Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - I. Kerület

Vár. Tabán. Ház- és telelijegyzék. 25 I. Kerület. Krisztinaváros. C) Ház- és telekjegyzék. I. Kerület. (Vár, Tabán és Krisztinaváros.) (A Duna-jobbparti városrészeknél (I, II. és ÜL kerület) az uj helyrajzi számokat alkalmaztuk.) Ház­szám Ábel Jenő-utcza. (Külterület.) 1 Villányi út 46. 2 4, Villányi út 44. 3 dr. Turnovszky Frigyes és neje 13889/4 5 dr. Turnovszky Frigyes és neje 13893/2 6 Balogh János és neje 13896/75 7 Neumann Bichárd ós neje 13894/* 8 Magyar általános in­gatlanbank r. t. 13893/-/4 9 Leitner Bezső Károly és neje 13894/2 10 Magyar általános in­gatlanbank r. t. 13896/73 11 Szojka Lászlóné szül. Sebestyén Bóza 13896/72 12 Kalotay Viktor és neje 13905/22 13 Bacsa András és neje 13896/7/ 14 Csányi Károly 13905/27 15 dr. Kovács Jenő és neje 13896/70 16 a dr. Czékus Miklós 13905/75,a 16 b dr. Csorba Ferencz 13905/15,b 17 dr. Csorba Ferencz 13905/23 18 dr. Csorba Ferencz 13905/74 19 dr. Csorba Ferencz 13905/24 20 ílendricli Antal és neje 13905/70 21 dr. Csorba Ferencz 13905/25 22 Sárkány Ervin Ottó és neje 13905/5 23 dr. Csorba Ferencz 13905/26 24 dr.Csorba Ferencz 13905/6 25 dr. Csorba Ferencz 13905/27 26 dr. Csorba Ferencz 13905/5 27 dr. Csorba Ferencz 13905/25 28 dr. Csorba Ferencz 13905/4 29 Kölber Dezső 13905,2? Uj helyr. I 31 Czakó Elemér 13905/37, szám I . 13906 7 33 Ligetkúty Iván és neje 13905/30 Abroncs-utcza. (Tabán.) 2 Budapest székesfőv. közönsége 433 6 Kör-u. 36. 7 Komló-u. 10. 9 Hadnagy-u. 46. Ács-köz. (Tabán.) 1 Aranykacsa-u. 5. 2 Holdvilág-u. 12—14. 3 Schumy Bezsőné és b. társai 641 4 Budapest szfőv. közön­sége 656 5 Kőmüves-u. 12. Ács-utcza. (Tabán.) 1 Holdvilág-u. 11. 4 Budapest székesfőv. közönsége 525 Ada-utcza. (Külterület.) 1 Városkuti-út 18. 2 Városkuti-út 16. 3 Városkuti-út 20. 4 dr. Erdélyi Lajosné 9030, 9031 5 Diós-árok 63. Ág-utcza. (Krisztinaváros.) 1 Mészáros-u. 12. 2/a Mészáros-u. 10. 2/6 Butich Béla 1292/5, b 3 Somló József és neje 1293/4 4 Tigris-u. 5. 5 Hollós Dezső és b.társai 1293/3 7 Krantz Ede József és neje 1293/2, ff, 2, b Agaucs-űt. (Külterület.) 1 Br. Eötvös-út 20. 2 Br. Eötvös-út 18. 3 Weisz Ármin és neje 9416/9 a, 9 b 4 Steinbach Irma és testvérei 9415/2, 3 5 Seenger Béla és neje 9416/70, a, 9416/70, b/1, 9416/ Na 6 Magyar vasúti forgalmi részv. társ. 9415// 7 Seenger Béla és neje 9416NO, b/2, 9416///, b 8 Özv. Laclis Gyuláné 9413//0, 9414//, a, b 9 Magyar vasúti forgalmi részv. társ. czég 9416//2 10 Neuschloss Ödön és Marczell bpesti czég 9413/9, a, b 11 Seyfert Ödön és b. társai 9417—9419 12, 14 Magyar vasúti forg. r. társ. és b. társa 9413/S 13 Magvar vasút forgalmi részv. társ. 9412/20, 9412/2/ 15 Magyar vasút forgalmi részv. társ. 9413// 16, 18 Magyar vasúti forg. részv. társ. 9413/2, 9413/3 17 Magyar vasúti forgalmi részv. társ. 9412//2 19 Magyar vasúti forgalmi részv. társ. 9412/(5 20 Magyar vasúti forgalmi részv. társ. 9413/4, 9413/5 21 Magyar vasúti forgalmi részv. társ. 9412/5 22 Magyar vasúti forgalmi részv. társ. 9402/2 a 23 Magyar vasúti forgalmi részv. társ. 9412// 24 Bege-út 11. 26 Magyar vasúti forgalmi részv. társ. 9403// b, 9403/2 a 28 Magyar vasúti forgalmi r. t. 9403/26,9403/3,9403/4 a 30 Magyar vasúti forgalmi részv. társ. 9403/4 b, 9404// 32 Hegyhát-út 11. Agárdi-út. (Külterület.) 1 Lurie Adolf 9986 2 2 Németvölgyi-út 21, 23. 3 Detsinvi Frigyes és birt. társai * . 9985 4 M. kir. Államkincstár 9998/7 5 Corchus Béla és Preysz Gusztáv , 9979 6 M. kir. Államkincstár 9998/6 8 M. kir. Államkincstár 9998/5 10 M. kir. Államkincstár 9998/4 12 Laky Dániel ós b. társai 9998/3 14 Laky Dániel és b. társai 9998/2 16 Laky Dániel és b. társai 9998/ /, a Ág-nes-nt. (Külterület.) 1, 3 Bege-út 2. 2 Széchényi emlék-út 11. 4 Széchényi emlék-út 13. 5 Kalóz-út 6. 6 Devecis testv. 9358/30 7 Kalóz-út 8. 8 Széchényi-emlék-út 17. 9 Kalóz-út 10. 10 Özv. Tliuróczy Kál­mánná 9358/32, a, b 11 Kováts Károly és neje 9338'2, 9338'3, a, b 12 Széchényi emlék-út 21. 13 Kalóz-út 16. 14 Széchénvi emlék-út 23.

Next

/
Thumbnails
Contents