Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 (3. évfolyam)

4. rész. Ipar- és kereskedelmi czímjegyzék

Do li Czím-jegyzék. 219 Adressen-Anzeiger. Doli Dol i Singer Ign. ; VII, Klauzál-u. 31. Singhoífer Agost, Aug., IV, molnár-u. 7. — Mátyás, IV, moluár-u. 2. Stärk Dávid, V, mérleg-u. (5. — Ign., Vin, ősz-u. 45. Szilielszky Fer., Franz, IV, molnár-u. 3 és lial-tér 5. [u. 99. Tamáskovits Tamás, Thorn., VLH, József­Würger A., IX, nyúl-u. 26. Halottkémek. To dt enb eschauer. (L. IH. jegyzék, főv. tanács. S. Nachweis III, hauptst. Magistrat.) Harisnya-íszövok. Strumpfwirker. Holm C., H, fazekas-u. 4. [u. 29. Klauschek Fer., Franz, VHI, József­Proks Fer., Franz, H, gyorskocsi-u. 512. Schmitz Fer., Franz, IH, Lajos-u. 172. Tauschek Jos., H, Ganz-u. 10. Házfödél kőpép­gyáros. Steindachpappe - Fabrikant. Walla Jos., VI, gyár-u. 15. Handelsagenten, siehe : Ügynökök b ). Handels g ärtner, siehe : Kertészek. Handschuhm. und Niederl., s. Keztyiisök és keztyürakt. Handschuhputzer , siehe : Keztyűtisztítók. Hanf- und Flachshäncller, s. Kender- és lenkereskedők. Hangszerkészítők. Musikinstrumentemacher. (L. orgona- és zongorakészítők. S. Orgelbauer und Clavier macher.) Bartek Ede, Ed., IV, egyetem-u. 3. Brückner Nánd., Ferd., IV, magyar-u. 4. Burger K., harmonikakészítő, Harmo­nika-Erzeuger, IH, Lajos-u. 12. Engleder Alaj., Aloys, IV, magyar-u. 52. Kaiml Fer., Franz, IV, magyar-u. 6. Klein Ján., Joh., harmonika-gyár, Har­monika-Fabrik, Vn, dohány-u. 10. Placht testvérek, Gebrüder Flacht, V, Wurm-u. fi. Sandner W. IV, gróf Károlyi-u. 5. Schunda Fer., Franz, IV, magyar-u. 50. Schunda Venczel Jos., IV, magyar-u. 26. Cs. k. szab. hangszergyáros, a koronás arany­és az aranyérdemkereszt tulajdonosa, a nem­zeti szinház szállítója. Valamennyi tárlatnál elsőrendű kitüntetésekkel kitüntetve. Minden­nemű réz-, fa-, fuvó, vonó és ütő hangszerek. Specziálitás: czimbalmok pedállal és pedál nélkül, és újonnan feltalált Arion-czite­rák. Továbbá mindennemű hangszerrészek, bel- és külföldi húrok. L. Hirdetést. S. Inserat. Stowasser J., n,lánczhid-u.95. Harangöntök. Glockengiesser. Augner Ant., Franz, Vn, Rottenbiller­u. 66. Pozdech Jos. utódai, Jos. Pozdech's Nach­folger: Thury & Kosts, VI, gyár-u. 20. Walser Fer., Franz, VH, Rottenbiller­u. 66. Háztax-tási és konyha­szerek. Haus- u. Kiichengeräthe. (L. bádogosok, edénykeresk. és vaske­resk. S. Spengler. Geschirr- und Eisen­liändler.) Angerer T., IV, hal-tér 1. Engl M. A. és fia, M. A. Engl <£• Sohn, V, József-tér 9, IV, váczi-u. 30. L. Hirdetést. S. Inserat. Érsek Gy., IV, Károly-u. 2. Geittner & Bausch, VI, sugár-út 12. 2lud) 9JletaUgiefcerei, pumpen» unb Spri§en= fabrü: V, nádor-u. 4(5; 3)iüE)lfteiníabnf: V, Markó-u. 7. Zománczozott vaslemez-főzőedé­nyek raktára. Teljes menyasszonyi kelengyék a legolcsóbb árakon összeállíttatnak. — 9íte= berlaget>onemaiUirtemgiíenbled)^ftoctygefd)trre ©omplete 58raut=2tu§ftattungen roerben ju ben biüigften greifen geliefert. Grünfeld Jos., VH, kerepesi út 14. — H., IV, Calvin-tér 3. Jenovay A., IV, hatvani u. 4. Kertész Tiv., Theod., V, Dorottya-u. 1. Különféle konyha-eszközök, az ebédlő-asztal számái a, chinaezüst-czikkek (evő - eszközök stb.), világítási tárgyak, aczél- és késnemüek és téa-eszközök. Továbbá a lakszobák díszí­tésére szolgáló tárgyak, u. m. : a bútorzatot kiegészítő darabok, virágasztalok, virágcserép­állványok (cachepot), papírkosarak, madár­kalitkák, köpőládák, esernyő-állványok, aqua­riumok, ruhafogasok, ágas gyertyatartók, láb­törlők, fűtő-eszközök stb. Kosután Jos., IV, ha ;ó-u. 3. Kristófy & Német, VH, király-u. 51. Löwy Salamon, H, Corvin-tér 7. Majer Nándor és fia, Ferd. Ma jer dk Sohn, IV, kecskeméti u. 19. Molnár & Sárkány, V, Dorottya-u.