Petőfi Népe, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-26 / 277. szám

MUNKAALKALOM RAKTÁRI munkára férfidolgozókat felveszünk. RÖVIKÖT Vállalat, Kecs­kemét, Halasi út 14. 5330 KECSKEMÉTI MÁV Pályafenntartási Főnökség felvételre keres autóvilla­mossági szerelőt, bérelszámolót és fi­zikai dolgozót. Kedvezmények: ötnapos munkahét, munkaruha, bakancs, térí­téses ebéd. Jelentkezés: a MÁV Pálya- fenntartási Főnökség, Kecskemét, Köz­társaság tér 3. (A nagyállomás mel­lett), minden munkanap 8—16. óra kö­zött. . . 5354 A BACS-KISKUN megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat Solti te­lepére „E” kategóriás gépkocsivezetőt keres. Jelentkezni lehet: a kalocsai körzeti üzem vezetőjénél, a Margit- malomban. 5353 BACS-KISKUN Megyei Tervező Vál­lalat, Kecskemét, Reiszmann Sándor u. 25. szerkesztő-rajzoló muhkakörbe azonnal felvesz építőipari, vagy mély­építő szakközépiskolával rendelkező dolgozót. Jelentkezni a személyzeti vezetőnél lehet. wfcz A KECSKEMÉTI. Fémipari Szövetke­zet azonnáli belépéssel felvesz bérel­számoló. mozgóőr, takarítónő (állan­dó délutáni foglalkoztatás) és portás munkavállalókat. Jelentkezés: a szö­vetkezet Szentistvánváros 17. szám alatti telephelyén a személyzeti és munkaügyi vezetőnél. 2144 AGROSZER Vállalat felvételre keres alkatrész-kereskedelmi ismeretekkel rendelkező, műszaki végzettségű mű­szaki előadói munkakörbe, valamint raktári munkára szakembereket. Ki­utazáshoz vállalati autóbusz biztosí­tott. Jelentkezés a személyzeti vezető­nél. Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 70. APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan EGY szoba, konyhás ház­rész eladó. Kecskemét, Szi­get u. 18. Magyar u. mel­lett. , __________________24188 K ERTES összkomfortos, központi fütéses, új csalá­di ház, sürgősen eladó. Ti- szakécske. Damjanich u., Tarnóczyék. Érdeklődni a helyszínen, 16 óra után. ___________________5351 KÉTSZINTES ház elaaó. Kecskemét, Vacsi köz 23. Érdeklődni: mindennap léi 6 órától._______ 5400 K ATONATELEP központ­jában telek in-illétttípd.e.tei eladó. Kovács Imre Kecs­kemét, Yacsmegy u. a 1-14 ELADÓ Hetényegynáz-un, Kossuth Lajc-3 u. 10. szám alatt 2000 négyszögöl szőlő házzal együtt. Érdeklődül: Kossuth u. 131. alatt 15 órától. Szabaa<57.állásié.cnál. 24411 SÜRGŐSEN eladó. 400 négy­szögöl közművesített telek. Ordason műúthoz és a Du­nához közel. Kész betonpin- ce-helyisóg és építőanyag­gal. Érdeklődni: Baja. Dó­zsa Gy. út 15/a. Molnár An­tal. 1785 HÁZ eladó beköltözhetően, bérházi lakást beszámítok. Kecskemét, Pacsirta u. 6. 5361 ELADÓ 360 négyszögöl sáő- lö. gyümölcsössel. Érdek­lődni : Kecskemét, Homok­bánya II. ép. 27. Kárászék- nál. 5426 KUNSZÁLLÁSON 150 négy­szögöl porta, blokktéglával eladó. Érdeklődni: Kecske­mét. Magyar u. 13. Törö­kék. __ 24219 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó leválasztott házrész. Kecs­kemét, Pacsirta u. 7/a. Alul­járó mellett. __, _ 5435 E LADÓ Bállószög. V. kér. 50. szám alatti, tanyás in­gatlan egy hpld szántóterü­lettel. Villany van, gazdál­kodásra kiválóan alkalmas. Érdeklődni: a helyszínen, Varga Mihálynál.