Petőfi Népe, 1993. március (48. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-08 / 56. szám

PETŐFI NÉPE 1993. március 8., 5. oldal Tavasz a kertekben Időszerű tavaszi munkák a házikertekben A kertészkedés nem egzakt tudomány, és az a kertész, aki nem elég rugalmas, kevés sikert könyvelhet el. A különböző időjárási viszonyok, a talajfajták, a vidékek és az évszakok váltakozása mind befolyásolják a növekedést és a kerti munkák idejének beosztását. Sok mindent át­vehetünk más kertészektől. Ebben a fejezetben a legfontosabb tavaszi munkák elvégzésére találunk tervezetet, mely márciustól május végéig tart. Kora tavasz: MÁRCIUS A díszkert Tisztítsuk meg a gyepet a gereb- lyével. A gyep felületét érett komposzt- tal trágyázzuk meg, az évelőket szedjük ki a talajból és osszuk szét. A hóvirágokat szedjük ki a ta­lajból, osszuk szét, és újra ültessük el. A rózsabokrokat metsszük meg, ültessünk lomblevelű cserjéket, kezdjük el a nyáron virágzó gumó­sok és évelők telepítését. A zöldségeskert A hónapos retek már február vé­gétől vethető fűtetlen fólia alá. A lazább, könnyen felmelegedő ta­lajokat kedveli. A nagyon homo­kos talajban a sekélyen vetett mag könnyen kiszárad, ezért szórjuk meg a talajt földdé érett szerves trágyával, akár 10-15 kilogramm/ négyzetméter mennyiséggel. A ke­lés után nagy gondot kell fordítani a rendszeres szellőztetésre és a gya­kori öntözésre. Miután a retek gu­mója elérte a borsószem nagysá­got, óvatosan bánjunk az öntöző­vízzel és a műtrágyákkal, mert a hirtelen adott sok víz vagy tápol­dat a gumóját felrepeszti. A karalábé nálunk nagyon nép­szerű növény. A fóliasátorban rö­vid tenyészideje folytán a paprika előnövényeként termeszthető. Környezeti igénye sok vonatko­zásban megegyezik a salátáéval és a hónapos retekével, így házi szük­ségletre ezekkel egy sátorban is hajtatható. A hidegre valamivel ér­zékenyebb, mint a saláta vagy a retek, ezért kiültetésével ne sies­sünk. Elegendő március 5-10 kö­zött kirakni, ugyanis a tartós hideg hatására magszárba megy. Március hónapban vethetünk sárgarépát, petrezselymet, spenó­tot, hónapos retket és borsót sza­badföldbe. Kezdjük ültetni az előcsírázta­tott burgonyát, ha a talaj felső 5-10 centiméteres rétege elérte a 6-7 C- fokot. 40-50 centiméter sor- és 20- 30 centiméter tőtávra, 10-15 centi­méter mélyen ültessük. Ajánlom az agryl fátyolfólia használatát. A műanyag szálakból készült fátyol kiváló fény-, viz- és levegőáteresztő. Könnyű, simulé- kony, ezért a növényekre közvetle­nül ráteríthető. A szellőzést és a csapadékáteresztést a szálak kö­zötti mikronyílás biztosítja. Ta­vasszal koraiságot, fagyvédelmet biztosít. Környezetbarát anyag, védel­met nyújt erős szél, a jégverés, a a gazdák és a kertészek szolgálatában vetőmagvak, madáreleségek és egyéb agrártermékek kis- és nagykereskedelme export — import feldolgozás és csomagolás, termelésszervezés, cégképviselet. Keresse a kapcsolatot! Kecskemét, Mária krt. 3. (volt Szalvay krt>) Tel./fax: 76/329-182 91/3 rovarok, a vadak és a madarak kártétele ellen. Alkalmas termesz­tőberendezésen belül belső taka­rásra, a kelés gyorsítására, a tűzde- lés eredésének javítására. Keve­sebb növényvédő szer felhasználá­sával érhetjük el a kívánt minősé­get. A nappali felmelegedés hatá­sára a fólia felszárad, így a mű­anyag szálak között tökéletes a szellőzés. Az esti lehűléskor a