Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - E) - XV. Orvosi laboratóriumok - XVI. Orvosi rendelőintézetek és vízgyógyintézetek - XVII. Szabadalmi hites ügyvivők - XVIII. Szanatóriumok - XIX. Szobrászművészek

Orvosok. 666 Szobrászművész. Wladárczyk József, I, Béla király-út 59, rendel: 2-4. Tel. S 662—08. Wohl Mór Márton, V, Vilmos császár­út 18. Tel. T 299 20. Wolf Dénes, I, Ugocsa-u. 11. — Imre, II, Margit-krt 31/33, rendel: 3-5. Tel. L 983—75. -— Rózsi, I, Ugocsa-u. 11, rendel: 2-4. fogbetegeknek: 4-6. Wolff Károly, VIII, Stáhly-u. 11. Womesch Frigyes, VII, Rottenbil­ler-utcza 27, rendel: 8-10, 6-7. Tel. J 306—20. Záborszky István, X, Hungária-krt 260, rendel : 3-5. Tel. J 301—45. Zádor Margit, II, Margit-krt 26, ren­del : 3-4. Tel. L 965—34. Zaffiry Zénó, VIII, Illés-u. 13. Tel. J 352—35. Zaffiryné, Fejér Hona, VIII, Illés­utcza 13, rendel: 3-6. Tel. J 352-35. Zahler Emil, IX, üllői út 95, rendel: 3-Ví5. Tel. J 306—37. Zalai Zsigmond, VII, Klauzál-utcza 21, rendel: 10-1, 3-6. Zalka Ödön, IX, gyáli út 1. Zamodita Jenő, I, Mészáros-u. 13, rendel: 2-4. Zeilendorf Dezső, I, villányi út 10. Tel. $401—17. Zemplényi Béla, VII.. dohány-u. 28. Zentner Erzsébet, VIII, nagyfuvaros­utcza 14. Tel. J 369—67. Zerkowitz Erzsébet, II, Toldi Ferencz utcza 16. rendel: 3-5. Zilah István, VIII, József-krt 47, ren­del: 2-3. Zilzer László, VI, rózsa-u. 40ja, ren­del: 2-1/24. Tel. J 318—34. Zimányi Vidor, VIII, József-krt 71. Zimmermann A., IX, Lónyay-u. 20, rendel: 2-4. Zinner Nándor, IV, Kossuth Lajos­utcza 14/16. Tel. T 279—72. Zolnai Sándor, V, Szalay-u. 3. Tel. T 153—87. Zoltán Elek, II, Margit-krt 5/6. ren­del : 1/24-1/25. Zólyomi Adolf, V, Kálmán-u. 24. Zsédely József, VI, Andrássy-út 55, rendel: 1/24-1/26. XV. Orvosi labora­tóriumok. Aczél Dezső, V, nádor-u. 6. Tel. T 294—81. Aszódi Zoltán, VI, Vilmos czászár­út 29. Báron Gyula, V, Mária Valória-u. 19. Berger Iván, dr., IV, Károly-krt 24. Tel. L 975—81. Darányi Gyula, dr., IV, városház-u. 10 sz. Detre László, dr., VI, Szondy-u. 76. Doktor Károly, dr., IV, Kossuth La­jos-utcza 3. Tel. J 454—80. Dögl Alfréd, dr., VII, aréna-út 19. Forbát Sándor, dr., VI, Teréz-krt 22. Tel. T 121—02. Gózony Lajos, dr., IV, Semmelweis­utcza 4. Kelemen Endre, VI, Teréz-krt 31 Kertész Tivadar, VII, Rákóczi-út 16. Kiss Gyula, dr., IV, Kossuth Lajos­utcza 10. Klein M., Újpest, Árpád-u. 77. Tel. L 962—89. Lax Henrik, VI, aréna-út 84. Lechner J, dr., VIII, bérkocsis-u. 16. Tel. J 372—73. Lénárd Vilmos, dr., IV, Semmelweis­utcza 4. Mándoki László, dr., V, Nádor-u. 11. Mátéfy László, dr., VII, práter-u. 59 Jc. Mátrai dr. és Sas dr.