__5416 T ALFAJABAN 800 négy­szögöl szántó tanyával, 15 ezer Ft-ért, sürgősen eladó. Érdeklődni lehet: Pápaiék- nál, Kecskemét, Vak Boty­tyán, ü. 21._____,_____ 5373 V ADKERTI-TÓHOZ közel tanya eladó. Villany, für­dőszoba van. Érdeklődni: helyszínen. Marozsán Lász­ló, 6235. Bócsa, III. kér. 128. _____________________5376 N AGY családi ház, fizetési kedvezménnyel eladó. Ba- jaszentistván, Babinecz Gy. u. 15. - 1774 KERTES családi ház eladó. Baja. Budai N. Antal u. 42. ____1776 P ÉCSETT , a várostemplom mellett ház eladó. Érdeklőd­ni: Vermes, Baja. Vasvári Pál u. 31/a. ______ 1782 T ISZAKÉCSKE. Tiszabög 232. szám alatt kétszobás, családi ház, beköltözhetően eladó. 80o négyszögöl szán­tóterülettel. Érdeklődni: Ti- szakécske, Attila u. 8. szám alatt. Kovács Mihálynál, du. 15 órától. __________ 5464 K ÉTSZINTES családi ház eladó. Bácsbokod. Tel.: 7. beépített mellékhelyiségek-* kel. , 1788 Lakás SZEGEDI két és félszobás, hallos, összkomfortos taná­csi értékesítésű szövetkeze­ti lakást hasonló Kecske­métire cserélnék. Ajánlatot ,,Ez évi csere” -jeligére a kiadóba kérek, f 24257 ELADÓ Lajosmizse köz­pontjában kettő és fél szo­bás félemeleti szövetkezeti lakás. Érdeklődni: Felső- lajos, Kunsági vendéglő. Ubornyák Mihály. 24235 ÖSSZEKÖLTÖZÓK f' Kecs­kemét, széchenyivárosi, 2 szobás, összkomfortos szö­vetkezeti lakást cserélnék 2 db. egyszobás összkomfor­tosra. Ajánlatot „Hóvirág” jeligére a kiadóba kérek. _________24181 2 SZOBÁS, • erkélyes szö­vetkezeti lakás. OTP-hitel- átvá llalással eladód Baja, Kodály Z. u. 8. III. ern. 12. Érd.: helyszínen. ___ 1777 M ASFÉLSZQBÁS. esetlég egyszobás lakást keresek Kecskeméten 200 000 Ft készpénz és OTP-hitelátvál- lalással. Leveleket „Kom­fort” jeligére a kiadóba ké-. rek. •• 24223 ELCSERÉLNÉM 7 helyiség­ből álló, néni régi építésű fél villarészemet, lehetőleg hitelmentes bér{iázi lakásra, garzontól másfélszobásig. Érdeklődni: 16 óra után, Kecskemét,’ Lánchíd u. l'b II. em. 20. 24292 ELCSERÉLEM 2 szobás, összkomfortos, tanácsi la­kásom kettő tanácsi mini­garzonra Kecskeméten. Le­veleket: „December 135 046” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. ' ' V;. ; ■’ , , ' _ _ _ • 5415 ELADÓ két és fél szobás, szövetkezeti lakás készpénz plusz OTP-hitelátvállalás- sal. Érdeklődni: egész nap, Kfecskemét, Irinyi u. 38. V. em. 13. 5413 ELCSERÉLEM salgótarjáni 2 és fél szobás. IKV-s laká­som kecskeméti egyszobás lakásra. Érdeklődni: Kecs­kémét, Rákóczi út 24. szám hírlappavilonnál (déli Idő­pontban). .5458 KETTŐ szoba, összkomfor­tos lakás és garázs eladó. Cím: Baja, Babits M. u. 2. III. em._15. _____________1780 E LADÓ egy szoba, össz­komfortos garzonlakás. OTP-hitelátvállalással. Le­veleket „Orion” jeligére a kiadóba kérem. ____ 24259 K ECSKEMÉT. Széchenyivá- rosban, 63 négyzetméteres, kétszobás, OTP-s öröklakás két garázzsal vagy anélkül készpénz plusz OTP-hitel­átvállalással eladó. Levele­ket: „Januári költözés 135 082” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. _’ 5463 E LCSERÉLEM Kecskemét, hunyadivárosi, Tinódi utcai I. emeleti, OTP-s lakásom Szalagház környéki I. eme­leti, OTP-s vagy szövetke­zeti lakásra. Leveleket: „Mielőbb 135 022” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. 5377 Gépek és alkatrészek 1000 MM-ES csúcstávú esz­terga eladó. Ara: 25 000 Ft. Lajosmizse, Dózsa György út 158/a. ______________ 5258 E LADÓ jó állapotban levő, ZL-es Wartburg de Luxe. Izsák, Hámán Kató u. 26. szám. Csizmadia Péter. _ 24197 UE—28-AS traktor, vizsgára előkészítve, és 300 db kettő és fél méteres akácoszlop eladó, Zubari Csengőd, norvath Kálmán u. 25. ______________^24224 GAZOLAJOS MIA motor és egy 500-as korongfűrész el­aaó. Komplett. 