le­csapódó pára a mikronyílásokat elzárja, így a fátyol szigetel. Fagy esetén a lecsapódó pára a nyílások­ban megfagyva záróréteget alkot, így csökkenti a talaj hőveszteségét. Tapasztalataim szerint az alábbi kultúrákra javaslom: korai ká­posztafélék, saláta, retek, korai burgonya. Gyümölcs, szőlő Folyamatosan végezzük az al- mástermésűek metszését. Ritkít­suk a ribiszke és a köszméte bokra­it. Ellenőrizzük a sövény támren- dezését, feszítsük meg a huzalokat. Készüljünk a tavaszi telepítésre. A szaporítóanyag vásárlásánál le­gyünk körültekintőek. Oltványt és dugványt csak engedéllyel rendel­kező faiskolai lerakatból vegyünk. A szőlőben megkezdhetjük a rügy­vizsgálatra alapozott metszést, a lugas- és a magaskordon művelé­sű, valamint a fagyra kevésbé érzé­keny fajtákkal. Egyúttal tisztítsuk meg a tőkéket, vágjuk le az elszá­radt csapokat, csonkokat. A met­széskor vegyük figyelembe a fajta igényét, a tőke erősségét, a műve­lésmódot. A lemosópermetezés ideje a növény teljes nyugalmi álla­pota. Ezért ez a típusú védekezés csak rügypattanásig végezhető. Különösen ügyelni kell arra, hogy a perzselésre hajlamos készítmé­nyekkel (pl. Novenda) csak telje­sen zárt rügyállapotban dolgoz­zunk. A teljesen elhanyagolt kert­ben, ahol réteges kaliforniai pajzs- tetű fertőzést észlelünk, 5 százalé­kos gyümölcsfaolajjal permetez­zünk. Más alkalommal 2-3 száza­lékos Agrolt használjunk. ÁPRILIS A díszkert Kezdjük el a gyökérlabda nélkül vásárolt örökzöldek telepítését. Az egyéves vesszőkön virágot hozó cserjéket rögtön virágzásuk után nyírjuk meg. Vessünk gyógynövényeket, ültessük be a tavaszi, nyári edé­nyeket és ámpolnákat, permetezzük a rózsát rozsda el­len, az elvirágzott cserepes hortenzi­át kiültethetjük a kertbe, védett, félárnyékos helyre. Ültessük át szobanövényeinket. Távolítsuk el a beteg részeket, ráz­zuk ki a gyökerek közül a földet és új, friss földbe és edénybe tegyük, három rész föld és egy rész homok keverékébe. (Tiszta folyami homo­kot használjunk.) Zöldségeskert Telepítsünk spárgát. Készítsünk támaszokat karósbab számára. Megkezdhetjük a korai fejes saláta Kerti kisgéptulajdonosok, FIGYELEM! Üzletünkben nagy választékban kaphatók: olasz MPM, Honda, Stihl típusú rotációs kapák, vízszivattyúk, permetezők, láncfűrészek. Alkatrészek és tartozékok a jelzett gépekhez, a japán permetezőkhöz, Briggs motorokhoz, Robi és RK típusokhoz Tomos, Terra, Vari, MF—70, Murray kerti kisgépekhez. Postai megrendelést, szállítást vállalunk! Címünk: Johanna Kft. Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 158. Tel./fax: 76/356-008 203 és káposztafélék palántázását. A fóliasátrakat, a nappali erős fel- melegedés következtében fokozot­tabb mértékben szellőztessünk. A karalábé, retek, saláta fölött éj­szakára sem szükséges a szellőző­ket becsukni. Miután a paradicsom és a paprika virágai kötődtek, ad­hatunk fejtrágyát és fokozott mér­tékben öntözhetjük az elrúgás ve­szélye nélkül. Április végén szed­hetjük a salátát és retket. A szedés idején is szellőztessük sokat. A fólia alatti paprika, paradi­csom és uborka a rendszeres öntö­zés mellett folyamatos tápanyagel­látást is igényel, ami rendszerint az első terméskötődés után aktuális. Nitrogén és kálium műtrágyákból kiszórhatunk négyzetméterenként 2-2 dekagrammot. Gyümölcs, szőlő A nedvkeringés megindulásával fontos teendő a gyümölcsfák vesz- szőinek