Budapest történetének bibliográfiája 7. Mutatók (Budapest, 1974)

Tárgy- és helynévmutató

Pest megye — Péterffy-ház 270 2568, 6634, 6742, 6822, 6895; IV. 1107, 4500, 4509, 4657; V. 7101; VI. 15 119 állami lakótelep — II. 6896; IV. 811, 4102, 4106, 4514, 4524, 4691 Szemere-telep — IV. 2021 ; VI. 15 119 — meteorológiai obszervatórium — I. 1088 •— munkaszolgálatosok tömegsírja — V. 10 267 —• sportélet lövőház építése, eéllövőversenyek /nem­zetközi, országos/ — IV. 11876— 11 881, 11 884—11 887, 11 892; 14 957 Pestszentlőrinci TC — IV. 13 301 sólyomvadászat — IV. 12 651, 12 666, 12 667 — Szent Imre-szobor — VI. 18 015 — Szociáldemokrata Párt szervezetei, he­lyiségei — V. 3308, 5985, 5987, 7678, 8422 — sztrájkok — V. 5912, 9925, 9941, 10 057, 10 076 — temető — II. 13 360 — templomok római katolikus — VI. 16 683, 18 015, 20 675 unitárius — VI. 21 006 — térképek — I. 2982—2984 Pest megye — II. 9068; III. 802; VI. 9819, 13 603, 20 963 — 1. még Pest—Pilis­Solt—Kiskun vármegye; Pest vármegye Pest megye direktóriuma — V. 6784, 7079 Pestmegye /fi/ — VI. 9155 Pestmegyei Hírlap — VI. 9156 Pest-megyei Takarékpénztár 1. Pesti Hazai Első Takarékpénztár /Egyesület/ Pest megye székháza 1. megyeházak pest—miskolci vasút — III. 13 647, 13 665, 13 666 Pest ostromai 1. Budapest /Buda és Pest/ ostromai Pest—Pilis—Solt—Kiskun vármegye — II. 1076, 1077, 7224, 7228, 7243, 7272; IV. 10 309 — 1. még Pest megye ; Pest vár­megye Pest—Pilis—Solt—Kiskun—Vármegye Hiva­talos Lapja — VI. 9067 pest—pozsonyi vasút — III. 13 604, 13 605, 13 611, 13 664 Pest—Rákosi puszta 1. Rákosfalva Pest—Szeged közötti csatorna terve — III. 13 282 Pestszenterzsébeti Közlöny — VI. 9157 Pestszenterzsébet 1. Pesterzsébet Pestszentimre 1. Pestimre Pest Szent István-telep 1. Tisztviselőtelep Pestszentlőrinc 1. Pestlőrinc Pestszentlőrinezi Szent Imre Kertváros /fi/ — VI. 9615 pest—szolnoki vasút — III. 13 622, 13 640, 13 651—13 660 Pest—Szolnok közötti csatorna terve — II. 160 pest—temesvári vasút — III. 13 650 Pestújhely — I. 11, 632; II. 2470, 2476, 2477, 2494, 2498, 2504, 2822, 10 715; III. 839, 6300, 9130; IV. 808, 4051, 8853, 9281; V. 4807, 5932, 6083, 7101, 12 276, 12 315, 12 836, 13 632; VI. 410, 20 868 — címtárak — I. 2965; II. 1163, 1174 — keserűvíz-forrás — II. 14 790, 14 909 — KMP illegális nyomdája — V. 8247 — közművesítés, közlekedés — II. 2494 ; III. 2110, 2412, 2416, 2494, 14 301, 14 434; V. 7085 — Szociáldemokrata Párt — V. 5839, 5840, 5986, 5987, 7679 — templom — II. 2477; VI. 16 675 — térképek — I. 2964, 2965 Pestújhelyi Boldog Gizella Római Katolikus polgári leányiskola — VI. 4637 Pestújhelyi OTI Kórház — II. 10 715, 12 535—12 542; IV. 3073; VI. 14 754 Pestújhelyi római katolikus kereskedelmi kö­zépiskola — VI. 6414 Pestújhelyi római katolikus női kereskedelmi szaktanfolyam — VI. 6415 Pestújhelyi római katolikus polgári fiúiskola — VI. 4638 Pestújhelyi Sport Club — II. 1161 ; IV. 13 302, 13 303 Pestújvár: a Vár neve — I. 3919 Pest utca — IV. 13 476 pest—váci vasút — II. 2484; III. 13 591— 13 593, 13 596, 13 598, 13 600, 13 622, 13 632, 13 636, 13 637, 13 640, 13 641, 13 646 „Pest vára" /Budán/ — I. 3968 Pestvármegyei Húsiparosok Szövetkezete — III. 589 Pestvármegyei Népművetés /Д/ — VI. 9616 Pest város — I. 480—498, 3275, 3309, 4026, 4681, 4682, 7736, 7859; II. 228, 231, 239, 465, 467, 576, 656, 680, 1390—1508, 2091, 5647—5678, 5892—5899, 10 085; IV. 5; V. 11200; VI. 15 255, 20 395, 20 453, 20 606, 20 763 — alapítása, eredete — I. 152, 399, 486, 536, 624, 3371, 3599, 3600, 3605, 3912, 3918—3920; II. 501, 851, 1417; VI. 20 606 — céhek — I. 523, 533, 536, 4459; V. 10 871, 12193 — címere — I. 3156, 3170, 3171, 3174, 3176 — cím-, ház- és utcajegyzékek — II. 