6033. Vá­rosföld, II. kér. 87. Ko- Vácsné. 24662 4 ÉVES, fehér, ZM-es 1300- as Lada, 43 ezer kilométert futott, eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Akadémia ikrt. 60. II. em. 26. 28—29-én 7—15 óráig. Tel,: 26-968. 24278 UAZ platós kistshergép- kocsi, kitűnő állapotban, érvényes műszakival eladó. Érdeklődni: Orgovány, Rá­kóczi út 12. szám.' Szom­bat-vasárnap vagy 16 óra Után. __________________24248 126-ÖS, 3,5 éves Polski, jó állapotban eladó. Jánoshal­ma, _Görgei u. 29._____ 2823 R AJ Gaz lejárt műszakival eladó. Soltvadkert, Petőfi U. 86. 2728 SEGÉDMOTORRA levizs­gáztatott Simson Schwalbe eladó. Táz-lár, Kossuth u. 25. sz. alatt. ________________2705 N ÉGYKDRÉK-MÉGHAJTA- SU dízelmotoros munka­gép eladó. Tázlár, Hunyadi u. 8. sz. _____________2752 l ZAPOROZSEC személygép­kocsi eladó. Kiskunhalas, Alsószállás 269._____ 2753 U E 28-as Dutra-főtengely, komplett hüvely és dugáttyú eladó. Farkas István, Kecel, Vasút u. 4-5.____________2749 U L-ES 1500-as Polski Fiat eladó. Kiskunhalas, Nép­front u. 22. Érdeklődni dél­utám:___________________ 2739 Z S-ES Trabant Special el­adó. Tompa, Attila u. 150. 2710 ÜSSZKERÉK-MEGHAJTA- SÜ rendszámmal ellátott dízel-magánjáról eladó. Ke­cel, Thököly u. 14. sz. Pa­lásti.______ 2704 A RO friss műszaki vizsgá­val eladó. Kecel, Bacsó B. u. 12. Lajkóék._________2703 M TZ 50-es és 3,5 tonnás pótkocsi eladó. Kecel, Sás u. 7. sz. JBUaász. Érdeklődni szombat, vasarnap. 2702 Jö állapotban lévő Pannó- nia-motoros munkagép el­adó. Kiskunhalas, Mig K. u. 17. sz._______ 2697 • PB rendszámú 1300-as Lada jó állapotbán eladó. Torma József, Kisszállás, Akácfa u- 2. sz. 2636 KIS fogyasztású 1974-es Opel Kadett kitűnő állapot­ban eladó. Érdeklődni kedd, csütörtök délután a mély­kúti ’fogászaton. 2693 MOSZKVICS 412-es bontva, vagy egyben eladó. Sertést beszámítok. Kiskunfélegy­háza, Radnóti Miklós utca 66. Csányi István. 3615 ELADÓ egy db komplett üzemképes és egy db bon­tott Zastava motor. Érdek­lődni: 15 óra után. Kecske­mét, Petőfi Sáhdor u. 5. VIII. em. 269. 24240 M—24-ES Volga személy- gépkocsi 3 éves műszakival, sürgősen eladó. Kohlman, Soltvadkert. Arany János U. 32. _ s 24239 ELADÓ Pannónia motoros vizsgázott munkagép. Nagy Károly, Fülöpszállás, Zalka M. u. 7. ______ 2423b OX-ES másféléves 2591-es MZ motorkerékpár eladó. Fülöpháza, Petőfi u. 48. 24233 PM-ES 1500-as és PR-es 1300-as Lada. valamint egy utánfutó eladó. Érdeklődni: szombat, vasárnap egész nap. Soltvadkert, Közép- Csábor 51. Kazal. 24222 UE—28-AS traktor, jó álla­potban rendszámmal eladó. MTZ-t veszek. Tóth Amb­rus, Orgovány, Népköztár­saság u. 28. ____________5418 N AGYKEREKÜ Wartburg új és használt alkatrészek, fő­darabok eladók. fiOOo Kecs­kemét. Városföld 7. (Csong­rádi úton) 5439 SÜRGŐSEN eladó Ford Es­cort személygépkocsi. Ér­deklődni: egész nap, Kecs­kemét, Petőfi Sándor u. 4. VI. em. 17. . _______ 5441 Z E-S Barkas gépkocsi, ki­tűnő állapotban eladó. Kis­kőrös, Közép-jCebe 56. sz. Érdeklődni délután. 2715 CU-S Trabant, jó állapot­ban eladó. Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 13. _____2742 8 50-ES Fiat és 9 lóerős Die­sel-motor eladó. Igaz János, Solt-Kissolt._____________5424 VOLKSWAGEN 1200-as el­adó. Kecskemét, Farkas Sándor.u. 6. 