Petőfi Népe, 1977. május (32. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-25 / 121. szám

VÍDIA-BRK bemutató május 23-tól 28-ig, A bajai Bácska áruházban tálalóeszközök, evőeszközök. MIDIPRESS kávéfőzési bemutató. Mezőgazdasági üzemek figyelem! A KECSKEMÉTI AGROKER VÁLLALAT ÉS A MEZŐGAZDASÁGI SZAKISKOLA, JÁNOSHALMA 1977. JÚNIUS 6—11-IG MTZ—80 ERŐGÉPRE TANFOLYAMOT INDÍT. írásbeli jelentkezést a JÁNOSHALMI SZAKISKOLA címére 1977. június 5-ig kérjük. AGROKER VÁLLALAT Kecskemét, Halasi út 29. 2016 Hirdessen lapunkban! OOGGOOGOOGCJOOGOOGOGGOOOOOOOOOOOOOOGOOOGOOOGOOG ISMÉT SZERETETTEL VARJA KEDVES VENDÉGEIT új formájában és jő konyhájával a Kiskunhalasi Állami Gazdaság kezelésében levő EZERJÓ ÉTTEREM. 746 A Volán 9. számú Vállalat „D” KATEGÓRIÁS AUTÓBUSZVEZETŐI TANFOLYAMOT SZERVEZ, 2 éves gépkocsivezetői gya­korlattal rendelkező, 21. életévét betöltött jelentke­zők részére. Jelentkezés: a vállalat személyzeti és oktatási osztályán. Kecske« mét, Csáktornyái u. 4—fl. Baján, Nagy István út 39. személyzeti és oktatási csoportnál. 1668 A PROHIRDETESEK Ingatlan ELADÓ ..Kertvárosi Fala­tozó" lakás, cserével is megoldható. Kecskemét, Szemere Bertalan utca 17. '»in Mi íi r rím 1W4 KERTES ház eladó. Kis­kunhalas, Pacsirta u. 3. Ér­deklődni délután. _______574 J ELADÓ egy hold kétszáz négyszögöl szőlő, lói termő alma fákkal. Kecskemét. Szarkás. Miklóstelepi út folytatásában. Érdeklődni lehet: Halasi László szoba­festő. Hetényegyháza, Üri­hegy ni/a alatt.__ 49308 V ÁROSFÖLD. lí. kér. 45. számú tanya eladó. 1100 négyszögöl területtel, ebből 200 négyszögöl bekerített szőlő. Érdeklődni minden­nap 3 órától a helyszínen Kertesznénél lehet. A kun- szállási Vasútállomástól 3 PSK. ' , 49317 KECSKEMÉT. Volkertelep 5. számú, családi ház eladó. Érdeklődni lehet egész nap a helyszínen. ________49325 c saládi ház. megosztva is eladó. Cím: Baja, Malom­rév u. 19. sz. (Szent Jánosi ______; ___ 450 320 NEGY8ZÖGöí®S porta eladó Városfölden. Érdek­lődni: IV. kér. 38. Major Gyulánál. __ ^__ 49338 K ÉTSZOBÁS családi ház, beköltözhetően eladó. Baja. Sas u. 5. sz. Érdeklődni: 4 óra után. (Nug.vmalomnál.) __________________457 E LADÓ Baja. Vénduna sa­rok 211. szám alatti kétszin­tes. teraszos hétvégi ház. berendezéssel. 12x12 m-es telekkel. ÉVIG Villamos Szerelvénygyára Baja. Sze­gedi út 115. ügyintéző: Kan­osa r. ____ 453 K ALOCSA. Tavasz utca 48. szám alatt, családi ház, 189 négyszögöl telekkel, beköl­tözhetően eladó. Érdeklődni lehet: Lakatos Józsefnél, a fenti ciinen. __ 189 F ÉL-HAZ eladó, Bajaszent- istvan. Dózsa Gy. u. 218. sz. Erdeködni: Fekete Lajos 7026 Pécs. Athihay u. 5. sz. lí. cm. _ 471 BAJ AN, 3 szobás, fürdőszo­bás. kertes családi ház el­adó. 350 000 Ft kp.+fizetési kedvezmény. MathiáSz u. 23. (Lökeitsoerul nyílik.) 