Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

10. rész. Lakás-jegyzék (Budapest) - J

Jel—Jen. Lak-jegyzék. 843 Lak-jegyzék. Jen—Jir. Jelinek Bernát, butorkeresk., VB, dob-u. 55. — Ede, sapkás. VH, dob-u. 4. — Ferencz, czipész, Y, Garam-u. 7. — Frigyes, butorker., VIII, Szentkirályi-u. 11. — Ignácz, mészáros, YH, n. diófa-u. 30. — János, kefekötőm., YHI, íbg Sándor-tér 4. — Lipót, fa- és szénker., VH n. diófa-u. 30. — Lipót, korcsmáros, IX, gubacsi dűlő 9642. — Mária, mag., H, medve-u. 18. — Mór, dr., orvos, VH, csömöri-út 34. -— Nándor, bádogos, VIH, Mária-u. 15. — Pálné, özv., székfonó, YH, kerepesi út 6. — Paula, kávémérő, IX, mester-u. 41. — Sándor, bérkocsitul., IX, gyep-u. 58. — Zsuzsánna, mag., I, alkotás-u. 11. Jelkovits Józsefné, háztul., I, görög-u. 15. •— Károly, keiesk.-seg., I, görög-u. 15. Jellem József, magánhiv., VIH, Baross-u. 57. — Károly, ker.-seg., VIH, Baross-u. 57. Jellenek Antalné, háztul., H, csapláros-u. 8. Jellenz Irma, szabónő, VILI, Baross-u. 57. Jellinek Adolf, háztul., VI, Podmaniczky-u. 31. •— Adolf, butorszállitó, V, Arany János-u. 34. — Alajosné, kávémérés, I, hadnagy-u. 14. Anna, helyszerző, VI, Lázár-u. 3. — Artúr, dr., ügyvéd, V, Lipót-körút 18. — Ernő, kifőző, VI, Bulcsu-u. 7. — Gyula, hirlapiró, VH, dob-u. 55. — Henrik, közúti vasptrs. vezérig.,V, Lipót-körút 18. — Ignácz, fogász, VI, király-u. 70. — Jakab, szabóm., VH, István-tér 10. — Jónás, fuvaros, YH, szövetség-u. 18. — József, szobrász, VI, gyár-u. 36. — Laj., máv. felügyelő, V, Lipót-körút 18. — Marcel, mérnök, V, váczi út 68. — Mór, ügynök, VH, Almássy-tér 9. — Nánd., bádogosm., VH, bosnyák-u. 195. — Sándor, magánhiv., YI, Podmaniczky-u. 13. — Zsigmond, dr., orvos, V, Arany János-u. 1. Jelm István, magánhiv., VI, aradi-u. 16. Jely János, takp. hiv., II, Donáti-u. 69. Jelzabszky Károly, bronzmüvps, ü, medve-u. 20. Jemnitz Zsigm., mérnök, Vili, kerepesi út 75. — Albrecht, ker. ügynök, VI, Andrássy-út 37. — Fülöp, mag., VII, Csányi-u. 10. Jenes Vilmos, gyógyszerész, H, széna-tér 1. — Vilmos, mészárosm., VHI, Eszterházy-u, 24. Jencsók János, háztul., YH, Egressy-tér 94. .Tendrassik Alfréd, főmérnök, VH, király-u. 73. JendrássikErnő, dr.,egy. tan.,VIH, Szentkirályi-u.40. Jendrassik Jenő, festőművész, VI, Kmetty-u." 18. — Kornél, mérnök, VIII, József-u. 49. Jendrics Antal, férfiszabó, VHI, Dobozi-u. 23. Jenei Irma, cselédint.-tul.,VIH, József-körút 22—24. — Lajos, posta és táv. tiszt, VIH, köztemető-út 1. Jeney Aladár, dr., máv. fog., VIH, Berzsenyi-u. 2. — Albert, áll. hiv., VIH, n.-fuvaros-u. 14. — Dániel, magánhiv., IY, vámház-körút 8. — Géza, adóhiv., IX, Lónyay-u. 18. — Jozefa, mag., 1, tárnok-u. 10. — Lajos, magy. ált. bizt-társ. ig.,IY, régi posta-u. 10. Lajos, szabóm., AHH, üllői út 4. — Lajos, detectiv, VH, Kövér Lajos-u. 27. Jenik Béla, mérnök, H, fő-u. 83. — Venczelné, özv., mag., VH, Garay-u. 4. Jenkna Alfréd, magánhiv., YI, Podmaniczky-u. 33. Jenkner Károlyné, könyvkötőm., VIH, práter-u. 3. Jenkura Jusztin, mag., VH, Murányi-u. 42. Jenny Antalné, özv., mag., I, Döbrentey-u. 16. — István, gépész, IX, kén-u. 3. Jenovay Antalné, özv., házt., VI, uj-u. 10. Jentetics Józsefné, özv., mag., VI, lovag-u. 15. Jentner Ant., ifj., hiv., H, tölgyfa-u. 20. — Antal, id., mag., H, tölgyfa-ú. 20. — Ferencz, hentesm., H, tölgyfa-u. 20. — Lipót, kádárm., H, tölgyfa-u. 20. — Lajos, áll. hiv., H, tudor-u. 12. Jentsch Gyula, téglagyári szállító, X, k. jászberényi út 7730—33. — M. G., mag., VH, Vörösmarty-u. 15. Jeny József, főv. isk. igazg., IX, Bakács-tér 12. Jerabek Károly, művezető, IH, Lajos-u. 129. — Vilm.