lekötözése. A termőrefor- dulást meggyorsíthatjuk, ha a ko­ronavesszők közül azokat az erő­teljes vesszőket, amelyekre a koro­na alakítása szempontjából nincs szükségünk, leíveljük. Minél inkább vízszintes helyzetű a hajtás, illetve hajlik a vízszintes sík alá, annál inkább csökken a növekedése, és fokozódik a termő- képessége. Metsszük meg a csonthéjas gyü­mölcsfákat. A csapadékszegény tavaszban különösen ügyeljünk a friss ülteté- sű fák és bokrok öntözésére. Szór­juk ki a nitrogén műtrágya első adagját. A koronacsurgót trágyáz­zuk és ne a fák tövét. A műtrágya­szemcsék gyakran a szamóca leve­lei közé kerülnek, és rajta maradva kiégetik. Különösen veszélyes ez a zsenge tőlevelekre. Célszerű öntö­zéssel egybekötni a műtrágya ki­szórását. Szőlőt még telepíthetünk. Az eltelepített fiatal szőlőt kupacoljuk fel. Fejezzük be a venyige kihor­dását, a támrendszer javítását. Fe­jezzük be a szálvesszők lekötését, egyúttal vizsgáljuk át a többi kö­tést is. Ahol a műanyag szál erő­sen a vesszőbe vágott, azonnal távolítsuk el és készítsünk lazább kötést. A legtartósabb és a kidör­zsölést akadályozza a nyolcas kö­tés. Drótot kötözésre ne használ­junk. A harmatgyökerek nem alkal­masak a növény folyamatos táplá­lására. Évenkénti eltávolítása ezért fontos feladat. A harmatgyökerek eltávolításakor bontsuk ki óvato­san a földet a tőke körül, és a fel­szín alatt 15-20 centiméteres mély­ségig vágjuk le az itt fejlődő gyöke­reket. MÁJUS A díszkert Fejezzük be a gyökérlabda nél­küli örökzöldek ültetését, a magas évelőket támasszuk meg, kezdjük el a gyorsan növő cser­jék nyírását, kötözzük fel a futónövényeket, kezdhetjük a zölddugványok vágását, védekezzünk a tömeges levélte- tű-fertőzés ellen, csak egészséges dáliagumókat ültessünk ki. A gyep ápolása, öntözése, nyírása állandó feladat. A fia­tal, új telepítésű gyep, amint az 10-15 centiméter magas, az első nyírása időszerű. Ezt még ne géppel, hanem kéziszerszámmal (kaszával) végezzük. A gép ké­sei a fiatal füvet kitéphetik. ®®®®®*®®®®®® Megnyílt * a mezőgazdasági * * diszkontáruház, * ® Jakabszálláson ® e (az 54-es út mellett) * Növényvédő szerek — # szaktanácsadással. Vetőmag, ® műtrágya 34,4%-os 1070 Ft/q. ® $ Kerti szerszámok, 9 MTZ-alkatrészek. Csavarok, ® szegek, alátétek. Festékek, hígítók. ® 0 Fénystabil fólia 25 Ft/ma. ^ ® Megrendeléseket felveszünk, $ közüteteknek, viszonteladóknak ® jelentős árengedményt adunk. ® j 130/3 ® ®*®«®®®®®®®® Zöldségeskert Töltögessük fel a burgonyát. Ültessükkiapóréhagymáf,azellert. Szabadfoldön folytathatjuk a fej­lett bimbós paradicsompalánta kiül­tetését. Fagyveszély esetén a palántá­kat vízporlasztással védhetjük. A ko­rai burgonya lombját az éjszakai fa­gyoktól földtakarással óvhatjuk meg. A gyökérzöldségeket ritkítsuk ki a megfelelő tőtávolságra. A kivágott fák megmaradó tönkje remek táptalaj a laskagomba termesz­téséhez. (Egészséges bükk, nyár, fűz, szil, tölgy, kőris, juhar, dió, cseresz­nye, alma.) Egy 5 fiteres üveg oltóanyag 200- 250 kilogramm fa beoltásához elegen­dő. A 30-35 centiméteres darabokra felfűrészelt rönkök vágásfelületét vé­kony rétegbe szóljuk meg szétmor­zsolt csírával, majd rakjuk őket egy­másra. A rakatot fóliával és földdel borítsuk, így nem tud kiszáradni. Osz- szel a rakatot szedjük szét, és az egyes rönköket árnyékos helyen süllyesszük a földbe. Száraz időben öntözzük. Októbertől