452 HÁZ. nagy telekkel, kentei eladó, Szerémle. Rákóczi F. u. 27. sz. Érdeklődni: Sze­relnie. Béke sor 21. (Szá­szt) 446 233 NÉGYSZÖGÖLES iparo­sításra kijelölt belterületi telek olcsón eladó. Baja. Ady E. u. 32. ___ 451 B ÁCSALMÁSON keresek eladó lakást, vagy házat. Ajánlatokat: Bácsalmás. Pe­tőfi S. u. 61. sz. alá kérek. ___________________________464 H ÁZ és házhely eladó. Kis­kunhalas. Kertész utca 26. _______________________________2002 AZONNAL beköltözhető házrész eladó, Kecskemét. Sétatér u. 25. szám alatt. Érdeklődni 15 óra után le­het. 49326 Lakás SZÖVETKEZETI garzonla­kásomat eladom, vagy el­cserélem 2 szobásra. Kecs­kemét. Árpád krt. 11. IV. em. 33. Érdeklődni este 6 után. _____ 49312 H ÁROMSZOBÁs. társasházi lakás garázzsal, kerttel be­költözhetően. olcsón eladó. Kiskunhalas. Fürst Sándor u. 2/1. KISZ-telep 17 órától. ___________________________584 B AJÁN. Déri-kertnél. Petőfi S. u. 22. sz. földszinti lakás. beköltözhetően eladó.___469 K ECSKEMÉTI 3 szobás, ker­tes. garázsos társasházré­szemet eladom vagy buda­pesti hasonlóra elcserélném. Leveleket ..Lehet tanácsi is” jeligére a kiadóhivatalba kérek. ______________49329 Né gylakásos társasház­ban. 3 szoba, összkomfortos lakás, sürgősen eladó. Ba­ja. Bokodi u. 42. sz. Érdek­lődni 18 órától, reggel 6—17 óráig. Monostori u. 23. alatt. _________________________447 K ECSKEMÉT főterén. 65 négyzetméteres. kétszobás OTP-öröklakás eladó. Sza­badság tér 5. VI. 37. Tel.: 12-240. 49227 Gépek és alkatrészek SKODA Octávia alkatré­szenként eladó. Cím: Mó­rágy. Kossuth L. u. 94. sz. _________________________454 6 00-AS Trabant és egy Sim­son BS 50-es motor eladó. Kecskemét. Pozsonyi u. 15. Érdeklődni: 16 óra után. _________ 49313 E LADÓ 250 köbcentis BMW motorkerékpár 1979. szept. 18-ig műszaki vizsgázott. 8000 Ft. Érdeklődni du. 14 óra után. Baja. Akácos u. 58/a. 445 VERHOVINA új motor (bu­kósisak nélküli) eladó. Ér­deklődni: Kecskemét, Fehér utca 9. Vasárnap egész nap. hétköznap_4 óra után. 1913 353-AS jó állapotban levő, Wartburg eladó. Csengőd, József A._u. 24. 49320 KERTITRAKTOR utánfutó­val. permetezővel, ekeka­pával eladó. Megtekinthető: szombat, vasárnap egész nap. Várad! Pál 6120. Kis- kunmajsa. Szélmalom sor 49. ___________________ 49230 Ü ZEMKÉPES, rendszámnél­küli Warszawa Combi ol­csón eladó. Megtekinthető: Berente István. Kecskemét. Bika utca 2. Este 18 órától. vasárnap egész nap.___1994 K ISKEREKÜ Babetta el­adó. Kecskemét. Zsinór u. 30. 49359 Egyéb adásvétel ELADÓ tetőfaanyag, tégla, cserép. Baja, Kölcsey u. 27. ______________________ 1877 E LADÓ tető-faanyag, tégla, cserép, léc, deszka, ajtó. ab­lak. üvegfal. Baja. Marx tér 2. (Távolsági autóbuszon eg- állő mellett.)______1875 E LADÓ 220 voltos betonke- verögép. Kecskemét. Sze­mere Bertalan utca 17. 1973 CSACSI kocsival eladó. Cím: Vaskút. Damjanich u. 113. szám. 401 FAANYAG, cserép, tégla el­adó. Kecskemét, Horváth Cirll u. 3. (Piaci ABC-vel szemben.)