1089, 1091—1106, 1108, 1109, 1113—1121, 1123—1125, 1437 — — I., II. Zaiger — II. 1487, 1488 — csapatátvonulások, hadvezérek, hadifog­lyok — V. 10 910, 10 913, 10 914, 10 916, 10 919, 10 921, 10 924, 10 926, 10 933, 10 942, 10 943, 10 949—10 952, 10 959, 10 961, 10 963—10 967, 10 971, 10 972 — jogkönyv tervezete — V. 11 619 — kiváltságlevelek 1244 — I. 341, 4606, 4674, 4684— 4686, 4692 — — 1703 — II. 1496 — 1. még szabad királyi városi jog visszanyerése; Lipót­féle diploma — nemesi felkelések — V. 10 983, 10 986, 10 990—10 992, 10 995, 10 999, 11 001, 11 004 pesti ezred, 6. lovasezred — V. 10 981, 10 982, 10 996, 10 997, 11 000 — neve — I. 152, 359, 361, 399, 496, 3058, 3059, 3061, 3121—3130, 3174, 3906, 3912, 3919, 3981, 4465; II. 1411; IV. 7439, 11 477 — országgyűlések — I. 496, 6180, 7090, 7091; II. 814, 1499 — pecsétje — I. 3170; II. 239; III. 2836 — Rákóczi-szabadságharc — II. 293; IV. 415, 416; V. 10 869—10 882, 10 884, 10 885, 10 887—10 890, 10 895, 10 898, 10 901—10 903, 10 906, 10 907 — római tábor maradványai — I. 3596—­3605, 3711; VI. 2193—2199 — 1. még Contra Aquincum — szabad királyi városi jog visszanyerése /1703/ — II. 31, 239; V. 11 588—11 590 — 1. még Lipót-féle diploma évfordulók — V. 11 591—11 596 — térképek — I. 1425, 1427, 1430, 1431, 1783—1903; II. 114, 266, 1487, 1488, 1494, 7593 — térképezés, helyrajz — I. 1355, 1363, 1365, 1370—1375, 1377, 1379, 1382, 1383 — városi közigazgatás /önkormányzati, vá­rosi jogok, polgárok jogai/ — I. 4456, 4561, 4606, 4675, 4677, 4711, 4714, 4716, 7168; II. 1468, 1486; IV. 6076, 6077, 6083, 6786; V. 11 552, 11 554, 11 555, 11 586, 11 633—11 635, 11 640—11 643, 11 732, 11 736, 11 740, 11 741,11 747— 11 751, 11 753, 11 756; VI. 13 379 városgazdálkodás, pénzügyek — V. 13 128—13 130, 13 326, 13 329, 13 330, 13 333—13 335, 13 337—13 339, 13 537—13 544,13 547—13 550,13 640, 13 642—13 644, 13 646—13 648, 13 650—13 652, 13 663—13 665, 13 667—13 671, 13 675—13 677, 13 679, 13 683—13 690, 13 866, 13 870—13 872, 13 874, 13 875, 13 908, 13 909, 13 913—13 916, 13 937, 13 938, 13 942 Városi Tanács — I. 4459; II. 1420; III. 7224, 7226, 7228—7230; V. 10 871, 10 882, 12 173, 12 244—12 436, 13 642, 14 061; VI. 16 542, 20 614 — városi tisztségviselők, tisztújítások — I. 377, 548, 4524—4527, 4529—4531, 4655, 4697, 4708; II. 347; IV. 4745, 4749, 4750; V. 10 930, 11 740, 11 745, 11 949, 11 968, 11 969, 11 971, 11 974, 11 976, 11 992, 11 996, 12 164—12 200, 12 591 — városrészei, kerületei — II. 1392, 1414, 1417, 1434, 1454, 1503 — zászlója — I. 3166, 3172—3175 „Pest városa" címerű ház 1. házak: Puplika ház Pest Város Hivatalnokainak Nyugdíjintézete — IV. 2103, 3054, 3055 Pest-városi árvaleányház — IV. 1746 — 1. még Erzsébet leány árvaház Pest városi nyilvános főreáltanoda 1. Eötvös József Gimnázium Pest városi nyilvános polgári leányiskola 1. Proliászka Ottokár utcai Községi Polgári Leányiskola Pest-városi Statisztikai Hivatal Havi Ki­mutatásai /ü/ — VI. 9287 Pestvidéki fogház — V. 8180, 8279 — kommunista foglyok éhségsztájkja /1929/ — V. 8203, 8204 Pestvidéki járás — V. 12 836 Pestvidéki Takarékpénztár Rt. — III. 10 972 Pestvidéki törvénykezési palota — VI. 14 012 Péter apostol temploma, egyháza /Óbuda/ 1. Szent Péter Peterdy utca, VII. ker. — II. 4833, 7028 — Borbély- és Fodrászsegédek Szakegylete — V. 7545 — Élelmezési Munkások Országos Szövetsé­ge — V. 7553—7556, 9173 — „Munka—Otthon" /nők részére/ — IV. 2193 — Segédmunkások Országos Szövetsége — V. 7623 Peterdy utca, XXI. ker. /= Hő u./ — II. 4042 Peterdy utcai Községi Polgári Leányiskola — VI. 4551 Péter és Pál apostol tiszteletére emelt kolos­tor /Óbuda/ 1. Szent Péter és Pál... Péter£fy-liáz 1. házak

Next

/
Thumbnails
Contents