Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - D

Dinnyés. Lakás-jegyzék. 1176 Lakás-j egykék. Dittrich. Dinnyés Róza, szülésznő, VD, nagydiófa-u. 30. Dinnyési Antalné, özv., magánzó, D, Donáti-u. 49. Dinovits Lajos, röv. árú ügynök, VII, dob-u. 92. Dintenfász Márton, czipész m., VD, Huszár-u. 5. Dinyér István, szabó m., IV, Deák Ferencz-u. 19. Diós Lajosné, özv., magánzó, VDI, kálvária-tér 18. Diósi, (Diósy, Dióssy). — Ágoston, vendéglős, VILI, József-körút 46. — Aladár. (Dióssy), hivatalnok, ID, Lajos-u. 32. — Antal, (Dióssy), molnár, VI. lőportár-u. 10. — Béla, (Diósy), dr., lapszerk., VI, Teréz-krt 37. Tel. 47—98. — György, házmester, X, Rezső-tér 7. — János, házmester, VDI, Rákóczi-út 23. — János, (Diósy), magánzó, "VT, szereesen-u. 21. — János, szerszám keresk., VID, bérkocsis-u. 16. — József, ügynök, VII, akáczfa-u. 10. — Kálmán, (Dióssy), magánzó, VID, bérkocsis-u. 16. — Kálm.,(Dióssy), ny. máv.tisztv.,IV, városház-u.10. — Lajos, czipész m., X, szent László-tér 18 — Lajos, (Diósy), háztulajd..VD, Rottenbiller-u. 6/6. — Lajos, (Diósy), postaaltiszt VD, Sajó-u. 2. — Lajosné, (Diósy), szülésznő, X. halom-u. 26. — László, máv. kalauz, V, visegrádi u. 21. Pál, korcsmáros, IX, remete-u. 30. — Pál, (Diósy), művezető, IX, Ferencz-u. 23. — Sándor, cs. és kir. vezérk. őrnagy, VD, király-u. 91. — Tamás, (Dióssy), magánhiv., X, halom-u. 3. Diósszilágyi Sámuel, dr., orvos, egyetemi tanár s., IX, gyáli út 1. Diószeghy, (Diószegi). — Béla, iparisk. h. igazgató VI, Szondy-u. 45. —• Béláné, elemi isk. tanitó, VI, Szondy-u. 45. — Béláné, özv., dr., házt., D. Niederiuaier-u. 22. — Béláné, (Diószegi), özv., magánzó, 1, kökény-u. 16. — Dezső, (Diószegi), dr., br., ügyvéd, VLU, üllői út 52. — Gáb., (Diószegi), áll.-nyomd. alk.,I.országház-u.24. — Gáborné, özv., szülésznő, VD, Hemád-u. 32. — Gézáné, özv., szülésznő, VI, bajnok-u. 16. — Gyula, mozdonyvezető, YLU, Déry-u. 5. — István, főv. hiv', IX. üllői út 109/6. — Istvánné, özv., magánzó, IV, sarkantyus-u. 11. Izidor,(Diószegi),szobafe stő, VD,Rottenbiller-u. 56. — Jánob, Z.?D «^gédtitkár, Vili, fhg. Sándor-tér 4. — József, (Diószégi). dr., min.oszt.tan.,V,Lipót-krt 1. — Károly, gyári tisztv., D, erőd-u. 2. —. Károlyné (Diószegi), magánzó, I, márvány-u. 23. — Mihály, honv. alezredes, IX, Ferencz-krt 10. — Petemé, özv.. magánzó, IX, gr. Haller-u. 24. — Tibor, br., csendőr főhadn., I, márvány-u. 23. Diótt József, ügynök, VDI, Karpfenstein-u. 2/6. Dipol Cesáré, vállalkozó, VI, Vörösmarty-u. 49. Dipold 1. Diebold alatt is. Dipold Karola, magánhiv., D, gyorskocsi-u. 24. — Károlyné, özv., postahivatalnok, X, Szigligeti-u.22. Dipólt Károly, magánhiv., VI, király-u. 12. Dippon Frigyesné, özv., magánzó, IX, angyal-u. 25. Dira, (Diera). — Antal, háztulajd., Dl, Pálvölgy 5277. — Ignácz, háztulajd.. ID, zápor-u. 67. — Ignácz, (Diera), mázoló m., VI, lovag-u. 13. — Jakab, (Diera), kőmives m., D, fő-u. 58. — Jeromos, (Diera), szobafestő in., H, zárda-u. 29. — Vinczéné, özv., magánzó, Dl, kerék-u. 55. Dirbász János, korcsmáros, VDI, kisstáczió-u. 1. Dirisch Ferenczné, magánzó, VII, Dembinski-u. 43. Dirnbeck Árpád, postatiszt, ID, Lajos-u. 70. — József, nyugdíjas, D, fő-u. 8. — Lőrinczné, özv., mosónő, VII, Eleinér-u. 33. Dirner, (Dierner). — Béla, máv. hiv., IX, Ferencz-krt 15. — Béla, nyomdász s.,VJLLl, práter-u. 39. — Béláné, tanítónő, H, iskola-u. 8. — Ede, szövetk. igazg., IX, Lónyay-u. 45. — Géza, (Dierner),pü.