Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam)

4. rész. Budapesti czégek - I. A budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél bejegyzett czégek - 5. Magán czégek

Bejegyzett czégefc. Fischer Adolf, társ. Fischer Adolf és Daur György, ma­lomszerkezet- és gépkeresk., V, váczi-körút 74. Fischer Ármin, keresk. ügynök. III, Lajos-u. 140. Fischer Béla, bőrkeresk., Budán. Fischer Béla és Antal, társ. Fischer Bél i és Fischer Antal, kalap- és sapkakeresk., YI, Andrássy-u. 44. Fischer D. ifj., bőrkeresk., YD, síp-u. 19. Fischer Dávid, lókeresk., VII, dob-u. 91. Fischer Fülöp, lókeresk., VH, síp-u. 19. Fischer Gusztáv utódai, társ. Gussmann Simon és Pin­kas Lipót, paszománt-gyári áru-keresk., VB, holló-u. 14. és Y, Gizella-tér 9. Fischer Henrik, építési vállalkozó. Fischer I. porczellán és majolika gyár, társ. tagjai: Fischer Ignácz és Mezei Géza, porczellán- és rnajo­lika-gyárosok, IV, bécsi-u. 3. és VH, k.-dob-u. 17. Fischer I. G., bőrkeresk., V, nagykorona-u. 13, Fischer Ignácz, kalapkeresk., YI, váczi-körút 11. Fischer J., czégb. Fischer József, kézmüárukra bizo­mányi üzlettulajd., V, nagykorona-u. 18. Fischer, Jakob, termény, bőrkeresk., VI, Andrássy-út 21. Fischer Jakab, arany- és ékszermüv., VI, váczi-körút 15. Fischer József, divatáru-keresk., IV, városház-tér 9. Fischer József, lókeresk., VHI, ujvásár-tér 19. Fischer's, Carl Wtt., bőrgyárosnő. Czégb. Fischer Ká­rolyné sz. Thoma Paula. Fischer L. Pál, czipőszerszám-keresk. Fischer Lajos, bizományi és ügynöki üzlettulajd. Fischer László, szerszám- és lakatosáru-keresk., IV' Károly-u. 1. Fischer Lázár, norinbergi keresk. Fischer Mór és társa, társ. Fischer Mór és Blumenthal Sándor, divatáruker., IV, bécsi-u. 4 Fischer N. Jakab, füszerkeresk. Fischer Péter és társa, társt. Fischer Győző és Bayer László, sebészeti mű- és kötőszergyárosok, IV, hat­vani-u. 6. és 14. Fischer Sámuel és Társa, társ, Fischer Sámuel és Löffler Károly, kül- ós belföldi ipartermények és kézmüárukra bizományi üzlettulajd., V, Árpád-u. 14. Fischer Sándor, mügépész, VI, király-u. 98. Fischer Simon és tsai, társ, Fischer Simon, Spitzer Miksa, divatáru-keresk., V, bécsi-u. 7. Fischer Soma, rőfös és divatáru-keresk. Fischer testvérek, társ. Fischer Zsigmond és Fischer Mór, árubizom. Ker. Fischer & Brandt, tagjai: Fischer Zsigmond és Brandt Ignácz, bor-nagykeresk., VI, király-u. 52. Fischer és Hartmann, társ. Fischer Jakab, Hartmann Boldizsár és Hartmann Boldizsárné, szül. Fischer Hermina, fénymáz-, lak- éj firniszgyárosok, IV, grá­tos-u. 2. Fischer és Heidelberg, társ. Fischer József és Heidelberg Tivadar, vegy. gyár-tubijd., IX, k.-soroksári-út 9606/7. Fischer & Kohn, társ. tagjai: Fischer Bernát ós Kohn Lipót, posztó-keresk., V, Erzsébet-tér 12. Fischer & Mika, társ. Fischer Ignácz és özv. Mika Jánosné szül. Valentin Karolin, könyvnyomdai betüöntési üzlettulajd., VI, király-u. 83. Fischer & Schatz, társ. Fischer Simon és Schatz Bern­hard, selyem-, bársony-, szalag- és csipke-keresk. Fischer & Sonnenberg, czégb. .Sonnenberg Imre, bizo­mányi és szállítási üzlettulajd., V, mérleg-u. 2. Fischer Zsigmond és társa, czégb. Fischer Zsigmond, norinbergi és diszáru-keresk., V, sas-u. 9. Fischl Albert, festékáru-keresk., VI, Andrássy-út 64. Fischl Salamon & Sohn, hüvelyes veteményekkeli keresk. Fischl, Brüder, társ. tagjai: Fischl Guttmann és Fischl Károly, terménykeresk., V, bálvány-u. 10. Fischl L, és B., társ. Dirsztai Fischl László és Dirsztai Fischl Béla, gabona- és terménykeresk., V, sas-u. 14. Fischl Fülöp fia és Neubauer, társt. Fischl Fülöp. Fischl Lipót é- Neubauer Gyula, marhabizományi keresk., IX, csillag-u. 10. Fischmann