Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1885-1886 (4. évfolyam)

4. rész - Ipar- és kereskedelmi czímjegyzék

F ak Czím-jegyzék. 259 Adressen-Anzeiger. Fak Härtels chuhputzer , siehe : Keztyűtisztítók. Hanf- und Flachshändler, s. Kender- és lenkereskedők. Há zfödél-köpép­gyárak. Steindachpappe - Fabriken. Walla Jos., VI, gyár-u. 15. Weil & Fischer, IX, külső soroksári út 9607. Hentesek. Fleischselcher. Ipartestületi elnök, Genossenschafts­Vorstand: Böschatt Ant., VHI, nép­szinház-u, 17. Jegyző, Schriftführer: Fisch Gyula, Julius. Adamek Fer., Franz, VI, n.-mező-u. 26. Adneli Jos., VH, csömöri út 30. Altmann F., "VILI, népszinház-u. 27. Aman Mih., Mich., V, váczi körút 34. Andres Ant., I, palota-u. 12. Aradatz György, Georg, I, kereszt-tér 20. Bálás Elek, Alexius, VlB, n. fuvaros-u. 13, IX, soroksári u. 9.,és VHI, stáczió­u. 1. — M., VI, Csengery-u. 42. Bälden weich M., VIH, kerepesi út 25. Balogh Pál, Paul, V, nádor-u. 1. Barneth Kár., Carl, B, fő-u. 83. I Bartók Amalia, H, fő-u. 88. Bäck J., VI, gyár-u. 35. Beitier Jos., VLH, kerepesi út 57. [58. Belény György, Georg, VH, dohány-u. Berger Sam., VHI, tömő-u. 23. — Sam., IX, malom-u. 14. Bergsmann Adolf, VI, szerecsen-u. 33. Biegelbauer Jak., H, kapás-u. 39. — Jos., H, Ganz-u. 14. Blaskovits K., IX, liliom-u. 54. Bonn Kár., Carl, VH, nyár-u. 2. Born Péter, VH, rózsa-u. 8. Böhm Farkas fia, Wolf Bölurís Sohn, VI, király-u. 18., hajós-u. 28. és V, Zrínyi-u. 11. Böhm J., IX, üllői út 11. Böschatt Ant., VIH, népszinház-u. 17. és V, n.-korona-u. 9. — Laj., Ludw.., VI, rózsa-u. 91. és VH, akáczfa-u. 35. Brauch K., VH, király-u. 37 és VIH, Bá­. kóczy-tér 9. —- Kár., Carl, VIH, kerepesi út 19. Braunért Kár., Carl, H, fő-u. 83. Brunner I., VIH, stáczió-u. 21. Buchale J., IX, tüzoltó-u. 39. BurianSáncl.,^lZ<',rnní?.,VI, Szondy-u.61. BurischekFer., Franz, IV, Sebestyén-u.3. Burkus Istv., Stef, VIH, kőfaragó-u. 11. BürgermeisterVenczel,VHI,Práter-u.37. Chobola M., VILI, főhg. Sándor-u. 48. Clyraf Anna, VH, király-u. 29. Czauper Kat., Kath., VIH, fecske-u. 38. Czrenner A., IV, Mária-Valéria-u. 1. Davicl Fer., Franz, VIH, kender-u. 39. Davidek Jos., H, kapás-u. 33. Deák E., VHI, gyöngytyúk-u. 10. Debreczenyi Laj., Ludw.,Y, nádor-u. 11., VI, sugárút 53. — Laj., Ludw., VIH, M.-Terézia-tér 3. Derra A., VIH, flig-Sándor-u. 11. Detter Nánd., Ferd., IV, magyar-u. 2. Dickmann Mária, VI, n.-mező-u. 20. Dietrich Jos., VIH, Hunyady-u. 26. Dolecek Alaj.,Aloys,VHI, kőbányai út 1. Dolecsek Ant., VIH, stáczió-u. 57. — Jos., VIH, kőbányai út 1. Dvoracsek J., IX, üllői út 97. Duckat A.,VIH, német-u. 34. [7335. Ecker György, Georg,X, b. jászberényi út Eckstein Gyula, Julius, VI, aradi-u. 24. — Laj., Ludw., VIH,koszoru-u. 10. Eibl Antalné, Frau Ant., H, Irma-tér 2. — F., H, fő-u. 14. — Jos., H, liattyu-u. 14. Elsasser J,, VH, külső dob-u. 29. — Ján., Joh., VI, aradi-u. 11. — Jos., VH, király-u. 59. — Kár. özv., Carls' Wwe,YI, aradi u.44. Hangszerkészítők. Musikinstrument emaeh er. (L. orgona- és zongorakészítők. S. Orgelbauer und Clavier macher.) Appel Ign., IV, gr. Károlyi-u. 5. Bartek Ede, Ed., IV, egyetem-u. 3. Brückner Nánd., Ferd., ÍV, magyar-u. 4. Burger K., harmonikakészítő, Harmo­nika-Erzeuger, B, fő-út 11. Engleder Alaj., Aloys, IV, magyar-u. 52. Kaiml Fer., Franz, IV, magyar-u. 6. Klein Ján., Joh., harmonika-gyár, Har­monika­Fabrik, VH, dohány-u. 10. Pilat Pál, Paul, IV, egyetem-u. 1. Placht