decemberig terem a ké­sői laska. Karós- és bokorbabot még mindig vethetünk. Május közepén már el­kezdhetjük a [)aprika ültetését. Meleg­igényes növény, a hőmérsékleti opti­muma 20 °C fölött van. A hideget nem tűri. Éghajlatunk nem biztosítja a fej­lődéshez szükséges vízmennyiséget, ezért öntözni kell, különösen a fehér fajtákat. Gyümölcsfák alá, szőlőso­rok közé ne ültessünk, mert még a fél- árnyékot sem tűri. A nagyobb lombo­zató fajtákból (például Alba Regia, Táltos) 6-7 darabot, a kisebb levelű de­terminált fajtákból 8-10 darabot ültes­sünk négyzetméterenként. Szabadföldbe ilyenkor ültetjük el a tojásgyümölcsöt. Ritkítani kell a görögdinnye ma- goncokat, fészkenként csak a két leg­erősebb növényt hagyjuk meg. Gyümölcs, szőlő A szamóca bogyórothadását meg­akadályozhatjuk, ha a sorközt fekete fóliával vagy lenyírt füvei takarjuk. Saláta palántázása fólia alatt. (Fotó: Walter Péter) A lenyírt füvet tömören nyomjuk a talajra, mert ha érintkezik a gyü­mölccsel, a nedves környezet miatt rothad meg. Az érés kezdetén a bo­gyókat tegyük a levélre. Vegyszere­sen Sumilex 50 WP 0,2 százalékos, vagy Ronilan 50 WP 0,1 százalékos oldatával védekezhetünk a szürkepe­nész ellen. Almánál, körténél, meggynél, őszi­baracknál a lisztharmat, varasodás és a tafrinás levélfodrosodás, monília és a levéltetvek támadására számítha­tunk. Ezek ellen permetezni szüksé­ges: Tjoovit S + Orthocid 50 WP + BI—58 EC, Sápról + Dithane M— 45 + Unifosz 50 EC vagy Sápról + Delon 750 SC + Pirimor 50 Dp. A szőlőművelés egyik fontos fel­adata a zöldmunkák elvégzése. (Haj­tásválogatás, kötözés, csonkozás, kaccsozás.) A különböző müvelésmódoknál más és más arányban kell ezeket elvégezni. A gyalogművelésü sző­lőkben elég csak csonkázni, kötöz­ni évente 2-3 alkalommal. A széles soros huzalos támaszoknál a hu­zalpárok közé igazítjuk a hajtáso­kat, kötözni csak a szálvesszőket szükséges. Akkor csonkázzunk, ha a támberendezés fölé nőtt hajtások akadályozzák a sorközi munkát. Az ernyőművelésű tőke tavasz- szal hajtásvezetést igényel. Cson­kázáskor csak a sorokban lógó, a támberendezés fölé nyúló hajtáso­kat kurtítsuk meg. Törzstisztításra évente folyamatosan szükség van. Ilyenkor védekezzünk az atkák el- ftn: Neoran 500 EC és Mitac 20 EC vagy Zolona 35 EC készítmé­nyekkel, egybekapcsolva a pero- noszpóra, lisztharmat és molyok elleni védekezéssel. (Folytatás a 6. oldalon) AMIT NEM LEHET ELSPÓROLNI: A NÖVÉNYVÉDELEM Útban és a boltban a Shell környezetkímélő szerei Az angol Shell I.P.M. a leg­nagyobb forgalmazó a vilá­gon. Több mint 150 ország­ban van érdekeltsége, 133 ezer dolgozót foglalkoztat. Nevéről mindenkinek az olaj - és gázkitermelés, illetve a ben­zinforgalmazás jut eszébe. Ha nem ezzel rögződött volna a világ köztudatába, akkor a nö­vényvédő szer gyártása is köz­ismertebb lehetne. Egymilliárd dolláros forgalmazásával az első tíz, növényvédő szert ér­tékesítő cég között van. Éven­te 70 millió dollárt költ agro­kémiai kutatásaira (egy-egy kifejlesztése, piacra dobása 1 50 millió dollárba kerül, s 9- 12 évet vesz igénybe), Né­metországban és Angliában működik alapkutató bázisa, kísérleteit pedig szerte a vilá­gon folytatja. Hazánkban is, évtizedek óta. Az angol cég magyarországi képviselete a Shell és Interag Kft. Ez a kilenctagú stábot működtető szervezet impor­tálja, termelteti és forgalmazza a Shell termékeit