden kritikus pontját folyamato­san ellenőrizzék. Hétvégén, éjszakán­ként is dolgoznak, de csak a bel­város kiemelt helyeire tudnak koncentrálni. Ennél több embert pedig már csak azért sem tud­nak beállítani a hétvégi munká­ra, mert a túlórákat utána sem kiadni, sem pedig kifizetni nem tudják. Kosa József képviselő egy, fő­ként a Petőfivárosra jellemző problémára hívta fel a figyelmet. Ott sok háztulajdonos terméskö­vekkel próbálja védeni a járda és az úttest közötti füvesített részt, ami nem éppen szerencsés. Csí­A közterület-felügyelet intézkedései 2009-ben Intézkedés típusa Darabszám Fel h ívás.figye I m eztetés 10392 Helyszíni bírság 18905 Egyéb ellenőrzés 6915 FORRÁS: VÁROSHÁZA kos Imre azt mondta: sokan nem értik meg, hogy a terméskövek miatt komoly baleset történhet, és ezek kirakása szabálysértés. Ha szólnak nekik, eltávolítják a köveket, néhány hónap múlva azonban ismét kiteszik. A beszámoló végén Zombor Gá­bor polgármester arra kérte Csí­kos Imrét, hogy két problémára mielőbb dolgozzanak ki megol­dást. Az egyik a köztisztaság, az il­legális szemétlerakók kérdése. Az önkormányzat ezek eltakarításá­ra rengeteg pénzt ad ki, holott ezt szívesebben költené a közterület­felügyelet létszámának emelésé­re. A másik: szülessen egy javas­lat arra vonatkozóan, hogy akár műszakszervezéssel vagy más megoldással legyen teljesebb a vá­ros éjszakai ellenőrzése. ■ A fiatalokat hiá­ba bírságolják, azt lehetetlen be­hajtani rajtuk. PETŐFI NÉPE - 2010. JÚNIUS 1, KEDD IIIHIÍIIII IiIHI'WIIWiI " HUH I Kalandparkot építenek kerekegyháza Megkezdődött a város határában a Kereker­dő Kalandpark építése - je­lentette be az építtető helyi Baromfitartó és Szervező Kft., mely uniós támogatás segítségével alakítja ki a ka­landparkot, ahol hét pálya és két labirintus is helyet kap. A létesítmény várhatóan júli­us végén nyit meg. (S. H.) Eredetvédelem a borvidéken kecskémét A Kunsági borvi­dék eredetvédelmi rendszere is szerepel június 2-án a hegyközségi tanács küldött- gyűlésének napirendjén. A kecskeméti szövetkezetek há­zában (Szövetség tér 1.) 14 órakor kezdődő összejövete­len hirdetik ki a XI. Kunsági Borverseny eredményét. A hegyközségi tanács tavalyi munkájáról Oreskó Imre el­nök számol be, az idei prog­ramját Keresztes József tit­kár terjeszti elő. (A. T. S.) Musicalstúdiósok a színpadon Kecskemét Szerdán, június 2- án este 7 órakor újra színre lépnek a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Musical stúdiósai. A Jámbor Zsolt és Pulai Edina szakmai vezetésével működő stúdiósok ezúttal egy családi musicalt, a Diótörő és Egérki­rályt mutatják be a nagyérde­mű előtt. (M. A.) Ismét leöntöttek egy autót baja Egy Peugeot személy- gépkocsit öntött le maró anyaggal valaki, melynek következtében a gépkocsi megrongálódott. A sértett­nek okozott kár 1,5 millió forint. (M. Gy.) Felfeszítettek három gépet kelebia Egy presszó felszol­gálójának figyelmét elterelve a helyiségben lévő három pénznyerő automatát felfeszí­tették a tolvajok, és az azok­ban lévő 350 ezer forintot el­vitték. (M. Gy.) További hírek a BA0N.hu hírportálon Közlemény Pályázati Felhívásról A Kunság Volán Zrt. 2010. május 25-én megtartott közgyűlésének döntése értelmében a Kunság Volán Zrt. vezérigazgatói munkakörének betöltésére pályázat útján kerül sor. A részletes pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (www.mnvzrt.hu) és a Kunság Volán Zrt. (www.kunsagvolan.hu) honlapján olvasható. MNV MAfiYAK Nkmzkti Vauvokkezblő Zrt. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívja Önt az Országzászló emlékmű avatására, melyet a trianoni döntés 90. évfordulóján 2010. június 4-én, pénteken 11.00 órakor tartunk a Lestár téren. Az ünnepségen köszöntőt, megemlékező beszédet mond: Szőcs Géza író, költő Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Dr. Békés József történész, tanár Dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere Az emlékművet megáldja: Főtisztelendő Farkas László prelátus, érseki helynök, Nagytiszteletű Varga Nándor, a Kecskeméti Református Egyházközség elnöklelkésze, Nagytiszteletű Kis János, a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség lelkésze Az ünnepségen közreműködnek: a kecskeméti Kodály Iskola Aurin Leánykara (vezényel: Durányik László) Fazakas Géza, a kecskeméti Katona József Színház művésze 1132989 Nyári Mikulás Szállt a zeneszó a bajai szerb templom kertjéből. A Szent Miklós-napi szerb búcsún az ortodox liturgiát követően menettel járták körbe a templomot, majd kalácsot szenteltek. Kora délután pedig a mu­latság hangjai csalogattak érdeklődőket a Táncsics utcába. Volt étel, ital, zene és tánc.

Next

/
Thumbnails
Contents