testvérek, Gebrüder Flacht, V, Wurm-u. 1. Schunda Fer., Franz, IV, magyar-u. 50. Schunda Venczel Jos., IV, magyar-u. 26. Cs. k. szab. hangszergyáros, a koronás arany­és az arany érdemkereszt tulajdonosa, a in. kir. Opera és a nemzeti színház szállítója. Vala­mennyi tárlatnál elsőrendű kitüntetésekkel kitüntetve. Mindennemű réz-, fa-, fúvó-, vonó­és ütö-hangszerek. Speeziálitás: czim­balmok pedállal és pedál nélkül és hozzávaló czimbalom-iskola, valamint újonnan feltalált Arion-cziterák. Továbbá mindennemű hang­szer-részek, bel- és külföldi húrok. L. Hirdetést. S. Inserat. Sternberg Arm., Herrn., VH, kerepesi út 36. STOWASSEB J., H,lánczhid-u. 5. Cs. és kir. szab hang-szer-gyár és hadseregr-szállító. — Mindennemű fa-, fúvó-, réz-, vonó- és verő­hangszerek, valamint azok egyes részei. K. u. k. Instrumenten-Fabrik und Armeelieferant. — Alle Gattungen Holz-, Blas-, Hessing-, Streich- und Schlag-Instrumente, sowie deren Jie­standtheile. Wurm Jos.. IV, váczi-u. 12. Harangöntök. Glockengiesser. Augner Ant., Franz, VH, Bottenbiller­u. 66. Pozdecli Jos. utódai, Jos. Pozdech's Nach­folger: (Thury Ján., Joh.,) k. váczi­út 44. Walser Fer., Franz, VH, Bottenbiller­u. 66. Harisnya«szövök. Strumpfwirker. Höhn C., H, fazekas-u. 4. [u. 29. Klauschek Fer., Franz, VIH, József­Perlesz Salam., VI, f. erdősor 26. Proks Fer., Franz, H, gyorskoesi-u. 512. Schmitz Fer., Franz, IH, Lajos-u. 172. Tauschek Jos., H, Ganz-u. 10. Harmonika-készitő. Harmonika-Er zeug er. Burger K.H, fő-u. 11. Háztartási és konyha­szerek. Haus- u. Kücheng eräthe. (L. bádogosok, edénykeresk. és vaske­resk. S. Spengler. Geschirr- und Eisen­händler.) Angerer F. özv., F. Angerer's Wwe., IV, hal-tér 1. Engl M. A. és fia, M. Ä. Engl & Sohn, V, József-tér 9, IV, váczi-u. 30. Érsek Gy., IV, Károly-u. 2. Fischer László, Ladisl., IV, siitö-u. 1. Gedeon Ján., Joh., VI, sugár-út 43. Geittner & Bausch, VI, sugár-út 12. 2luá) SDJetaUgieüerei, pumpen» unb Sprt£en= fabrif : V, nádor-u. 4tí ; SDtü&líteinfabrif : V, Markó-u. 7. Zománczozott vaslemez-fözöedé­nyek raktára. Teljes menyasszonyi kelengyék a legolcsóbb árakon összeállíttatnak. — 9iie= berlageüonemaiUirtem(Sifenbted):,ftod;gefcf)irre Gomplete 33raut=2íu§ftattungen roeröett ju ben biUigften greifen geliefert. Grünfeld Jos., VH, kerepesi út 14. — H., IV, Calvin-tér 3. Ho váth Teréz özv., Wwe Therese, IV, Duna-u. 2. Jenovay A., IV, hatvani u. 4. Kertész Tiv., Tlieod., V, Dorottya-u. 1. (L. Díszmííkeresk. S. Galanteriewhdlg.) Késmárky & Illés, VII, kerepesi út, ba­zár, IV, hatvani-u. 10. Kosután Jos., IV, haió-u. 3. Kristófy & Német, VB, király-u. 51. Krska Andr., VH, kerepesi út 44. Löwy Salamon, n, Corvin-tér 7. Majer Nándor és fia, Ferd. Majer őt Sohn, IV, kecskeméti u. 19. Markó Ján., Joh., VLH, üllői út 2. Molnár & Sárkány, V, Dorottya-u. 6. L. Hirdetést. S. Inserat. Négler Nánd., Ferd., IV, Deák-Ferencz­u. 13. Neumann Jos., IX, vámház-kőrút 15. Pollák D. H„ IV, bécsi u. 5. Bozsitz Márt., IV, Duna-u. 9. Schember C. és fiai, C. Schember dt Söhne, VI, Lázár-u. 1. Spitzer Mór, Moritz, IV, Mária-Valeria­u. 7. Schwöb C. F., VI, új-u. 1. Stefanszky Jos., IX, soroksári u. 1. Stundl Jak., IX, viola-u. 9. Tyrnauer György, Georg, IV, vámház­korút 12. Waldhauser A. G., VH, dohány-u. 6. Zámoly J. Béla, VHI, Mária-Terézia­tér 18. Hebammen, s. Szülésznők. Hegedükészítök. Geigenmacher. (L. hangszerkészítők, s. Musikinstru­mentemacher.) 16*

Next

/
Thumbnails
Contents