14 óra után. 5397 KOCKA Wartburg eladó. Ara: 22 000 Ft. Érdeklődni: Hetényegyháza, Ürihegy 131, egész nap. _ • . 24290 K—25-ÖS Zetor, igen jó ál­lapotban eladó. Érdeklődni: Atrok Pál. Orgovány, Nép- köztársaság út 20. 5419 50-ES MTZ traktor eladó. Nemesnádudvar, Szőlő u. 2. SZ. • . v; ■.____ 1772 4 ÉVES Lada 1200-as eladó. Kecskemét, Szabadság tér 6. 25099 M—21-ES Volga 1983. júniu­sáig vizsgázva eladó. Érdek­lődni: Baja, 11-200-as tele­fonon. 1778 ZT-S Zaporozsec 83-ig ér­vényes műszakival eladó. Érdeklődni lehet: egész nap, Császártöltés, Terv U; • 11., vagy a Tavernában. 1779 VOLKSWAGEN Golf, igé­nyesnek eladó. Kecskemét. Rákóczi út 28. Varga. 5455 TRABANT Combi eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Ár­pád krt. 19. IV. em. 49. 18 óra után. ________ 24267 L ADA Combi eladó, ^olcsón. Szabó, Baja, Rákóczi F. 4L 1787 LADA i200-as, jó állapot­ban, olcsón eladó. Bácsbo­kod, tel.: 7.________;_1789 E GY db, 051-es típusú Stihl motorfürészgép, megegye­zéssel eladó. Érdeklődni le­het: Tátrai Gyula, 6344. Ha­jós, Kossuth Lajos u. 5. szám alatt,- szombat, vasár­nap, egész nap., 486 Egyéb adásvétel ELADÓ 2 db hálószoba­szekrény, egy tükör, há­romajtós szekrény. Érdek­lődni: 14—17 órái&. Kecske­mét, Ipoly u. 6._______24183 B ÁCSALMÁSON. Rákóczi u. 38. szám alatt bontásból eladó: tégla, cserép, léc, méretre fűrészelt ' faanyag (volt kultúrház). 24218 PÉBÉGAZ-FOGYASZTÓK FIGYELEM! A pótpalack — tartalékpalack — használa­ta a háztartásban gazdasá­gos és gázellátási biztonsá­got jélent. A DÉGÁZ, Bács- Kiskun megyében minden H kg-os és 22 kg-os pótpa- lackigényt azonnal ki tud elégíteni. A cseretelepeken kapható 'postai befizetési lapon való befizetés után a palack azonnal átvehető. DÉGÁZ Vállalat. _______2196 É PÍTŐK, figyelem í Bontás­ból eladó tégla, horogfa, gerenda 10 m-ig, piros cse­rép, tsz-mek vasszerkezet, betongerenda és egyéb bon­tási anyagok. Baja, Kölcsey , F. u. 52. Pálma étteremtől 100 méterre._______ 1775 B ONTÁSBÓL eladók: ge­rendák, horogfák. deszka, léc, méretre fűrészelve is, ajtók, ablakok, fürdőkád, tűzrevaló, tégla házhoz szál­lítva is. Kecskemét, Nyíl u. 23. _______ 5349 É PÍTTETŐK figyelem: épü­letbontásból eladók: nyílás­zárók (ajtók, ablakok), par­ketta, fürdőszoba-berende­zés, mozaiklap. szalagcse­rép, csatorna, faanyagok kí­vánt méretre fűrészelve, tégla ingyenes házhoz szál­lítással. Érdeklődni: Kis-. kUnhalas, Bem utca 3. 5221 SAJÁTGYÖKERÜ csemege és borszőlővessző peronosz- póramentes Zalagyöngye kapható és megrendelhető 15 Ft/db. Szőlővesszőlerakat, Csongrád, Felszabadulás út 42. _ , 5112 120 FÉRŐHELYES libatö­mőrács eladó. Torma József, Kisszállás, Akácfa u. 2. sz. _________ 2635 H USZONÖT db vemhes anyabirka eladó. Círh: Rém, Május 1. út 15. Harkáiiyi. ' . ' ' , 1786 BOKORRÓZSAk megrendel­hetők őszi szállításra, leg­csodálatosabb színekben, darabonként 20 forint. Szűcsné. 54Ö0 Mezőtúr, Ki­nizsi 11. _ 2207 GYENGE fiastehén, - bika­bor jáyal vagy anélkül el- •adó. Fekete Adám, Nemes­nádudvar, Hunyadi u. 17. 1773 TAPKOCKAS paprika- és paradicsompalánta rende­lést felveszünk. Magvar— Szovjet Barátság Tsz Kecs­kemét. , Városföld 71. Tele­fon : 21-066. 