_______ 1878 P ÁLMONOSTORI dohány- palánta kapható. Tiszaal- pár, Petőfi u. 19. szám. Kol- láth Ferenc. 49342 SZÉTSZEDHETŐ fagarázs, nagyméretű új. modern konyhabútor eladó. Kecske­mét, Munkácsy u. 18. sz. Érdeklődni: 17 óra után. Bukovszki.______________49332 E LADÖ 2 db zongora, háló­szobabútor. konyhabútor, kézi borpumpa. 500 kg-os mérleg. Baja. Petőfi S. u. 22. sz.____________________470 6 0 DB juh. vegyes eladó. Cím: Alsónyék. Fábián Pál u. 4. sz. (Pestinél 455 600 NÉGYSZÖGÖL lucerna, egész évi kaszálásra eladó. Daubner. Baja, Szabadság u. 134. ____________________449 H ÁROM méter széles és 3 m magas Phönix pálma, helyszűke miatt eladó. Kis­körös. Damjanich u. 28. 760 NDK-s gyermekkocsi eladó. Kecskemét, Botond U. 4/c. I. em. 4, 49319 Vegyes A SOLTI KISZ Lakásszövet­kezet a központban épülő társasházához tagokat keres Érdeklődni a- művelődési házban lehet mindennap. ____676 S ZŐLŐ garázs kiadó. Ér­deklődni: Kecskemét. S/i- chenyiváms. Páközdi csata u. 4. V/74. 18 óra után.- ' ._______________ 49337 V IRÁGKERESKEDŐK. Páf- ránylevél azonnali szállítás­ra megrendelhető. 10 db 3 Ft. Kiss Antal 8482 Dóba. Som­lovára._______ 49333 B ÚTOROZOTT szoba férfi részére kiadó. Kecskemét, Kupa u. 29. 49324 CSERÉPKALYHAK átraká­sát vállalom. Baja. Budai Nagy A. 46.___ 448 K IADÓ külön bejáratú, kis­méretű albérleti szoba. Kecskemét, Károly u. 1. sz. _______________________ 49341 B ÚTOROZOTT szoba kiadó. Kecskemét. Füzes u. 17. 49343 Házasság 64 ÉVES. özvegy,asszony megismerkedne házasság céljából, rendes, józanéletü férfival 70 évesig, akinek la­kása és nyugdija van. Le­veleket: ..Megbecsülés” jel­igére a Bajai Magyar Hir- detőbe kérek. 463 43 ÉVES, 178 cm magas, sa­ját házzal rendelkező, gaz­dálkodó férfi, megismerked­ne házasság céljából hozzá­illő 30—35 éves. dolgos, há­zias leánnyal, elvált vagy özvegyasszonnyal. Leveleket ..Vidéki" jeligére a kiadó- hivatalba kéri. 49316 30 ÉVES, 173 cm magas, barna fiatalember megis­merkedne korban hozzáillő, csinos, karcsú leány vagy elvált asszonnyal, házasság céljából. Egy gyermek nem akadály, lakás szükséges. Csak kézzel írott fényképes levelekre válaszolok. „Diszk­réció —77" jeligére leveleket a kiadóhivatalba Mérek. __,_________________ 49327 K ECSKEMÉT közöli tanyán gazdálkodó Intellektuel. szé­pen berendezett házába fe­leséget keres 38 évesig. Fényképes, kézzel írott le­veleket ..Ép testben, ép lé­lek" jeligére kérem a ki­adóba. 49356 HÁZIASSZONYOK FIGYELEM! VÁSÁROLJÁK A KALOCSAI PAPRIKA- ÉS KONZERVIPARI VÁLLALAT KIVÁLÓ ARUK FÓRUMÁN TÖBBSZÖRÖSEN DÍJAZOTT száraztésztáit 4 tojásos körettészták l/z kg 7,90 Ft 4 tojásos levestészták 'A, kg 4,90 Ft Termékeink felveszik a versenyt a belföldön forgalmazott valamennyi áruval, ugyanakkor OLCSÓBBAK. Kaphatók az élelmiszerboltokban. 