Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1888 (5. évfolyam)

4. rész - Lak-jegyzék - F

* Fried —Friedmann 287 Friedmann —Frisch Fried Sándor, szatócs, VHI, nagy-körút-u. 22. — Tiv., vasnti hiv., V, hajós-u. 51. — Vilmos, kávéháziul., IV, dalszinház-u. 2. — Vilmos, kereskedő, IV, koronaherczeg-u. 11. —- Zsigm., fuvaros, I,*,Gellért-rakpart 4—5. Friedbauer Ant., vasöntő, VHI/kült., kőbányai út 1582(E. Friedenstein Lip., gyümölcsárus, VI, gyár-u. 5. Frieder Adolf, ügynök, VH, holló-u. 12. Friediger Lip., ügyn.,VI, Ferencz-József-rakpart 24. FriedlAnna, özv., czukrász, H, fő-u. 146. — Frigyes, kertész, VH, Hermina-út 1831. Friedl József, vendéglős, X, sörház-u. 4501. — Lip., ügyvéd, IV, hatvani u. 3. Friedland Fülöp, magánzó, IH, Lajos-u. 203. — Lilla, cselédszerző, VH, dob-u. 7. Friedländer Ant., kereskedő, V, liold-u. 3. — Dávid, tanító, VIH, népszinház-u. 28. — Ign., vasúti hivatalnok, VH, dohány-u. 5. — Jenő, gyárigazg., IX, báránylegelő 9582. — Jakab, czipész, IH, Lajos-u. 112. — Jakab, mázoló, I, Döbrentei-u. 6. — Miksa, szatócs, I, Attila-u. 44. — Vilm., nőiszabó, VH, Kazinczy-u. 12. Friedmann Ábrahám, hagymaárus, IV, Fer.-Józs.­rakp. 14—15. — Ábrahám, szatócs, VHI, Berzsenyi-u. 5. — Adolf, sapkakészítő, VIH, Tököly-u. 2. — Adolf, ügynök, V, Rudolf-rakpart 7. — Ágost, vasúti hivatalnok, VI, szív-u. 31. — - Alaj., házaló, fuvaros-u. 20. — Ant., magánhivatalnok, VIH, külső-stáczió-u. 17. — Ant., szeszgyári igazgató,VIH, külső-stáczió-u. 17. — Ármin, vendéglős, VI, Andrássy-út 38. — Artúr, ügyvéd, V, Már.-Val.-u 12. — Babetta, magánzó, V, bálvány-u. 19. — Bern., ügyvéd, V, Béla-u. 5. — Bern., szabó, VH, király-u. 59. — Bern., sertéskereskedő, X, füzér-u. 7339. — Dávid, ügynök, VH, kertész-u. 27. — Dániel, asztalos, V, külső váczi út 1500. — Dávid, magánzó, VII, dob-u. 19. — Emil, keresk., IV, kigyó-n. 1. — Gáb., vasúti ellenőr, V, Arany-János-ú. 14. — Henrik, p.-ügyi hiv., VH, síp-u. 10. — Henr., czipész, V, Arany-János-u. 33. — Ign., kocsmáros, VI, szerecsen-u. 117. — Ign.. virágkereskedő, VI, Cseugery-u. 48. — Ign., kávés, V, nádor-u. 20. — Ign., szabó, VI. szerecsen-u. 43. — Ign., pipakészítő, VI, szerecsen-u. 17. — Ign., szabó, VH, Csányi-u. 3. — Ign., vasúti főhiv., VI, ó-u. 51. — Jakab, szatócs, IV, hatvan u. 1. — Jakab, baromfikereskedő, VII, nyár-u. 9. — Ján., kávémérő, VH, k.-diófa-u. 6. — József, kávémérő, VIH, köztemető-út 70. — József, czipész, VI, Lázár-u. 8. — József, szatócs, VIH, Illés-u. 14. — József, ügynök, VH, király-u. 21. — József, kocsmáros, IV, rostély-u. 9. — Kálm., dr., ügyvéd, IV, Károly-körút 3. — Kár., pénztárnok, I, Rudasfürdő-tér 4. — Kat., özv., fehérvarrónő, VH, kerepesi út 41. — Laj., államhiv., I, Rudasfürdő-tér 4. — Laj., háztulajdonos, VI, próféta-u. 3. — Laj., szatócs, VH, líottenbiller-u. 34. — Lip., hírlapíró, IV, Hungária szálloda. — Lip., női szabó, VI, hajós-u. 12. — Lip., sapkakészítő, VH, dob-u. 23. — Lip., bádogos, VI, szerecsen-u. 12. — Manó, mészáros, IV, molnár-u. 50. — Manó, magánhiv., V, külső váczi út 479. — Mária, özv., virágkész., I. Attila-u. 40. — Menyhért, szabó, V, Arany-János-u. 13. — Miksa, czipész, VI, Deák-Ferencz-tér 4. -— Miksa, gazdász, V, Arany-János-u. 13. Friedmann Miksa, festő, IX, liliom-u. 28. — Mór, czipész. VHI, vig-u. 30. — Mór, izr. hitközségi pénzszedő, V, váczi körút 42. — Mór, főkántor és tanár, VH, Károly-körút 7. — Mór, barommetsző, VI, király-u. 20. — Mór, posztókeresk,, V, n.