5386 GLADIOLIJS hagyma (hol­land utántermés), több szín­ben. kedvezményes áron kapható, árjegyzéket kül­dünk. Magvar—Szovjet Ba­rátság Mgtsz Kecskemét, Városföld 51. Telefon: 22-337. _______ 5327 K ÉT db 1000 ,1-es olaitartály csappal, egv db 200 1-es* ká- posztáshordó csavarsz,orsó­val eladó. Baja. Dózsa rív. Út' 26. j l 1790 ELADÓ új gyermekbútor, Kalor vegyestüzelésű kály­ha, teatüzhely, gyermekíró­asztal, tv-szekrény, vasta­licska. Kecskemét, Kazinczy u. 4. Érdeklődni: csak szombat , délután és vasár­nap egész nap. __ 1 5440 P ETRÓLEUMOS gázlámpát vennék. Leveleket: „Sür­gős 135 038” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. f_ 5408 BLOKKTÉGLA és blokkve­rőgép eladó. Madi Károly, Kecskemét, Máriahegy 63. ________________ 5368 L UCERNA, füszéna, fejő­gép eladó. Cím: özv. Kele­men Jánosné, Üjsolt, Rákó­czi u. 24. _ .v; _ 24225 S ZÉT- és összeszerelhető vasvázas alumínium garázs eladó. Baja, Sirály u.. 3. j _ 1781 HARMONIKA olcsón eladó. Kecskemét, Pákozdi csata u. 23._VI._em. 45. 5460 ELADÓ német és holland négycsatornás sztereo ke-1 verőpult. Kecskemét, Ber­csényi utca 18. 5466 Vegyes GÉPÉSZMÉRNÖK házaspár (30 evesek) melléküzemági, tervezői, kutatási, fejleszté­si ’ gyakorlattal állást változ-. tatnának. „Szolgálati lakás 276 408” jeligére Felszaba­dulás téri hirdetőbe. Bp. 2064 BÚTOROZOTT szoba für­dőszoba-használattal, egy fő részére kiadó. Érdeklődni: Kecskemét, Széchenyiváros, Gőzhajó u. 6. IV. em. 39. 16 őrá után. 24229 VILLAN YSZERELÉSI mun­kákat vállalok rövid határ- időv3l, közületnak, is. Cím: Kecskemét, Kupa u. 22. Pé­ter. .______• ■ ,v y 24278 T ISZTELETTEL értesítem, hogy lakásfelszerelési üzle­temet Kecskemét. Széche­nyiváros, Forradalom utca 2. szám alatt mégnyitottam. Díszkerámiák, csempék, padlólapok, fehér és színes fürdőszoba-cikkek kapha­tók. Kertész József, kiske­reskedő. _____ __ 5214 T ANYARA keresek idősebb házaspá rt vagy ^yeuui mo személyt segítőtársnak. Ózd, I-es Posta, Pf.: 27.____5374 K ECSKEMÉT. Pásztor u. 22. szám alatt 2 személy ré­szére albérleti szoba kiadó. Ugyanott egy db kút be­tongyűrű eladó.________24268 I DŐS nővel lakásért eltar­tási szerződést kötne fiatal házaspár. Ajánlatot: „Gond­viselés” jeligére a kiadóba kérnek. _______~ 24215 K ECSKEMÉTHEZ 20 km-re autóbuszmegállóhoz 3 perc­re, bútorozott komfortos lakás kerttel kiadó. Levele­ket: „Kertbarát férfinak 135 067” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. 5437 KISIPAROSNAK varrásban vagy más munkában bese­gítenék, Kecskeméten. Le­veleket: „Mindenfajta mun­ka érdekel 135 037” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek.- ________5407 T ELEFONKÖZPON’ÍT-KE- ZELÖI vizsgával elhelyez­kednék Kecskeméten. Le­veleket: „Megbízható 135 093” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. ■ _____£ ' 5481 P ARKETTÁZÁST anyaggal vállalok, vidéken is. Ér­deklődni : 25-508-as kecske­méti telefonon. _ 5487 NÉMET nyelvtanítást, for­dítást vállalok. Kovácsné, Kecskemét, Pászthóy utca 6. (Alsó csengő, baromfi­piacnál.) - ■________f 5380 K ÖZGAZDASÁGI techniku­mi végzettséggel adminiszt­ratív munkakört' keresejc Kecskeméten. ' Leveleket: „December 1-től 135 088” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. •__________________ 5469 ” VÁLLALATNAK varroda vagy irattár részére külön bejáratú. 