654 KECSKEMÉTI színház felvételre keres színpadi segédmunkásokat. Munkaidő osztott. Munkásszállást biztosítunk. Továbbá takarítónőket három műszak­ba felveszünk. Jelentkezés a színház portáján: 8—III óráig. 758 MMG-AM Auto­matika Művek felvételre keres gyakorlattal ren­delkező üzem­mérnököket, mérnököket, cél­gépszerkesztő és rendszertervező munkakörbe, technikusokat, főiskolát végzett épületgépészt, valamim műszaki rak­tárost. Kecskemét, Korhánközi út 5. SZ. 1934 BÁCSKA Bútoripari Vállalat felvétel­re keres faipari technikust, bútorasz­talos szakmunkásokat, faipari gép- munkásokat. valamint segédmunkáso­kat. Jelentkezés: Bácska Bútoripari Vállalat üzemgazdasági osztályán, Baja. Duna-part Átrakódé u. 9—13. 440 A KECSKEMÉTI Számítóközpont pá­lyázatot hirdet gazdasági osztályveze­tői állás betöltésére. Pályázhatnak 40 év alatti számviteli ismeretekkel és vállalati gyakorlattal rendelkező férfi munkavállalók. ‘A »pályázatot fizetési igény megjelölésével kérjük, Kecske­mét. Izsáki út 1. cimre megküldeni. 736 A GELKA 0380 sz. Tekercselő üzeme felvesz betanított tekercseltf munkára női és férfi munkavállalókat. Jelent­kezni lehet: fél 8-tól 16 óra 15 percig. Bezerédi u. 2. (Városi mozi mellett.) 747 LAKÁi ^ LAKé LAK/m LAKÜSé _ LAKÁSBId SÍTÁS ÍTÁS TÁS ÍTÁS ÍTÁS _ ÍTÁS OSÍTÁS OS ÍTÁS SÍTÁS SÍTÁS SÍTÁS SÍTÁS SÍTÁS SÍTÁS Mezőgazdasági nagyüzemek, kiskerttulaj donosok figyelem! VÉDEKEZZENEK OLCSÓ ÉS HATÉKONY SZEREKKEL A ROVARKÁRTEVŐK ELLEN! AJÁNLATUNK: CIDIAL 9 literes 6549,— Ft/hl CIDIAL 5 literes 5662,— Ft/hl CIDIAL 1 literes 69,50 Ft/liter POL-AKARITOX 180 lit. 1623,— Ft/hl POL-AKARITOX 1 lit. 22,20 Ft/liter FEKAMA D—50 30 lit. 4732,— Ft/hl FEKAMA D—50 1 lit. 57,— Ft/liter FEKAMA AT 25 170 lit. 1716,— Ft/hl Bővebb felvilágosítást a vállalat növényvédő szer osztályán adunk. AGROKER VÁLLALAT Kecskemét, Halasi út 29. Ügyintéző: Fenyvesi Gábor Telefon: 12-550/28 Telex: 26-230 1989 mai Műsor TELEVÍZIÓ 7.59: Tévétorna. (Ism.) (Színes!) 8.05: Iskolatévé: Orosz nyelv. (Ált. isk. 5. oszt.) 9.05: Környezetismeret. (Alt. isk. 1. oszt.) Kutya meleg! 9.30: Delta. 9.55: Majdnem baleset. Angol film. (Ism.) 11.30: SopotI Dalfesztivál ’76. Gá­laest. Intervíziós átvétel a Lengyel Televízió műsorá­ból. 13.05: Iskolatévc: Orosz nyelv. 14.05: Környczelismeret. (Ism.) 14.30: Mindenki iskolája: 7. Föld­rajz. Kontinensünk — Európa. (Ism.) 1.7.05: 8. Földrajz. Európa tőkés- országai. I. (Ism.) 15.40: 1. Kémia. Az anyagok fel- épftése és csoportosítása. 16.10: És igy tovább... Matema­tika-továbbképzés pedagó­gusoknak. 2—4. és 6—8. osz­tály. Kombinatorika, való­színűség, statisztika. 17.00: Hírek. 17.05: Az NDK-ban dolgoztunk. Riportmfisor II. rész. 17.35: Egészségünkért! 17.40: BNV ’77. (Színes!) Közve­títés a Budapesti Nemzet­közi Vásárról. 18.10: „Helikon ’77”. A Pécsi Kör­zeti Stúdió műsora. 