Bács-Kiskun megyei aprónyomtatványok 1981-1985

1981

A GOUACHE (GVÁS) Olyan vízfesték» amely a porfestékből és különböző kötőanyagokból áll. A vele befestett alapot teljesen befedi. Ezért több réteg is egymásra festhető a színek keveredése nélkül. Az akavarell és temperafestés között álló technika. A gouache festésénél a gyors műn­* kára kell törekedni» mert egységes képet csak a nedvesben való megmunkálással érhe­tünk el. A festmény alapja lehet — akár a temperánál — papíros, kéregpapír, karton, fa, alapozott vászon, vagy selyem és pergamen. A LINÓLEUMMETSZET Magasnyomású sokszorosító eljárással készülő — a fametszethez hasonló — grafikai lap. A síma linóleumalapra rajzolt formákból árokvésővel kivájják azokat a részeket, me­lyeknek a lenyomaton fehéren kell maradniok. Finom vonalak, éles kontúrok vissza­adására ez a technika nem annyira alkalmas; inkább a széles, foltszerű hatások érzékel­tetésére szolgál. TŰZZOMÁNC A zománc tört hegyikristály vagy üveganyag, amely magas hőfokon a fémre olvad. Az iparban a korrózió védelmét szolgálja. A tűzzománc hőtágulási együtthatói nagyjából azonosak a fém együtthatóival. Az üve­gétől annyiban tér el, hogy annál lágyabb és több összetevőből áll. A művészi zománcalkotáshoz általában az ékszer- és opak-zománcot használják. Mind­kettő áttetsző, illetve átlátszó (transzparens). A fémlap, amelyre a zománcokat égetik vas, vörösréz, ezüst, vagy arany lehet. A zománc a fémlapra felhordható mártogatássai, fúvással, vagy ecseteléssel. Az alapot képező fémlap a zománcozás előtt formálható, domborítható. Az ősi technikák közül legismer­tebb a — különösen az ékszerek esetében használt — rekeszelés, mely vörösrézdróttal, vagy keskenyre szabott lemezcsíkok felhasználásával történik. 81. 15973 Petőfi Nyomda. Kecskemét — Fk.: URBAN PÁLNÉ BÁCS-KISKUN MEGYEI ÜZEMI TÁRLATOK 1981—82. HELVÉCIA ÁLLAMI GAZDASÁG, SZIKRAI ÁLLAMI GAZDASÁG NYÁRLŐRINC MŰV. HÁZ, SZÉCHENYI GALÉRIA (ÉPSZER VÁLL.), BÁCSÉP MUNKÁSSZÁLLÁS, SZIM, BARNEVÁL, KONZERVGYÁR, FÉMMUNKÁS VÁLL., PETŐFI NYOMDA, 623. IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ BÁCSALMÁSI ÁLLAMI GAZDASÁG, BÁCSALMÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ, MEZŐGAZDASÁGI KOMBINÁT VASKÚT, MŰVELŐDÉSI HÁZ, FINOMPOSZTÓ VÁLLALAT BAJA, IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET BAJA, PETŐFI SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁG BAJA, SZILÁDY GALÉRIA KISKUNHALAS, KÖTÖTTÁRUGYÁR KISKUNHALAS, ÉPFA, „RÁKÓCZI FERENC” MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA, KISKUNHALAS, KOSSUTH U. 39., ÁPRILIS 4. GÉPGYÁR, SZAKMAKÖZI BIZOTTSÁG MŰVELŐDÉSI HÁZA, 608. SZ. IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZET, SZMT KULTURÁLIS OSZTÁLY.

Next

/
Thumbnails
Contents