2 helyiség kiadó, Kecskeméten. Leveleket: „Megbízható 135 090” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 5471 SZŐLŐSÉIÉRT Mezőgazda- sági Termelőszövetkezet Tabdi (Kossuth L. u. 5.) versenypályázat útján szer­ződéses -vállalkozásba adj a a Budapest, VII.. Kazinczy u. 5. sz. alatti üzletét, mely 34/A jelzőszám alatti borozó. A fenti üzletre vo­natkozó tájékoztató adatok a termelőszövetkezet köz­pontjában (Tabdi, Kossuth L. u. 5.) az érdeklődők ren­delkezésére áll. írásbeli pályázatokat szintén a fenti címen hétfő és csütörtöki naDokon személyesen le­het benyújtani. A verseny- tárevalást december 28-án 10 órakor tartjuk a termelő* szövetkezet központjában. 5385 Házasság 29 ÉVES. 156 cm ipagas, csinos, házias, adminisztra­tív munkakörbe dolgozó érettségizett, komoly gon­dolkodású lány. várja 29— 35 éves kórig, nőtlen, jó megjelenésű, káros szenve­délytől I mentes. komoly gondolkodású férfi isme­retségét házasság céliából. FénvkéDes leveleket: ..Meg­értés 135 032” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. __5.398 2 2 ÉVES. érettségizett lány társat keres házassáp céljá­ból Leveleket: „Szilveszter ’«1” jeUfT^re a' háiat Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 1783 ÉPSZISZ Kecskemét, Külső-Szegedi út 3 /a gyakorlattal rendelkező szállítási előadót keres felvételre. A munkakör betöltéséhez középiskolai végzettség és gépkocsielőadói szakvizsga szükséges. Jelentkezni lehet: a szövetkezet mun­kaügyi vezetőjénél. 5329 KÉCSKEMEt, Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme épületasztalost, villanyszerelőt, csőszerelőt, kőműve­sek mellé segédmunkásokat, valamint vizsgázott darukötözőt .kecskeméti munkahelyre felvesz. Jelentkezni le­het: az üzem központjában, Kecske­mét, Reiszmann Sándor u. 20. 5381 9 A VOLÁN 9. számú Vállalat hivatásos gépjármű­vezetői és autóbusz- vezetői tanfolyamot szervez Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti és oktatási osztályán, Kecskemét, Csáktornyái u. 4—6., Baja, Nagy István u. 4901 SEGÉDMUNKÁST felvesz a kecske- méli Centrum Aruház. 5445 A PETŐFI Nyomda felvételt hirdet műszaki előadói munkakör betöltésé­re. Követelmény: felső- vagy közép­fokú műszaki végzettség. Jelentkezés: Petőfi Nyomda, műszaki osztályán« Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 2202 A BRG Magnetofon , Gyára felvételt hirdet köszörűs, marós« esztergályos és szerszámkészítő szakmákban két-, műszakos beosztással, kiemelt órabér­rel és gyakorlattól függően, magas szakmai pótlékkal. Jelentkezés: a gyár munkaügyi osztályán, Kecskemét, Szol­noki út 16. 5384 A BRG Magnetofon Gyára felvételt hirdet gépírni tudó munkaügyi admi­nisztrátor részére — érettségivel ren­delkező előnyben részesül. — Jelent­kezés a gyár munkaügyi osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 16. 5357 HOSSZUHEGYI Állami Gazdaság Du­na—Tisza közi Meliorációs Társasága Kecskemét felvételre keres SZ—100-as vezetőket, kotrómestereket, kotróke­nőket, tanuló gépvezetőket, valaimint MTZ és Crystall vontatóvezetőket mű­helygépkocsira mezőgazdasági gépsze­relőket változó munkahelyre. Előké­szítési csoporthoz legalább középisko­lai végzettséggel rendelkező geodétát — előkészítőt alkalmazunk. Újonnan érkező DT-erőgépekre 10—12 fős gép­vezetőbrigádot és építésvezetőt alkal­mazunk. Jelentkezni lehet Kecskemét, Mártírok útja 36. sz. alatt, a munka­ügyi csoportvezetőnél. 