Petőfi Népe, 2010. március (65. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

te / A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA KÖZÖSSÉGI ES HIRPORTAL 2010. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ LXV. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 91 FT KERESSE A BA0N.hU OLDALON! SEBESTYÉN BALÁZS NYUGODTABB TEMPÓRA KAPCSOLT ►www.baon.hu KECSKEMÉTEN TÖBB OVODAI FÉRŐHELY L£SZ IDÉN ► 2. OLDAL JUBILÁLT A HÍRSZÍNHÁZ VASÁRNAP ESTE KULTÚRA EGY PERCBEN Egyre több az áldozat IDŐJÁRÁS Délelőtt még bo- rongós idő lesz. Délután már a Nap is előbúj­hat. A legmaga­sabb hőmérsék­let 11 fok körül alakul. ► 11. OLDAL A chilei földrengés után egy nappal már több mint négyszáz halálos ál­dozatot találtak a romok között. A dél-amerikai ország államfője szerint kétmillió embert érint a katasztrófa. ► 8. OLDAL PILLANATFELVÉTEL A BA0N.hu olvasóitól Mikor sikerül hasznosítani a volt Városi mozi épületét? LAPSZÉL Oroszországban közel száz elhagya­tott, T-80-as típusú tank került elő egy Jekatyerinburgtól száz kilométer­re fekvő erdőből. Senkinek sem hiá­nyoztak, viszonylag jó állapotban vannak. - Az egész erdőben tankok állnak, ha kell egy, vigye el - adta hí­rül a megtaláló. A hadsereg viszont azonnal katonákat vezényelt az erdő­be, a begyűjtött tankokat pedig elrak­tározták. i Bizony, mondom, érdemes lenne szét­nézni az orgoványi erdőben is, ahol felszabadítóink harckocsizol állomá­soztak ideiglenesen. Ha sok tankot nem is találnánk, de hátha ittfelejtettek 400-500 palack finom Gorbacsov vodkát... - aha ­E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Mihályka Gyula közösségi É.s iiIrportálunk: BÄONhn Telefon: 76/518-284 9770133 235013 Sólyom viperát mentett bács-kiskun Kecskeméti ágyas pálinkát is kapott az elnök A nap legérdekesebb szakmai része Sólyom László viperaközpontban tett látogatása volt Három napot tölt a Kis­kunsági Nemzeti Park­ban Sólyom László. A köztársasági elnök teg­nap a bugaci pusztával ismerkedett, majd dél­után Kunpeszéren két rákosi viperát engedett szabadon. Galambos Sándor- Az elnöki látogatásra két hó­napja készülünk, a pontos dá­tumát decemberben tudtuk meg - mondta a bugacpuszta­házi Karikás csárda előtt, a Só­lyom Lászlót szállító konvojt várva Vájná Tamásné, a Kis­kunsági Nemzeti Park igazga­tója. - A programot mi állítot­tuk össze, egyetlen határozott kérés volt csupán: legyünk poli­tikamentesek. Jelez­ték, hogy a működési területünkből próbál­junk minél többet be­mutatni, a valódi vi­dékre kíváncsi, és az itt élő em­berekkel is szeretne találkozni. Remélem, ez a mostani látoga­tás ráirányítja a térségben la­kók figyelmét környezetük ter­mészeti értékeire! Arra, hogy csak közösen tudjuk az embe­ri életminőség szempontjából rendkívül fontos élőhelyeket és értékeket fenntartani. A beszélgetések alkalmával hangsúlyozni kívánom a Ho- mokhátság vízutánpótlási problémáit és a tanyás gazdál­kodás újraélesztésének fontos­ságát is. Az Értékőrző Tájak és Embe­rek Magyarországon elnevezé­sű sorozat kilencedik, utolsó ál­lomására percnyi pontossággal érkezett az elnöki konvoj. A csárda előtt Sólyom László au­tót váltott: Audijét terepjáróra cserélte. A világhírű magyar szürkemarha-gulya téli szállá­sához hajtottak. A karámban kétszázhuszonegy tehén és né­hány borjú ücsörgött, a bikákat egyelőre még elkülönítve tart­ják. A telep büszkeségéhez, Mázsához Krix Róbert, a nem­zeti park főállattenyésztője ve­zette a köztársasági elnököt. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON ■ Húsz év alatt is­mét benépesül­het a Kiskunsá­gi Nemzeti Park rákosi viperák­kal. Kezd felpörögni a kampány, éjjelente már törnek-zúznak Összetörték a Fidesz egyik kecskeméti parlamenti képvi­selőjelöltje, dr. Zombor Gábor hat plakáttartó faállványát va­sárnapra virradóra a Széche- nyivárosban. A rongálást a rendőrjárőr vette észre. Kiskunfélegyházán pedig szombatra virradóra ugyan­csak ismeretlenek az MSZP irodájának ablakait zúzták be fémkukákkal. A rendőrség mindkét ügyben keresi az el­követőket. ■ M. Gy. Tíz éve nem volt ilyen súlyos belvízhelyzet Hazánkban tíz éve nem volt olyan súlyos belvízhelyzet, mint most. Már 150 ezer hek­tár van víz alatt. Kunszentmik- lóson a gátátvágás után kicsit fellélegezhettek az emberek. Több pincében is áll a víz, de a szivattyúk az árkok telítettsé­ge miatt már nem mindenhol dolgoztak. Most azon munkál­kodnak, hogy az érré a hétre jó­solt nagy mennyiségű csapa­dék ne okozhasson nagyobb kárt. V NÉZŐPONT 3. OLDAL ezEBnasami A PETŐFI NÉPE SZERINT: • A törvényi szigorí­tásnak még nincs hatása a fémtolvajok elleni harcban. ÉS ÖN SZERINT? SMS: 30/324-8466 Délhúsa Gjon a Malomban nőnap Divatbemutató színesíti a látványos programot Nagy lesz a pörgés a térség legna­gyobb bevásárló- központjában már­cius 7-én. Nőnap al­kalmából kitárul végre a világ. Hi­szen márciusban már a fű is nő! Divat- bemutatók, táncosok és zenészek lépnek a színpadra, és természetesen ez a rendezvény sem múlhat el sztárvendég fellépése nélkül. Mondhatnánk azt is: a ta­vasz hírnökeként Délhúsa Gjon, a romantikus húrok pen­getője lép fel a Malom központ­ban! Nem mai gyerek, így az­tán biztosan nagy tapasztalat­SALSA BEMUTATÓJA ,6.30 DÉLHÚS» OJON A DIVATBEMUTATÓN divatbemutatók ÉS FELLÉPŐK: 14~től 16.30-ig DÉLHÚSA GJON: 16.30-kor További részletek: Www-nxalom.hu tál bíua női lelkeket il­letően. Márpedig egy nőnapi bulin erre van a legnagyobb szükség. Hogy szépen szólja­nak a nőhöz, a hölgyhöz, a csajhoz, a fruskához, a lány­hoz... De ne szaladjunk ennyi­re előre! Mert március 7-én mással is megcélozzák az ün­nepeiteket. Gyönyörködhetnek színes divatbemutatókban, ahol a Malom üzletei­nek kínálata elevenedik meg, a bemutatók közt pedig táncosok és zené­szek teszik a délutánt még izgalmasabbá. Fel­lép a Fusion Dance, a H.A.N.G. Duo, még tovább pörgeti a hangulatot a Cuba Libre Tánccsoport Salsa show- ja, hogy aztán a színpadra lép­jen a nap sztárvendége: Délhúsa Gjon, aki akkora ro­mantikus ebben a kőkemény világban, hogy neki még a Nika se perimeno... Vagy igen? Jöjjön el, győződ­jön meg róla a saját szemével! És fülével! Március 7-én, vasár­nap a Malom központban. ▲ 3A0N INTERJÚ Kedden, 10-12-ig Kérdezze a megyei bíróság elnökét! Kedden 10-12 óra között a baon.hu vendége lesz dr. Bicskei Ferenc. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke online interjú keretében válaszol az olvasóknak. Kérdéseit már most felteheti. Bács-Kiskun megyei ONLINE 1

Next

/
Thumbnails
Contents