Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Magán művészeti iskolák. 357 Nyelvoktató iskola. 6. III. ker. zeneconservatorium. (IH, Lajos-u. 68.) Igazgató: Erdélyi Dezső. Zongoratanárok: Teasdale Márta, Virág Gábor, Bártfay Irén. Énektanár: Hauszer Tivadar. Hegedűtanár: Vidosfalvy Gyula. Czimbalomtanár: Erdélyi Dezső. Zeneszerzéstan tanár: Erdélyi Dezső. Intézeti titkár: Springmann Antal. 7. Magyar zeneiskola. (VII, Erzsébet-körút 17.) Felügyelő testület: a «Budapesti magyar zeneegye­sület» választmánya. Elnök: Lung György, székesfőv. tanácsos. Alelnök: Parall Ferencz. Jegyző: Szvoboda József. Tanári kar: Igazgató: Schnöller Lajos. Tanárok; Armandola Aranka. — Faludi Károly. — Fusz Ferencz. — Győző Lajos. — Hackl N. Lajos. — Janetschek István. — Janetschek József.— Manheit J. — Eiedl Nánd. — Bupnik Rezső. — Ruzitska Gy. — Schnöller Lajos. — Varga Vidor. — Waldmann Albert. 8. Nemzeti zenede. (IV, ujvilág-u. 14.) Elnök: gr. vásonkeői Zichy Géza, cs. és k. kam., v. b. 1.1., a L. r. 1. Alelnök: Rózsavölgyi Gyula. Igazgatóság: Tomka István, Erney József, Gobbi Ala­jos, Vajdafy Emü. Titkár: Vajdafy Emü. Pénztárnok: Dárday Géza. Tanárok: Trautsch Károly, Erney József, Gobbi Ala­jos, a F. J. rend lov., Ságody Otmár, Loschdorfer Mih., Tomka István, Schütze Rezső, Mészáros Imre, Kálmán Adolf, Kalár Károly, Várady Sándor. Hikkisch Henrik, Roubal Rezső, Bürger Zsigmond, Rüster Gizella, Antalik Károly, Aggházy Károly, Vierich Bernát, Joannovics Irén, Kladiwko Vümos, Balogh Mária, Szuk Endre, Tessényi Margit, Effenberger Ilona, Zsivny József, Bodó Alajos, Wymethal János, Papp Zachar, Maier Ad., Hazslinszky Gusztáv, Polonyi Elemér, Vavrinecz Mór, Szikla Adolf, Tóth Lajosné, özv. Papp Dánielné, Sopronyi Henrik, Kiss Antonia, Haimos Blanka, Erdélyi Dezső, Baré Emil, Mérő Jolán, Nyirák Gabriella, Norganer Etel, Süd­feld Samu, ifj. Toldv László, Gabler Vilmos, Hiekisch Bichard, Holzwarth Emilia. Könyvelő: Steiner Jenő. 9. Az országos szinész-egyesület színésziskolája. (V, Lipót-körút 1.) Elnök: Ditrói Mór. Igazgató-helyettes: Rónaszéki Gusztáv. Gyakorlati tanárok: Balassa Jenő, a Vígszínház tagja, Molnár László, a Nemzeti színház tagja, Vidor Dezső, a m. kir. Operaház rendezője, Rónaszéki Gusz­táv, a Vígszínház tagja. f lméleti tanár: dr. Incze Henrik, tanár, nektanárok: Bárdossi Irén, énektanárnő, Donáth Lajos, gyakorló énektanár, karmester, Kun László, a Víg­színház tagja. Táncztanitó : Vidorné Molnár Bózsi, a nemzeti szín­ház tagja. Iskola-orvos : dr. Seitz Imre, orvos. Iskola-felügyelő: Baksai Lajos, ny. színész. 10. Horváth Zoltán «szinészeti előkészítő iskolá»-ja. (VII, kerepesi út 20.) Igazgató és gyakorlati tanár : Horváth Zoltán, nemzeti színház tagja. Énektanárnő: Jonescu Gabriella. Korrepetitor: Hartmann Jenő. 11. Krausz Gusztáv zeneiskolája. (IV, Veress Pálné-u. 20.) Igazgató: Krausz Gusztáv. Tanárok: ifj. Szabó X. Fer.. Krausz G., Diossi K., Kozma Irma, Vadász F., Felber E. 12. Lukács Schuk Anna zongoraiskolája. (VIII, József-körút 36.) 13. Rákosi Szidi nyilvánossági joggal felruházott magán színésziskolája. (VIH, kerepesi út 29.) Igazgató és vezető tanár: Rákosi Szidi. Tanárok: Bokor Józs., Tóth Rezső, Hanz Gyuláné, Szabados Béla, Beregi Oszkár. 14. VIH. ker. zeneconservatorium. VH. évfolyam. (VIH, József-körút 40.) Igazgató: Sereghy Elemér. Titkár : dr. Rózsa Zsigmond. Tanári kar: Poray K. György, H.-né Komlósy Xave­rina, Sereghy Elemér, Schwartze Arabella, Vendég­hegyi N. Géza, Vidéky Ödön. 15. Siposs-féle zene-akadémia. (IV, Muzeum-körút 29.) Igazgató: Siposs Antal. Tanárok: Krucsayné Ráder Irma, Farkasné Gya­gyovszky Sarolta, Szabó Emilia. 16. Solymosi Elek-féle nyilvánossági joggal felru­házott szinésziskola. (VHI, Luther-u. l/a.) Igazgató tulajdonos : Pálfy Nina. Művészeti igazgató : Solymosi Elek. Igazgató-helyettes: Deák Péter. Tanárok: Pálfy Nina, Solymosi Elek, Pethes Imre. Neményi Ilona, Vajda László, Delli Lajosné, Adorján Andor. 17. Somogyi Klór magán zene-conservatoriuma. (VH, Erzsébet-körút 44.) Igazgató: Somogyi Mór. Tanárok: Somogyi B. Carola, Bakay Jenő, Hum­phrey Richard, Huber Sándor. Gonda Dezső, Réthy Ist­ván, Kállay Oszkár, Bodrogni Bianca, Fodor Izsó. Bognár Imre, Bennort Francois, Dreiszinger Ferencz, Kaiser Ottó, Worcán János, Neumárk Antal, Rajaik Vladimir, Böhm Richárd, Robicik Károly, Angelotti Gemma, Len­gyel Dezső. 18. Sztojanovits minta-zeneiskolája. (VH, Baross-tér 17.) Igazgató: Sztojanovits Jenő. Tanárok: Sztojanovits Jenő (ének, zeneszerzés), Mi­hályffy Irén, Schwarz Bella, Ince Mária, özv. Renner Fe­renczné (zongora), Schnür Ignác (hegedű), Berkes nona (cimbalom). G) Nyelvoktató iskola. The Berlitz School of Languages. (Erzsébet-körút 15. H. jobbra.) Igazgató: Boisserée Ottó. Oktatás felnőttek, (hölgyek kívánatra külön), esetleg gyermekek részére, a világ összes nyelveiben az illető nemzetségbeli tanárok által. Fiókintézetek: a világ min­den nagyobb városában.

Next

/
Thumbnails
Contents