J., férfiruha-keresk., IV, Károly-körút 28. Fischmann József, posztó és gyapjuszövet-keresk. Fleischl Samu, társ. Fleischt Sámuel, Fleischl Samson, terménybizományi üzlettulajd., V, Dorottya-u. 5. Magán czégelt. Fleischmann Antal ifj., terménybizományi üzlettulajd., V, Árpád-u. 11. Fleischman Emil, terménykeresk., V, vigadó-u. 2. Fleischmann É., kőszén-keresk. és hajótulajd. Fleischmann, Josef, bank- és váltóüzlettulajd. Fleischmann L. M., pálinka-keresk.,VHI, Kisfaludy-u. 40. Fleischmann, Marie, dohánynagytőzsde-tulajd., V, bál­vány-u. 8. Fleischmann, M., kész nyomtatvány-, papir- és irószer­keresk., V, Árpád-u. 4. Fleischmann Simon, hideg utoni liqueur-gyártó. bleischmann & Euler, terménybizományi üzlettulajd. Fleischmann Mór és Társ, társ. Fleischmann Mór és Fleischmann Ede, nagykeresk., VI, ó-u. 11. Fleischer J. M., vászon- és kézműárukkali keresk., czégb. Fleischer Sándorné sz. Nádasi Ilona Margit. Fleischer Zsigmond, bőr- és czipészkellék bizományi üzlettulajd. Fleischl, Ignatz, termény-keresk. Fleissner, J., társ.: Fleissner Borbála férj. Schwager Frigyesné, Fleissner Paula férj. Janauschek Antalné, Fleissner Emma férj. Bensch Károlyné, nagybani sör­kivitel üzlettul. czégv. Bensch Gusztáv, raktár X, régi sörház. Fleiszig Fülöp, bőrkeresk. Flesch Lipót, férfiszabó. Flesch, Moritz, termény-keresk., V, Dorottya-u. 12. Flesch & Fischer, társ. Flesch Dávid és Fischer József, disz- és norinbergiáru-keresk., V, Deák-Ferencz-u. 14. Fliegelmann Győző, czégb. Fliegelmann Victor Győző, szatócs. Flora, gyertya-gyár. L. Machlup A. és E. Florenz, Josef, suly- ós mérleg-gyári raktár üzlettulajd. Főtelepe: Bécs, IV, bécsi-u. 4. Fodor Adolf, kupak és agyagpipagyáros, Hl, pacsirta­mező-u. 4. Fodor Béla, lakatos, V, külső váczi-út 1416. Fodor Gyula, épitési vállalkozó, VH, Erzsébet-körút 41. Fodor L., férfiszabó-üzlettulajd., IV, egyetem-tér 5. Fodor Mihály utódai, társ. Frankfurter Sámuel, Gold­berger József, V, nádor-u. 12. és VI, Andrássy-út 9. Forgó és társa, társ. Forgó István és Waltherr Gida, üvegkeresk., IV, városház-u. 4. Formaty L. czégb. Formaty Lyubomirné szül. Bistits Mária, sertésker., czégv. Formaty Lyubomir. Fortuna játék-kártyagyár Katzau, vagy Fortuna-Spiel­karten-Fabrik Katzau, VIH, üllői-út 52. Forty György, füszer-keresk. Fowler, John & Comp , társ. Fowler Bóbert, Greig Dávid és Eddison Bóbert Vilmos, gép-keresk., V, váczi-körút 76. Földessy Lajos, mag-keresk., IV, Mária-Valeria-u. 7. Földessy Lajos, gépészmérn., gépgyáros,V, Kálmán-u. 16. Földesi Lipót, butor-keresk., IV, muzeum-körút 9. Földiák Gyula, társ. Földiák Gyula és Fischer János, bank- és bizományi üzlettulajd., V, nádor-u. 16. és X. mázsa-tér 8587. Földváry Imre, fehérnemű- és rövidáru-keresk., IV. ko­ronahg-u. 11. Földvári J , czégb. Földvári Jakab, pipere- és divatáru­keresk., IV-, városház-tér (Haris bazár), fiók-üzlet IV, Gizella-tér 2. Fölsinger Bezső, füszer-keresk., VI, Andrássy-út 18. Fővárosi váltóüzlet-társaság Adler és tsa., vagy Haupt­städtische Wechselstuben-Gesellschaft Adler & Cie. czégb. Adler Gyula, váltóüzlettulaj d.,V, fürdő-u. 1. Fövényi János, fűszer-, élelmiczikkek és petroleum ­keresk. Franczia-magyar kereskedelmi vállalat festészeti, szob­rászati és müiparczikkek számára Bondy B., czégb, Bondy Simonné szül. Steiner Beitha, czégv. Bondy Simon, VI, Andrássy-út 31. Franck Heinrich Söhne, főtelep Ludwigsburg (Würtem­berg), fiók Budapesten, VH, dob-u. 3. Francois Lajos ós társa, pezsgőgyár, czégvezető Fran­cois Louis. Frank Mihály, hentesmester, IX, üllői-út 67. Frank testvérek, bizományi ós ügynökségi üzlettulajd Franke Pál, könyvkeresk., IV, hatvani-u. 2. 266

Next

/
Thumbnails
Contents