-min.számvizsg.,D,szőnyeg-u.3 — Gusztáv,dr., orvos, egyet. m. tanár, IV, kigyó-tér 1. Tel. 6—82. Dirner (Dierner). — Gyula, főkertész,VID,Ludovika Akadémia üllői út. — Lajos, dr., orvos, VID, Horánszky-u. 24. Dirnfeld Adolf, pénzváltóüzl. tul., VD, Rákoczi-út 6. — Albert, ügynök, VI, aradi u. 28. — Lipót, bankár, V, váczi körút 50. — Lipót, ügynök, VI, Izabella-u. 75. — Lipót, dr., ügyvédjel., VI, kis János-u. 6. — Mórné, özv., magánzó, VD, Rákoczi-út 6. — Samu, bankhiv., VD, Rákoczi-út 6. Dirscherl Mihály, magánzó, I, Attila-u. 12. Dirsztay Béla, magánzó, V, akadémia-u. 5. T.35—15. Disberg Ignáczné, magánzó, VI, gr. Zichy Jenő-u. 23. Diskant Gáspár,p. és táv. tiszt,D,Toldy Ferencz-u. 18. Diskay Elemér, rendőrhiv., VID. Horánszky-u. 19. — Sándor, (Diskai), festőművész, VU, dob-u. 103. Diszkov Miklósné, özv., magánzó,VI, Izabella-u. 73. Diszler István, asztalos m., IX, Ranolder-u. 28/a Ditczl 1. Dietzl. Ditmayer 1. Dittmayer. Ditrich 1. Dittrich. Ditrichstein 1. Dietrichstein. Ditrói József, színházi, alk., V, Lipót-körút 3. — Mariska, színésznő, V, Lipót-körút 3. — Mór, színházigazgató, V , Li pót-körút 3. — Vilmos, áll. vasúti hiv., VILI, Csokonai-u. 8. Dittert Győző, magánzó, IV, váczi u, 45. Dittler Ferencz, műépítész, VD, Bem-u. 14. — György, paszományos, VD, kertész-u. 16. — Lajos, asztalos m., VI, bajnok-u. 32. — Lipót, ügynök. VI, Szo ndy-u. 33. — Lipót, üzletvezető, VDI, Csokonai-u. 8/6. — Róza, zenetanitónő, VID, Csokonai-u. 8/6. — Sándorné, özv., magánzó, ID, ürömi u. 66. Dittmann Edéné, özv., magánzó, VII, alsó erdősor 3. — Gyuláné, özv., magánzó, VD, rózsa-u. 10. — Katicza, zongoratanitónő, IV. Szervita-tér 4. Dittmayer (Ditmayer, Dittmeyer). — Gusztáv, (Dittmeyer), m áv. f elv.,YI, Lehel-u. 19. — Józsefné, özv., magánzó, VILI, futó-u. 49. — Pál, (Ditmayer), kefekötő, VD, Hungária-krt 16. — Vilmosné, szabónő, IX, tüzoltó-u. 33/a. Dittrich, (Dietrich, Ditrich). — Ád.-né,özv.(Dietrich),magánzó,VD, Cserhát-u. 5/7. — Adolf, dr., (Dietrich),ínin.s.-titkár.I, fehérvári út 1. — Ágoston, (Dietrieh)kir.zálogh. főt., I,szt.-János-u.2. — Antal, (Dietrich), nyomdász, I, országház-u. 24. — Aurél, hadnagy, IX, gr. Nádasdy lakt. — Arthur, főhadn., IX, gr. Nádasdy lakt. — Camilló, hadnagy, IX, gr. Nádasdy lakt. — Emil, (Dietrich), cs. és kir. asztalnok, háztulajd., VI, Csengery-u. 48. Tel. 9—19. — Emilia, (Ditrich), felefonkez.,VD, Cserhát-u.5—7. — Erzsébet, (Dietrich), vendéglős, D, fő-u. 57. — Ferencz,(Ditrich).p.és táv.s.tiszt, Vll,murányi-u.24 — Gyula, bérkocsitulajdonos, VD, Komócsy-u. 13. — Dona, magánzó, VD. aréna-út 8. — Imre,bérkocsi tulajdon., IX. gyep-u. 18. — Ivánné, (Ditrich), özv., nyugd.,D,Batthyány-u. 48. — József, magánzó, V, váczi út 88. — József, ifj. műfestő, V, váczi út 88. — József, művezető, X, gyömröi út 25. — József, tanitó, X, füzér-u. 7. — Józsefné, özv., (Dietrich), magánzó,I,Attila-krt 24. — Józsefné, (Dietrich\ magánzó, VI,Munkácsy-u. 24. — Józsefné, (Dietrich), nyugdíjas, IX, csarnok-tér 3. — Károly, bérkocsitul., IX, gyep-u. 18. — Károly, hivatalnok, I, aranykakas-u. 9. — Károly, (Dietrich), lámpagyár igazg.,X, füzér-u. 9. — Károly, magánzó, VI, Ándrássy-út 50. — Károlyné, (Dietrich), háztulajd., X, füzér-u. 9. — Katalin, özv., varrónő, Vll.Vörösmarty-utcza 16. — Lujza, (Dietrich), táv. beszelő, II, Rózsahegy 35. — Máténé, dr., (Dietrich), tanárnő, D, fő-u. 18. — Mátyás, bérkocsiiparos, I, mártonhegyi-út 63. — Miklós, bank hiv., V, váczi út 58. — Miksa, magánhiv., VD, Vörösmarty-u. 17.

Next

/
Thumbnails
Contents