18.45: Szépen, jól magyarul... A megszólítás formái. 19.00: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. (Színes!) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Alizka. Dokumentumjáték. 21.00: Borussia Mönchengladbach —Liverpool labdarúgó BEK- döntő mérkőzés (színes!). Közvetítés Rómából. 22.55: Tv-híradó 3. 23.05: Oldjuk meg! A közös érett­ségi-felvételi vizsgák Írás­beli matematika—fizika feladatainak megoldása. 2. MŰSOR: 18.33: A Magyar Televízió Sza­badegyeteme. Üj fajok szü­letése. (Ism.) (Színes!) 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Reklámműsor. 20.05: Gála *75. zenés műsor. 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Korok, versek... Ady Endre: Intés az őrzőkhöz. 22.15: Agykutatás — lehetőségek és korlátok. Szovjet doku­mentumfilm. KOSSUTH 8.27: Szocialista brigádok akadémiája. 8.57: Hindemith: Várost építünk — gyermekkantáta. 9.12: Beszélni n,ehéz. 9.33: Munkásfigurát keresünk. 10.00: „Nyitnikék” 10.40: Zongorázik a szerző. 11.15: Válaszolunk hallgatóinknak. 11.30: George London énekel. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Pomogáts Béla: Radnóti Miklós. Könyvszemle. 13.30: Népi zene. 14.00: Ezeregy délután. 14.30: Prokofjev: Péter és a far­15.10: Iskolarádió. 15.5ft: Amirov: Azerbajdzsánt capriccio. 16.10: Dinnyés József saját da­lait énekli. 16.17: Zenés beszélgetés Ardai József délszláv nemzetisé­gű dudással. 16.31: Közgazdász vándorgyűlés Siófokon. 17.07: Cherbourg! esernyők. Részletek Legrand filmze­néjéből. 17.18: Hangverseny a Mindenki zeneiskolája hallgatóinak. 18.25: Mai könyvajánlatunk. 19.15: Gondolat — A Rádió iro­dalmi lapja. 20.00: Nótaest. 20.55: Kis magyar néprajz. 21.05: Húszas stúdió. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A dzsessz világa. 23.30: Mendelssohn: Oktett. 0.10: Könnyűzene — hang szólók. PETŐFI 8.05: Behár György daljátékai­ból. 8.33: Argentínai népi dallamok. 8.45: Szórakoztatózene. 10.08: Zenés műsor üdülőknek. 11.33: A Szabó család. 12.00: Az élő népdal. 12.10: Fúvószene. 12.33: Zenekari muzsika. 13.33: Vedd át a dalt! A bolgár Bodra Szmja- na kórus énekel. 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: Ötödik sebesség. 18.00! A. B. C. D. Fővárosi vál­lalatok a munkaerő-rang­sorban. Jegyzet. 18.10: Jeanne Moreau Cyrus Bassiak dalaiból énekel. 18.33: Népdalcsokor. 19.27: Kabaré. Részletek Kander zenés játékából. 20.00: Kiváncsiak klubja. 20.52: Nyolc rádió nyolc dala. 21.22: Barangolás régi hangleme­zek között. 21.40: Könnyűzene • 22.33: Zenekari muzsika. 23.30: A csavargókirály. Részletek Friml operettjé­ből. 3. MŰSOR 14.05: Együttesek Verdi operái­ból. 14.40: Mindenki Iskolája. 15.10: Mpzart-művek. 16.03: Felsőbb osztályba léphet! Irodalmi vlzsgavetélkedő. 17.03: Schönberg kórusműveiből. 17.15: Magnósok, figyelem! 18.05: Amadeus Webersinke zon­gorázik. 