itthon. A nö­vényvédő szer hazai piacra va­ló gyártásában az Agrokémia Sellye Rt. -vei működik együtt. A kft. egyik legfontosabb ke­reskedelmi partnere a kecske­méti Agroker. Közösen szerve­zik meg minden évben azt a szakmai találkozót, amelyen a Shell új és a legfontosabb nö­vényvédő szereit, illetve kuta­tásaik, fejlesztéseik eredmé­nyeit ismertetik. A legutóbbi ilyen találkozóra a napokban került sor az Agroker kecske­méti irodaházában. S bár az elmúlt évekhez képest jóval kevesebben voltak az érdeklő­dők, a megmaradt szövetkeze­tek (megmaradt) szakemberei fontosnak tartották a tájéko­zódást. Hiszen bármilyen bi­zonytalan is a jövőjük, bármi­lyen kevés is a pénzük, a nö­vényvédelem az, amit a mező- gazdasági termelésből nem le­het elspórolni. Viszont soha nem volt ennyire lényeges, hogy a lehető legkisebb ráfor­dítással, a lehető leghatéko­nyabb szerekkel oldják meg a feladatot. Az előadásokból azonban kiderült, ezek a sze­rek ennél is jóval többet tud­nak: ezek már környezetbará­tok. Méltán számíthatnak a je­lenben és a jövőben, Keleten és Nyugaton egyaránt nagy érdeklődésre. Mindezekről Howard Hun­tington, a cég londoni keres­kedelmi igazgatója és Ray­mond Ah-Sun termékigazga­tó beszélt. Ah-Sun úr a No- mo/t 1 5 SC és a Cascade 5 EC szerek fejlesztésének, gyártá­sának vezetője, így az érdeklő­dők a legavatottabbtól hall­hattak e nagy reményű termé­kekről. Ezek a kitin szintézis­gátló növényvédő szerek tel­jesen veszélytelenek a perme­tezést végzőre, de az ember számára hasznos rovarokat és ragadozó atkákat is megkímé­lik. Hosszú ideig hatásosak, így elég évente egy-két alka­lommal permetezni. A Nomolt 15 SC szabadon forgalmazha­tó, tehát elvileg bármelyik boltban kapható, a Cascade 5 EC pedig feltételes kategóriá­ba tartozó készítmény. Denke Gábor, a Shell és In- terág Kft. üzletág-igazgatója és Petter László szaktanács- adó a cég legújabb, legfonto­sabb növényvédő szerei közül ismertettek néhányat. Minde­nek előtt a Bladexet, a lucerna és kukorica gyomirtó szerét, ami a kipermetezést követő 3 hónapra káros maradványok nélkül lebomlik a talajban, le­hetővé téve más növények termelését is ugyanazon a te­rületen. Különösen a kisebb magángazdaságokban lesz ennek jelentősége. A Sápról és a De/an 750 SC gombaölő szerek a nagyüzemek és a kis­gazdaságok számára egyaránt jól hasznosíthatók és hozzá­férhetők, a csonthéjasok mo- niális ágelhalásának, az őszi­barack levélfoltosodásának, a körte varasodásának és a liszt­harmatnak kiváló ellenszerei. A Shell termékei között a ma­gyarországi piacon a Fendona 2 EC környezetbarát rovarölő és a Sápról gombaölő szerek a legkeresettebbek. A Fendona egyébként az ilyen célra hasz­nált termékek között a legol­csóbb (hektár) költségben számolva), ami méginkább növeli népszerűségét. A Shell növényvédő szer fejlesztésének legújabb ered­ményeire is kitértek az elő­adók, mintegy jelezve, mire számíthatnak a szakemberek a jövőben. Úgy tűnik, a kerté­szek korszakalkotó változás­nak nézhetnek elébe. Ugyanis megszületett az ACROBAT, a peronoszpóraö/ő készítmény, ami megváltást fog jelenteni a szőlő- és uborkatermelőknek. Egy másik, a maga nemében szintén egyedülálló készít­mény is piaci bedobásra vár. Speciális levéltetű elleni szer, a neve AZTFC (azték). Min denféle környezetvédelmi fel tételnek, kihívásnak megfelel. (X)

Next

/
Thumbnails
Contents