2143 A Kiskunfélegyháza és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet Igazgatósága tájékoztatja az érdeklődőket, 'hogy szerződéses üzemeltetésre kívánja átadni az alábbi kereskedelmi és vendéglátóipari egységeit: 7. sz. vegyesbolt Kiskunfélegyháza IX., Tanya 226. sz. 24. sz. vegyesbolt Kunszállás, Helvécia-Matkó 190. sz. 29. sz. vegyesbolt Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 22. sz. 54. sz. vegyesbolt Tiszaalpár, Katona J. u. 9. sz. 68. sz. húsbolt Tiszaalpár, Ady E. u. 74. sz. 73. sz. vásározó Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 1. sz. 81. sz. vegyesbolt Bugac, Felsőmonostor 219. sz. 84. sz. vegyesbolt Bugac, Nagybugac 239. sz. 24. sz. italbolt, 57. sz. vegyesbolt Tiszaalpár, Borsihalom 77. sz. 7. sz. büfé Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zs. u. 43. sz. 25. sz büfé Jászszentlászló, művelődési ház 28. sz. italbolt Kiskunfélegyháza, I., 288. sz. 34. sz. italbolt Kiskunfélegyháza, XI., 416. sz. 42. sz. vendéglő Bugac, Felsőmonostor 286. sz. 44. sz. vendéglő Bugac, művelődési ház 77. sz. vegyesbolt Bugac, Nagybugac 203. sz. Kérjük az érdeklődőket, hogy az üzletekkel kapcso­latos pályázataikat legkésőbb 1981.. december 15-ig szíveskedjenek eljuttatni a szövetkezet 6100 Kiskun­félegyháza, Szabadság tér 5. sz. alatti igazgatási és jogügyi ^ osztályhoz. (T.: 209) Tájékoztatjuk tpvábbá az érdeklődőket, hogy a szer­ződéses üzemeltetésbeadással kapcsolatos versenytár­gyalást 1981. december 22-én 9 órakor a szövetke­zet 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 1. sz. alatti ta­nácstermében tartjuk. A szerződéses üzemeltetésbe adni kívánt üzletek for" galmi és egyéb adatairól a szövetkezet igazgatási és jogügyi osztályánál kaphatnak felvilágosítást. Kiskunfélegyháza és Vidéke ÁFÉSZ Igazgatósága 2145 KÖZLEMÉNYEK DÉMÁSZ V. Nagykőrösi Üzemigazga­tósága értesíti a lakosságot, hogy: 1. Kecskemét, Mátyás krt.. Béke fasor és Végvár utcákban 10 kV-os földká-* beit fektet és a Végvár utca sarkán VHTR-állomást létesít, továbbá a tr.- állomásból új egy kV-os kitápláló földkábehálózatot is létesít. 2. Kecs­kemét, Felszabadulás úton az új ÁFOR-telep villamo^energia ellátására 10 kV-os földkábelt fektet és VHTR 10/630 tip. állomást létesít. Ezen új létesítményeket az Áramszolgáltató L Vállalat feszültség alá helyezte. Az új | vezeték érintése életveszélyes és ti­los! 2185 Gyászhír Mély fájdalommal ’ tudatjuk, hogy MACZONKAI MIHÁLY Kecskemét, Ady Endre u. 16. sz. alatti lakos, életének 81. évében, nov. 20-án elhunyt. Temetése nov. 28-án, 13.45 órakor lesz a kecske­méti köztemetőben. Gyászoló csa­lád. 25Ű36 Szomorú szívvel tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy , FEHÉR FERENC a KISOSZ megyei nyugdíjas titkára 1981. november 23-án elhunyt. Te­metése november 28-án, szombaton 15 óra .15 perckor lesz a kecskeméti köztemetőben. Minden külön érte­sítés helyett, özv. Fehér Ferencné és- családja. 25 163 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, téstvérünk FARKAS GYÖRGY Kecskemét, Szarkás 89. sz^m alat­ti lakos, életének 48. évébon hir­telen elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása 1981. november 27-én negyed négy órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Gyászoló család. ' 25 -187 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak. munkatársaknak, sport­társaknak, akik szeretett édes­anyánk, nagymama, anyós TOKAJI SANDORNÉ Csekei Ilona temetésén megjelentek, utolsó út­jára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és részvétük­kel, vagy részvétnyilvánításukat táviratilag fejezték ki, és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család. 