-féle orv. lab.,VI, Andrássy-út 38. Natonek Dezső, dr., VIII, Rákóczi­út 61. Picker Rezső, dr., IV, Kaas Ivor-u. 9 sz. Puhr Lajos, dr., VIII, futó-u. 12. Rákosi Sándor, dr., IX, üllői út 21. Tel. J 376—74. Sághy Ferencz, VII, Péterfy Sán­dor-utcza 40. Schwarcz Sári, dr., V, nádor-u. 9. Skrop Ferencz, VIII, Rákóczi-tér 7. Spitzer Pál, VI, Eötvös-u. 27. Tel. L 961—11. Steiner Sándor, VI, Teréz-krt 24ja. Tel. T 136—01. Surányi Lajos, dr., V, Falk Miksa-u. 22. Tel. T 238—55. Sülle József, dr., VII, Barcsay-u. 11. Szilas Jenő, dr., VII, Erzsébet-krt 22. Tel. J 429—27. Szili Sándor, dr., V, Wekerle Sándor­utcza 22. Tel. T 287—73. Túrán Géza, dr., V, Báthory-u. 10. Vas Bernát, VII, szövetség-u. 14/16. Wolf Károly, dr., I, csend-u. (városi házak), A-pavillon. XVI. Orvosi rendelő­intézetek és vizgyógyintézetek. Batizfalvy dr.-féle szanatórium víz­gyógyintézete, VII, aréna-út 82. Tel. J 344—35. Budai izr. hitközség nyilv. rendelő intézete, II, Batthyány-u. 1. Tel. T 141—27. Budapesti aut. orth. izr. hitközség nyilvános rendelő intézete, VII, kertész-u. 32. — aut. orth. izr. hitközség «Bíró Dá­niel» gyógyintézete, I, városmajor­utcza 64. Tel. K 506—39. — medikó-mechanikai, zander- és phizikai gyógyintézet, IV, Sem­melweis-utcza 2. «Diathermia» gyógyintézet hő-, fény­és villamos kezelésekre, V, Vilmos császár-út 18. Tel. T 213—98. Elektromágneses gyógyintézet (Réh Béla, dr.), VII, Vilma kírálynő­út 11. Tel. J 326—24. Fővárosi fasor szanatórium víz^yógy­intézete, VII, Vilma királynö-út 9. Tel. J 315—26. Szifent-Gellért gyógyfürdő vízgyógy­intézete, I, Gellért-tér 1. Tel. J 389—07. Glück dr., rendelő intézete, magán po­liklinika, VI, Andrássy-út 87. Tel. T 123—82. 'Grünwald dr., szanatórium vízgyógy­intézete, VII, Vilma királynő-út 11/15. Tel. J 352—29. Hűvösvölgyi park szanatórium víz­gyógyintézete, I, hidegkúti út 78. Tel. z 640—85. Justus J., dr., bőrbajosokat gyógyító­és orvosi kozmetikai intézet, IV, Ferencz József-rakpart 26. Tel. J 356—76. Körúti fürdő vízgyógyintézete, VII, Erzsébet-krt 51. Liget-szanatórium vízgyógyintézete, VI, Benczur-u. 47. Tel. L 964—60. Lipótvárosi vízgyógyintézet, V, Bá­thory-utcza 3. Tel. T 298—91. Szent Lukácsfürdő vízgyógyintézete, III, Zsigmond-u. 25. Tel. T 240-63. Mandler Ottó, dr., gyógyintézete, IX, Kálvin-tér 10. Tel. J 303—75. Szent Margitszigeti szanatórium víz­Í yógyintézete, szent Margitsziget, el. T 206—27. Pajor, dr., szanatórium- és vízgyógy­intézet, VIII, vas-utcza 17. Tel. J 462—84. Park szanatórium vízgyógvintézete, VI, aréna-út 84/6. Tel. T 275—74. Renner dr.