Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1894 (8. évfolyam)

BUDAPESTI CZIM- ÉS LAKJEGYZÉK. HITELES ADATOK ALAPJÁN SZEBKESZTETTE JANSZKY ADOLF. t * NYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 1894. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Thumbnails
Contents