Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke

Fémöntődék. Czím-jegyzék. 800 Czím-jegyzék. Fényképészek. Bóth Antal, VHI, nagyfuvaros-utcza 18. Tel. Józs. 20-62. Stiassny é3 Novak, YI, váczi út 179. Tel. 116—53. Streit és Medveczky, VÜ, hársfa-u. 57. Tel. Józs. 119—60. Szabó Pál. fémöntöde, II, Batthyány­ntcza 61. Turzán István és Csapkai József, fém­öntöde, X, kőbányai út 38'40. Thurzó Bezső, VÜ, Kazinczy-u. 46. Weisz M. Adolf és Fia,VI, Csengery-u. 61. Tel. 14-72. Weiszmann Márkus, VÜ, Almássy-u. 6 Fémtisztitó anyagolt. «Sidol» fémtisztító, «Sirax» surolópor, «Fox» légyfogó. Siegel és Társa, Götzl és Rainer Budapest, VII., Bem-utcza 2. Telefon : József 1G-1Ö. Fémtömegczikkek gyártása. (L. Fémárúgyárak és kereskedők.) BARTOS ZOLTÁN Fém- és bádogárngyár műszaki czélokra Budapest, VII., Dongó-utcza 7. (Kerepesi-út mellett) Telefon : József 89-54. Rusznák Károly VI., Király-utcza 18. Praciziós fémminták egyes és tömeges készítése. Alapítva 1898. Angelo László, V, Vilmos császár-út 14. Badovinsky Pál, I, hadnagy-u. 1. Balázs Géza, VH, Bákóczi-út 64. Tel. Józs. 111—37. — Oszkár, VH, István-út 42. Tel. Józs. 38-37. Balogh Gyula, I, Horthy Miklós-út 34. — Budolf, IV, váczi u. 12. Tel. 181—74. Baummel Béla, VH, Erzsébet-körút 20. Beck Ödön, VH, Eákóczi-út 66. Békéi Ödön, IV, Károly-körút 24. Tel. 108—64. Benedek Margit, IV, hajó-utcza 14. Tel. 122-24. Beller Bezső utóda, Hecksz Miksa, IX, Bakáts-tér 3. Berger Bezső, IV, Kossuth Lajos-u. 1. Berkovics József, IX, üllői út 119. Bienenfeld Zsigmondné, VI, állatkerti út 7. Blahos Eezső, H, fő-u. 18. Bors Janka, IV, Deák Ferencz-tér 3. Borsós Imre, H, Hunyadi János-út 9. Bosányi és Társa, IV, Károly-körút 20. Tel. 88—08. Botfán Mór,VII, Eákóczi-út 56. Tel. Józs. 122-65. Bottmann Móricz, VH, Eákóczi-út 56. Breuer . E. és "Fia . V I, Hermina-út 49. Brunhuber Béla, VHI, Baross-utcza 61. Tel. Józs. 41—78. — Géza, H, Corvin-tér 5. Tel. 128-10. Csernák Ilona, IV, egyetem-tér 5. Csillag Erzsi, IV, Deák Ferencz-u. 17. Tel. 123 — 13. Deutsch Béláné, IV. szép-u. 5. Diska Sándor, VH, Erzsébet-körút 32. Diskai Sándor, VH, Eákóczi-út 74. Tel. Józs. 50—89. Divald Dezső, VIH, József-u. 16—18. Tel. Józs. 12—16. Dolesch Gyula, VH, István-út 5. Fényezők. L. Érczfényezők, kocsifényezők, mázolok és fényezők alatt.) Fényfonal. Mez Károly és Fia r. t.,VH, király-u. 51. Tel. 128—86. Fénykép észek. Ábrahám Elemér, IX, Ferencz-körút 13. Ács Dusi, IV, kigyó-u. 4 b. Tel. 48—07. Alaxander Borka-Krausz Gizi, VIH, Jó­zsef-u. 23. Alexy Traján Béla, VHI, rigó-u. 14. Tel. Józs. 24-92. «Alfa» fényképészeti müintézet. VH, Bottenbiller-u. 19. Tel. Józs. 10—53. Amster József, VH, Erzsébet-körút 24. Tel. Józs. 129-39. E R D E LY I cs. és kir. udv. fényképész és a német császár és porosz király ő felségének udvari szállítója, IV., Semmelweis-utcza 2, a Kossuth Lajos-utcza sarkán. — Tel. 854. mr Lift. ~m Fényképfölvételek naponta reggel 8 órától esti 6 óráig. — Életnagyságú fényképek, aquarell és olajfestményt! képek eredeti fényképfölvételek vagy bármely kis fénykép után. — Külön osztály : Külső (házonkivüli) fölvételekre, úgymint: tájképek fölvételére, csoportfényképek és ipari czélokra ; gyár­telepek és műtárgyak fényképezése. Erdős Sándor, VH, Thököly-út 24. Faludi Olga, VI, király-u. 42. Farkas Gyula, VH, murányi-u. 11. Fehér és Társa, VH, Wesselényi-u. 1. Fischer Ignácz, VI, király-u. 84. Fiam Olga, VH, Damjanich-u. 18. — Izsó, IV, muzeum-körút 21. Francsics József, VI, király-u. 30. Fried Sándor, IX, Ferencz-körút 13. Friedmann Jakab, H, Margit-körút 48. — Lajos, H, Margit-körút 48. Freimann S. Arnold, VI, dalnok-u. 3. Gaiduschek Erzsi,V, Erzsébet-tér 3.Tel. 162 -43. GárdonyiTestvérek.VH,dohány-u.73/75. Tel. Józs. 15-45. Gárdos és Társa, VI. Hermina-út 41. Gaschi Gusztáv, VHI. Baross-u. 73. Gáspár Lilly Editb, VH, aréna-út 11 fa. Gémes Irma, IV, váczi utcza 11 /b. Tel. 108—50. Gerber Samu, VH, király-u. 11. Gertler Eezső. VII, szövetség-u. 35. Goszleth István, IV, Kossuth Lajos-u. 7. Tel. 15-64. Grünfeld Izidorné, özv., IX, üllői út 101. Gyulai Ferencz, H, Margit-körút 87. Hafner Erzsébet, VÍn. népszinház-u. 32. Halász Vilma. IV, Kristóf-tér 2. Tel. 133—01. Hatvani Jenő, VH, Damjanich-u. 46. Haukal Nándor, H, hattyú-u. 17. Häuser Samu, VHI, népszinház-u. 17. Tel. Józs. 133—94. Heks Imre, VHI, Baross-u. 107. Helfgott Sámuel, VI, állatkerti-út 9. Hendrich Julia, VII, Baross-tér 18. Hercz Henrik, VH, Bákóczi-út 16. Hirsch VI, Petőfi-u. 8. Tel. 125—54. Hoffmann Márton, Újpest. Kemény Gusztáv-u. 4. Holbach Nándor, VII, Károly-körút 9. Hollenzer László, IV, eskii-út 6. Tel. 92—81. Hollós Mór, VH, király-u. 105. Horovitz Béla, ÍV, kecskeméti u. 19. Tel. Józs. 48—78. Horváth Janka, I, Krisztina-körút 101. Kalicza Erzsébet, I, Döbrentei-út 8. Kallós Oszkár, VHI, Mária Terézia­tér 11. Kalmár Náthán, YH, Bákóczi-út 70. Karczaghy Béla, X, b. jászberényi-út 11. Keller Lipótné, I, Krisztina-körút 32. Kemény Alice és Bózsi, IV, szervita­tér 3. Tel. Józs. 36—87. — Nándor, dr., VII, Eákóczi-út 80. Kempsky János, IH, tábornok-u. 3. Keresztény Béla, X, belső jászberényi­út 13. Tel. Józs. 60- 04. Kiss Gyula, VHI, örömvölgy-u. 22. — Károly, IX, mester-u.18.Tel. Józs.30-41 — Pál, VII, király-u. 51. Klösz György és Fia, VII, Vilma kir.-út 49. Tel. Józs. 40—81 és 111—23. Knöpfler Gyula, Hl, kiskorona-u. 43. Kolb Lázár, V, váczi út 8. Koller tanár utóda, Szenes, V, harmin­czad-u. 4. Tel. 36—67. Korikál Nándor, H, csalogány-u. 42. Korompay László, X, b. jászberényi-út3. Kossák utóda, Komáromi Ignácz, IV, Kossuth Lajos-u. 12. Tel. 81. Kovács Ignáczné, Kisp., üllői út 58. Kulikov Nándorné, özv., IX, mester­utcza 12. Kurzwel Frigyes,VI, gr.ZicliyJenő-u.lO. Tel. 174-62. Kvassay Antal, IX, Báday-utcza 53. Tel. Józs. 52-56. «Labori» modern fotóművészeti mű­terem, V,Erzsébet-tér 18. Tel. 173—20. Landau Erzsi, IV, Ferencz József-rak­part 12. Tel. Józs. 95—53. * Lantosi József, VI, aradi u. 40. Lantos és Márton, YHI, Mátyás-tér 11. Lembert utóda, VH, Bákóczi-út 36. Leon Izor és Fia, Hl, Lajos-u. 126. Lichtblau János, Kis pest, üllői út 124. Liederhoffer Jenő, VH, király-u. 35—37. Machaty Ferencz, VHI, Mátyás-tér 11. és VIH, József-u. 43. Magyar Erzsi, IV, Kristóf-tér 6. Tel. 157-14. — Imre, VI. Hungária-krt 99. Magyar photo sajtóiroda, tulajdonos : Kankovszky Ervin, IV, Kossuth La­jos-u. 14—16.

Next

/
Thumbnails
Contents