-féle vízgyógyintézet, VII, Valeró-u. 4. Tel. T 205—55. Siesta szanatórium vízgyógyintézete, I, Ráth György-u. 5. Tel. T 113-87. Svábhegyi szanatórium vízgyógyinté­zete, I, báró Eötvös-út 12-14. Tel. S 661—71. Szegő dr-féle dajka vizsgáló intézet, VI, szív-u. 69. Tel. T 293—22. «Teleia» nyilvános ingyenes rendelő intézet venereás betegek részére, V, Lipót-körút 30. XVII. Szabadalmi kites ügyvivők. Adler Miksa, VI, berlini tér 6. Tel. T 106—55. Áron és Molnár, VIII, Rákóczi-út 15. Tel. J 300—45. Bárkány Samu, VII, dohány-u. 77. Tel. J 424—77. Bérezi Róbert, VII, Erzsébet-krt 28. Tel. J 416—80. Bernauer Zsigmond, IV, Irányi-u. 10. Tel. J 455—39. Fehér Dezső, V, Lipót-krt 8. Tel. L 964—97. Fenyő Henrik, VII, Damjanich-u. 58. Tel. J 342—42. Gárdos Andor, VII. Baross-tér 15. Tel. J 314—76. Gergely Vilmos, VIII, népszínház-u. 25. Tel. J 435—14. Göbl Adolf, VI, Teréz-krt 36. Görgey Jordán, I, Mészáros-u. 10. Tel. K 506—31 Gusztáv Béla, dr., VII, Rákóczi-út 18. Tel. J 430—06. Harsányi Jenő, V, Vilmos császár-út 78. Tel.. T 238—79. Hermann Ödön, VIII, üllői-út 4. Tel. J 398—63. Janssen Lajos, VI, Eötvös-u. 9. Tel. T 244—26. Kalmár Hugó, V, Lipót-krt 2. Tel. T 146—01. — Jakab, VII, Rákóczi-út 44. Tel. J 418—68. — László, VII, Rákóczi-út 44. Tel. J 418—68. Kelemen András, VII, Erzsébet-krt 27. Tel. J 421—86. — István, VII, Erzsébet-krt 27. Tel. J 421—86. Kolos Aurél, VI, Teréz-krt 36. Tel. T 207—38. Krausz Leo, VIII, Bezerédi-utcza 4. Tel. J 315—20. László Arthur, IV, papnövelde-u. 8. Tel. J 453—47. Medgyes Károly, dr., V, Vilmos csá­szár-út 78. Tel. T 238—79. Melier Ernő, VIII, üllői-út 4. Tel. J 398—63. Molnár Ödön, VI, Teréz-krt 2jc. Tel. L 964—20. — R. Béla, VIII, Rákóczi-út 11. Tel. J 314—81. Neufeld Ármin, VII, Izabella-u. 1. Tel. J 320—32. Preusz Ernő, dr., VII, Erzsébet-krt 15. Tel. J 319—67. Radványi István, VII. Rákóczi-út 36. Tel. J 418—21. Schön Fülöp, VII, Erzsébet-krt 19. Tel. J 422—12. Schwarcz Gyula. V, Vilmos császár­út 56. Tel. T 296—66. Szilassi Imre, VII, Rákóczi-út 32. Tel. J 418—08. — Jakab, dr., VII, Rákóczi-út 32. Tel. J 418—08. Takács Győző, VIII, bérkocsis-u. 3. Tel. J 342—39. Török László, dr., IV, bécsi u. 5. Tel. T 287—02. Weiss Sándor, V, Vilmos császár-út 46. Tel. T 293—41. Wirkmann József, dr., Erzsébet-krt 28. Tel. J 416—80. XVIII. Szanatóriumok. Batizfalvy dr.-féle szanatórium (Vér­tes Lajos, dr.), VII, Aréna-út 82. Tel. J 344—35, J 390—58. Erzsébet királyné szanatórium, (Or­szágh Oszkár, dr.), I, budakeszi erdő. Tel. Z 642—42. Fővárosi fasor szanatórium részv. t., Freund Frigyes, dr., VII, Vilma királynő-út 9. Tel. J 315—26. Grünwald dr. szanatóriuma, (Grün­wald Béla, dr.), VII, Vilma király­nő-út 13. Tel. J 352—29. Gyógypedagógiai gyermekszanató­rium, igazgató-főorvos: Révész Margit dr., I, Zugliget, remete­utcza 18. Tel. Z 640—96. Hűvösvölgyi parkszanatórium, I, hi­degkúti út 74/78. Tel. Z 