^ L. Hirdetést. S. Inserat. Négler Nánd., Ferd., IV, Deák-Ferencz u. 13. Neumann Jos., IX, vámház-kőrút 15. Pollák D. H„ IV, bécsi u. 5. Rozsitz Márt., IV, Duna-u. 9. Schember C. és fiai, C. Schember dk Söhne, VI, Lázár-u. 1. [u. 7. Spitzer Mór, Moritz, IV, Mária­Valeria­Schwöb C. F., VI, új-u. 1. Stefanszky Jos., IX, soroksári u. 1. Stund! Jak., IX, viola-u. 9. Tyrnauer György, Georg, IV, vámház körút 12. Waldhauser A. G., VH, dohány-u. 6. Zámoly J. Béla, VHI, M.-Teréz'ia-tér 18 Hebammen, s. Szülésznők. Hegediíkészítök. Geigenmacher. ^ (L. hangszerkészítők, s. MusikÍH<fru­mentemacher.) Hentesek. Flelsehsel eher. Ipartársulati elnök, Genossenschafts­Vorstand: Böscliatt Ant., VIH, nép­szinház-u, 17. Duna-j obbparti ipartársulati elnök, Vor­stand der Genossenschaft am recht­seitigen Donauufer: Wesselv J., I. fő-u! 49. Adamek Fer., Franz, VI, n.-mező-u. 26. Adneli Jos., VH, csömöri út 30. Aman Mih., Mich., V, váczi körút 34. Andres Ant., I, palota-u. 12. Aradetz György, Georg, I, kereszt-tér 20. Bálás Elek, Alexius, VHI, n. fuvaros-u. 13, és IX, soroksári u. 16. — M., VI, Rákos-árok-u. 42. Baldenwégh F., VHI, kerepesi út 25. Barneth Kár., Carl, n, fő-u. 83. Bäck J., VI, gyár-u. 35. Beitier Jos., VIH, kerepesi út 57. [58. Belény György, Georg,VIR, Hunyady-u­Berger Sam., VIH, tömő-u. 23. Sam., IX, malom-u. 14. Bergsmann Adolf, VI, szerecsen-u. 33. Biegelbauer Jak., H, kapás-u. 39. Jos., H, Ganz-u. 12. Born Péter, VH, rózsa-u. 32. Böhm Farkas fia, Wolf Böhm's Sohn, VI, király-u. 18 és V, Zrínyi-u. 11. Böhm J., IX, üllői út 11. Böschatt Ant., VLH, népszinház-u. 17. és V, n.-korona-u. 9. — Laj., Ludw.., VH, akáczfa-u. 35. Brauch K„ VH, király-u. 37 és VIH, Rá­kóczy-tér 9. — Kár., Carl, VIH, kerepesi út 19. Burian Sánd.VI, Szondy-u.61. BurischekFer., Franz, IV, Sebestyén-u. 2. Burkus Istv., Stef., VIH, kőfaragó-u. 11. BürgermeisterVenczel,VHI,Práter-u.37. Chobola M., VIH, főhg. Sándor-u. 48. Clyraf Anna, VH, király-u. 29. Czauper Kat., Katii., VIH, fecske-u. 38. Czrenner A., IV, Mária-Valéria-u. 1. David Fer., Franz, VHI, kender-u. 39. Davidek Jos., H, kapás-u. 33. Debreczenyi Laj., Ludw.,Y,nádor-u. 11. — Laj., Ludw., VIH, M.-Terézia-tér 3. Derra A., VIH, flig-Sándor-u. 11. Detter Nánd., Ferd., IV, magyar-u. 2. Dietrich Jos., VIH, Hunyady-u. 26. Dolecsek Ant., VHI, stáczió-u. 57. — Jos., VIH, kőbányai út 1. Dvoracsek J., IX, üllői út 97. Duckat A.,VIH, német-u. 34. [7335. Ecker György, Georg, X, jászberényi út Eibl Ant., H, Irma-tér 2. — F., H, fő-u. 14. — Jos., H, liattyu-u. 14. Eckstein Laj., L?/di(;.,VHI,koszoru-u.lO. Elsasser J„ VH, külső dob-u. 29. — Ján., Joh., VI, aradi-u. 11. — Jos., VH, király-u. 59. — Kár. özv., Carls' Wwe, VI, aradi u. 44. Faragó Jos., X/kült., Extrav., kápolna­út 1612/6. Farkas Ján., Joh., VIH, külső stáczió-u.9. — Jos., VIH, bodzafa-u. 30. Fásch B., VIH, kerepesi út 57. Fazékas J., VH, külső dob-u. 61. Feith Márt., IX, üllői út 85.

Next

/
Thumbnails
Contents