-korona-u. 11. — Mór, rőföskereskedő, VI, király-u. 12. — Mór, háztulajdonos, V, n.-korona-u. 11. — Ottó, pénzváltó, V, József-tér 12. — Ottó, bankár, VI, gyár-u. 24. — Pál, izr. temetkezési rend., VI, ó-u. 51. — Róza, özv., vattakeresk., VII, István-tér 10. — Rubin, magánzó, VI, szerecsen-u. 5. — Salam., keresk., VH, Kazinczy-u. 42. — Sam., kocsmáros, VIH, Illés-u. 38. — Sam., pálinkagyár-tulajd., VI, szerecsen-u. 52. — Sam., zálogközv., VI, Andrássy-út 24. — Sam., bizt. hiv., VI, Podmaniczky-u. 12. — Sánd., czipész, VH, király-u. 55. — Sánd., dr., orvos, VI, Lázár-u. 11. — Sándor, dr., orvos, VI, próféta-u. 3. — Sánd., szabó, VI, király-u. 14. — Simon, szabó, VH, Csengery-u. 6. — Simon, házaló, VH, Miksa-u. 40. — Simon, házaló, VIH, k.-stáczió-u. 18. — Vilm., ügynök, VIH, kerepesi út 55. — Vilm., keresk. utazó, VII, hársfa-u. 57. — Zsigm., ügynök, VH, szövetség-u. 22. Friedrich Adolf, vasúti hivat., V, váczi körút 66. — Ant., postatiszt, VIH, Conti-u. 8. — Antal, kovácsm., IH, bécsi út 48. — Fer., háztulajdonos, IV, hal-tér 5. — Francziska, özv., czipészm., I, dísz-tér 77. — Győző, vas. hiv., X, k.-kerepesi lit IH. — Gyula, lakatosm., VH, százház-u. 32. — Ign., női szabó, IH, bécsi út 74. — Ján., czipész, I, országház-u. 25. — Jenő, dr., gazda, IV, hal-tér 5, — József, bádogos, VII, kertész-u. 16. — József, ruhakereskedő, VH", dohány-u. 14. — József, vas. hiv., X, k.-kerepesi út IH. — Kár., fűszerkereskedő, H, fő-u. 49. — Károly, postatiszt, VH, Wesselényi-u. 20. — Laj., czímfestő, VIH, Prater-u. 54. — Lénárd, rajzoló, I, szikla-u. 13. — Mária, özv., háztulajd., VHI, kender-u. 25. — Nánd., divatárus, VI, Vörösmarty-u. 51. — Tiv., vésnök, IV, megyeház-u. 13. — Vict., gőzmalmi hivat., IV, muzeum-körút 9. Friedlichkeit Ján., egyh. karnagy, IH, kórház-u. 196. Friedriger Sam., távirdatiszt, VH, Rottenbiller-u. 34. Friedvalszky Anna, háztulajd., IV, só-u. 6. — Sándor, ügyv., IV, régi posta-u. 2. Friem Gyula, tanító, VH, király-u. 29. — Jakab, nevelő, liülye-intézet tul., I, alkotás-u. 16. — László, p. ü. igazg. biró. Friesz Alaj., hentes, IH, bokor-u. 1. — Ant., államhivatalnok, I/kült., promontori út 12. — Francziska, özv., majoros, X, viola-u. 7. — Ign., házaló, VH, király-u. 75. — József, majoros, IX, tűzoltó-u. 42. — József, korcsmáros, IX, malom-u. 1. — Kár., majoros, IX, viola-u. 36. — Tamás, majoros, VIH, óriás-u. 20. — Veronika, özv., háztul., IX, bokréta-u. 5. Frigyessy Lajos, szabó, VI, mozsár-u. 2. Frimel Ján., hírlapkiadó, I, Attila-u. 14. Frimond, Ján., rézöntő, VH, Kazinczy-u. 9. Frimt Ede A., vendéglős, H, török-u. 3. Frint Adolf, vendéglős, V, nádor-u. 50. — Ant., mészáros, IH, Lajos-u. 20. — Ján. H., vendéglős, H, fő-u. 8. Frisch Anna, özv., paplankészítő, VIH, ősz-u. 15. — Ant., magánzó, VH, akáczfa-u. 42. — Antónia, baromfiárús, VI, Dávid-u. 9. — Jakab, keményítőgyáros, VH, Csengery-u. 33. — József, szatócs, I, Áttila-u. 129.

Next

/
Thumbnails
Contents