19.33: A Pécsi Filharmonikus ze­nekar hangversenye. Közb,en: 20.25: Muzsika ez is! Irodalmi összeállítás 21.25: Közös dolgaink ... A budapesti és a prágai rádió művelődéstörténeti sorozata — IV. rész. Kb. 21.51: Operaáriák. 22.20: Bozay Attila műveiből. Közlemények DÉMASZ Nagykőrösi Üzemigazgatóság értesíti a lakosságot, hogy Kecskemét. Vízmű Vállalat részére az Izsáki út mellett, a Megyei Kórház területén és a Vízmű területén 10 kV-os földkábelt fektetett. Ezen új létesítményt az Áramszolgáltató Vállalat 1977. május 31-től folyamatosan a kivitelezés üte­mének megfelelően feszültség alá he­lyezi. Ettől az időponttól az új léte­sítmény érintése életveszélyes és ti­los ! 673 Gyászhir Mély megrendüléssel tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. BÚZA JANOSNE Bánfi Mária hosszú szenvedés után, csendesen elhunyt. Temetése f. hó 26-án, fel 4 órakor lesz a kecskeméti közte­metőben. Gyászoló család. 49 364 * « * Mely fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen feleségem. édes­anyám GONDA ISTVANNÉ Forró Etelka hosszú, súlyos betegség után el­hunyt. Temetése f. hó 25-én. dél­után háromnegyed 3 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyá­szoló család. 49 368 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak. Ismerősök­nek, az Alföld Mg. Szakszövetke­zei dolgozóinak, a Gabona Felvá­sárló és Feldolgozó Vállalat Zrí­nyi Ilona brigádjának, akik felejt­hetetlen halottunk ÖZV. KISS SANDORNE Gömöri Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 49 336 * * « / Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak. Jó barátoknak és Is­merősöknek, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, testvérünk, rokonunk ID. JESZENSZKY GYULA hamvasztás utáni búcsúztatásán résztvettek, hamvaira virágot, ko­szorút helyeztek, fájdalmunkat ez­úton enyhiteni Igyekeztek. Gyá­szoló család. 49 318 * * » Köszönetét mondunk a rokonok­nak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett jó édesanyánk, fe­lejthetetlen feleségem NAGY JÖZSEFNÉ Kubovics Terézia temetésén résztvettek. sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tüket nyilvánították, ezáltal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család, Baja, 456 * * * Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak. Ismerősök­nek, barátoknak, szomszédoknak, a szövetkezet dolgozóinak, akik fc- Nagyközségl Tanács és a Takarék- lejthctetlen édesanyánk ÖZV. SZAPPANOS MIHALYNÉ Dorcsák Julianna temetésén résztvettek. sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, részvé­tükkel, mély fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Gyászoló család. Kerekegyháza. 49 315 Keresse fel Baján a Horgász­Vadász Szaküzletet (Eötvös u. 8. sz.) Vadászati felszerelés, lőszer, horgászati cikkek és ajándéktárgyak nagy választékban. MUNKAALKALOM

Next

/
Thumbnails
Contents