640—85. János szanatórium rt., (Kende Béla dr.), I, városmajor-uteza 68. Tel. K 506—18. Liget szanatórium (dr. Jakab László), VI, Benczur-utcza 47. Tel. T 106—00, 164—60. Pajor dr. szanatórium, (dr. Pajor Sán­dor), VIII, vas-u. 17. Tel. J 462-84, J 462—83. Parkszanatórium (Jakab László dr.), VI, aréna-út 84/6. Tel. T 275-72. Ringer Jenő, dr., szanatórium, (Ko­lacskovszky Gyula, dr.), I, Lenke­út. Tel. J 383—21. Schwartzer elmegyógyintézet szana­tórium (Décsi Károly, dr.), I, kék­golyó-u. 5. Tel. T 240—11. Siesta szanatórium (Katona József dr.), I, Ráth György-utcza 5. Tel. T 135—41. Svábhegyi szanatórium, I, báró Eöt­vös-uteza 12/14. Tel. S 661—71. Szt Margitszigeti szanatórium (Bäsch Imre, dr.), III, felső Margitsziget. Tel. T 218—53. Weiss Manfréd alapítványi szanató­rium (Róth Miklós, dr.), I, buda­keszi-út Tel. Z 642—67. XIX. Szobrász­művész. Ambrus Kamilla, VIII, József-krt 71. Aszalay István, VIII, fiumei út 7/6. Báhnó Pál, VI, Eötvös-u. 4. Balikó Sándor, VII, Stefánia-út 1. Bálint János, VIII, Baross-u. 36. Barcza Lajos, Rpalota, Batthyány­utcza 17. Bató Berger Manczi, IX, Ferencz­krt 38. Beck Károly, I, Horthy Miklós-út 42. — Ö. Fülöp, VI, Teréz-krt 17. Tel. T 292—82. Beödy Kálmán, III, Zsigmond-u. 68. Berán Lajos, II, Ybl Miklós-tér 4. Beskó Lajos, VIII, óriás-u. 37. Bethlen Gyula, I, kelenhegyi-út 12. Tel. J 394—88. Bezerédy Gyula, I, kelenhegyi út 12. Bíró Lajos, IX, Márton-u. 33. Bodonyi Nándor, X, százados-u. 3/13. Bodvay Béla, Palotaújfalu, Zápolya­utcza 66. Borai Viktor, I, budafoki út 15. Bory Jenő, VI, Andrássy-út 71. Cser Károly, X, százados-u. 3/13. Cserhalmi Jenő, IX, Erkel-u. 13/a. Csillag István, VIII, Mária-u. 11. Csorba Géza, VI, Bulyovszky-u. 38. Damkó József, I, Ybl Miklós-tér 4. Derzsy Gergely, X, százados-u. 3/13. Erdey Dezső, VI, Bajza-u. 23. Fakits Ernő, VI, rózsa-u. 59. Faragó Árpád, X, százados-u. 3/13. Farkas András, VI, Andrássy-út 71. — Béla, VI, Bercsényi-u. 6. — Miklós, VII, Bethlen-u. 31. — Zoltán, VI, vadász-u. 15. Fejérváry Erzsi, VI, Podmaniczky­utcza 57. Fémes Beck Vilmos, I, városmajor­ufccza 28/c. Ferenczy Béni, VI, Lendvay-u. 3. Földes Lenke, VI, Bulyovszky-u. 40. Fülöp Elemér, I, alkotás-u. 31. Füredy Richárd, I, Ybl Miklós-tér 4. Gabay László, VIII, fiumei út 7/6. Gábor Mátyás, VII, Bethlen-tér 2. Gádor István, VIII, kun-u. 12. Garam Sándor, VI, Eötvös-u. 23/6. Gárdos Aladár, I, kelenhegyi út 12/14. Gimes Gindert Péter, X,százados-u. 5. Gimzer Etta, Kispest, Hunyadi-u. 119 sz. Glatz Károlv, VI, Izabella-u. 65. Gnädig Sándor, II, nyúl-u. 17. Greff Lajos, VII, Szabó József-u. 12. Gyöngyössy Berta, I, budafoki út 81. Hadzsy (B.) D., II, Ybl Miklós-tér 4.

Next

/
Thumbnails
Contents