24 247 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, a KZK dolgozóinak, a bri­gádtársaknak, akik felejthetetlen feleségem, édesanyánk DUBECZ BÉLANÉ Obornyák Rózsa búcsúztatásán megjelentek, rész­vétükkel fájdalmunkat e'nyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 24 296 Köszönetét mondunk mindazon testvéreknek, rokonóknak, szom­szédoknak, ismerősöknek, munka­társaknak, akik felejthetetlen édesanyánk, nagymamánk, déd­nagymamánk ABEL JANOSNE Sándor Teréz temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család, Kecskemét. 5401 Hálás szívvel mondok köszönetét mindazon rokonoknak, barátok­nak. ismerősöknek, a Városgazdál­kodási Vállalat igazgatójának, ve­zetőségének, a kártevőirtó-részleg dolgozóinak és a vállalat összes dolgozóinak, akik szeretett fér­jem PERREY MIKLÓS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, mély fájdalmamon ehyhíteni próbáltak, részvéttáviratot küldtek. Gyászoló felesége: PerreytMiklósné. 5409 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, édesapánk, apósom MÓCZA LAJOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és vi­gasztaló szavaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 5378 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, akik édesanyánk SZALAY JÖZSEFNE Kulman Erzsébet búcsúztatásán megjelentek, koszo­rút, virágot hoztak, ezzel mélysé­ges fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. 5439 Munkaalkalom SZÉK- és Kárpitosipari Vállalat fel­vételre keres vizsgázott kazánfűtőt, gyenge- és erősáramú villanyszerelő­ket, varrógépműszerészt, pneumatiká­ban jártas műszerészt, éjjeliőrt, szál­lító- és rakodómunkásokat egy- és kétműszakos munkahelyekre. Jelent­kezni személyesen Szék- és Kárpitos­ipari Vállalat Kecskemét, Törökfái 159. sz. Munkaügyi csoportnál. Tele­fon: 20-166/26 mellék. 2140 A KALOCSAI Sütő- és Édesipari Vál­lalat (6301. Kalocsa, Tömöri u. 56. sz. Pf.: 33.) pályázatot hirdet az alábbi állásokra: gyáregységvezető, kalocsai és kiskőrösi telephellyel. Műszaki osz­tályvezető, épületgépész, feladata be­ruházási és fenntartási munkáink gé­pésztervezési feladatainak elvégzése, a szakszerű kivitelezés ellenőrzése. Fel­tételünk: legalább 5 éves szakmai gya­korlat és legalább szakirányú főiSKo- lai végzettség. Munkabér: megegyezés szerint. A pályázatokat kérjük a fenti címre megküldeni. 2121 BÁCS-KISKUN megyei Kirendeltsé­günkhöz (Kecskemét) keresünk mű­szaki végzettségű, kereskedelmi és áruforgalmi gyakorlattal rendelkező dolgozót, vezető beosztásba. Részletes önéletrajzot: MAGÉV Budapest, 1075. Tanács krt. 25. sz. személyzeti osztály­ra kérünk. 2135 jeleptkezését várja az aláb bi föld alatti munkakörö: betöltésére: csapatesillé (bétán, m.) 5200—7000 Fi bányalakatos (szakmunk. 4800—6400 Ft, vájár (szakmunk.) 6500- 9000 Ft havi kereseti lehetosigge Ezenkívül: hűségjutalom, szénjárandó ság, speciális bányászati kedvézmé nyék. ÖTNAPOS MUNKAHÉT! Mun kahely és munkásszálló Komlón vág Pécsett. Szakmai képzés tanfolyair úton. Nős férfiaknak másfél éven be lül KEDVEZMÉNYES LAKASJUTTA TAS! Feltételeink: hosszabb előz munkaviszony, nálunk végzett alkal massági .vizsgálat. Címünk: Mecsek Szénbányák munkaügyi osztálya, 7621 Pécs, Komját A. u. 5. Tel.: 24-863. t

Next

/
Thumbnails
Contents