-né, özv., kávép.-tul., H, Krisztina-körút 19. Jeremiás Arnold, műsz. rajz., VH, Bethlen-u. 6. Jereniczky Fer., konyhakert., YH, törökőr 2531. Jerets Jakab, mag., VI, király-u. 40. Jerett Zsigm., mag., VÍ, szerecsen-u. 33. Jerger Józsefné, mos.-tuk, IH, Zsigmond-u. 25—29. Jerka János, varrógépjav., VH, hársfa-u. 29. Jermann Kár., távbesz. hál. vonalm.,VHI, óriás-u. 2, Jermás Gyula, rajzoló, Y, József-tér 8. Jermendy Géza, vili. kocsim., VIH, Orczy-út 26. Jermi János, csizmadia, VILI, práter-u. 22. Jermyus Baruch, gabonaker., VH, huszár-u. 8. Jerney Elek, dr., törv. joggyak., VHI, bérkocsis-u. 23. — János, tőkés, VHI, bérkocsis-u. 23. Jersuschek Lajosné, szülésznő, VI, szerecsen-u. 5. Jersza János, varrógép javító, VH, Erzsébet-körúti. Jerzsabeck János, korcsm., I. Lipótmező 6248. Jerzabek Antalné, kávés, VIH, Mátyás-tér 5. Jerzsabek Ferencz, mag., X, Apaff.y-u. 8002. Jerzsábek Bonif., hangszerkész., YHI, kerepesi-út 11. Jerzsabek Ján., háztul., I., hidegkúti út 6248. — János, hentes, IH, Lajos-u. 13. — Józsefné, özv., kantinos, IH, szépvölgy-u. 15. Jesch Anna, háztul., I, kör-u. 3. — Mihályné, özv., háztul., VH, k. diófa-u. 15. — Sarolta, p. és táv. kiadó, IX, Ferencz-körút 8. Jesenszky Ferencz, orsz. képv., VH, nyár-u. 5. — Gellért, rend. detectiv-főnökh., VH, csömöri-út 6. Jesko József, czipészm., VH, István-út 19. Jesovitz Kornélné, özv., mag., IX, Lónyay-u. 13/a. Jesowilz József, ügynök, YIH, kerepesi út 75. — Mór, házgondnok, VH, kerepesi út 82. — Tiv. Kár., ép.-gyak., VH, kerepesi út 82. — Zsigmond, magánhiv., YH, aréna-út 52. Jeszenák István, br., stat. hiv., V, Báthory-u. 17. Jeszenak Zsigmond, postatiszt, IV, ujvilág-u. 13. Jeszenszky Béla, p. és t. tiszt, YH,Damjanich-u. 25le. — Béláné, br., földb., I, várkert-rakpart 10. — Berta, magánzó, VH, Dembinszky-u. 10. — Danó, kir. közjegyző, IV, koronaherczeg-u. 8. — Ferencz, orsz. képv., VH, nyár-u. 5. — Ferenczné, magánzó, VILI, Baross-u. 15. — István, kir. közjegyző, X, füzér-u 19. — János, honvédszázados, Vli. Garay-tér 11. — Jánosné, özv. br., fölőbirtokos, IX, üllői út 19. — Kálmán, hitoktató, X, állomás-u. 10/b. — Kálmán, br., magánzó, I, Döbrentei-u. 4. — Károly, br., min. fogaim., I, Döbrentei-u. 34. — Miklós, áll. tisztv., VHI, József-körút 72. — LásZló, férfiszabó, YIH, Mária-u. 5. — Pál, orsz. gazd. egy. titkár, VIH, József-körút 71. — Sándor, dr., min. tanácsos, IV, magyar-u. 2. — Szilárd, asztalos-m., VH, dob-u. 87. — Zolt in, háztul., VI, angyalföld 1683/2. Jetcsin János, esztergályosul., IH, kiskorona-u. 41. Jetleb Mária, varrónő, VIH, Berzsenyi-u. 5. Jets Alajos, kádárm.. H. fazekas-u. 12. — János, korcsmáros, VI, hajtsár-út 1931/4. .Tetschka Ferencz, főmolnár, Hl, Zsigmond-u. 57/101. Jetsin András, esztergályosm.,HI, pacsirtamező-u.10. Jetsky István, háztul., Hl, ürömi út 25. Jese Miksa, postatáv. altiszt, VIH, Bezerédy-u. 8. Jezek Ferencz, rőfösker., VTH, kisfuvaros-u. 5. Jezerniczky Árpád, hív., VH, Murányi-u. 44. Jezsek Ferencz, szabóm., VH, Hunyady-u. 11. Jihmuk Mátyás, ny. postatiszt, VH, alsóerdősor 5. Jülich József, czipészm., H, fazekas-u. 26. Jilly Béla, máv. hív., VHI, íégszesz-u. 4. Jindacsek Ferencz, íőkertész, IV, gr. Károlyi-u. 3. Jiranek Alajos, asztalosművezető, VI, fóthi út 1626. — Alajos, háztulajdonos, VI, fóthi út 1626. Jiraszek Nándor, épitész, VI, Podmaniczky-u. 16. TÖRÖK A.ésTÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték íőelárusító ja,V.váczi-körut 4.

Next

/
Thumbnails
Contents