Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam)

4. rész. Ipar és kereskedelmi czímjegyzék

D oli Czím-jegyzék. 235 Adressen-Anzeiger. D oli Fiala Mátyás, I, gesztenye,u. 7. [tér. Fröhlich Ján., Joli., I V,Lipót-u. 5. és hal­Herrmann Jos., VI, király-u. 10. Horváth Ant.,IV, Lipót-u. 16. és haltér. — Kat., Kath., IX, Csepel-rakp. 10. — Krisztin., IX, Csepelrakpart 8. Jabovitz Istv., Stef., IX, nyúl-u. 18. Lészk Kat., VIH, Conti-u. 26. Lusztig Gottlieb, VH, Kazinczy-u. 43. Műk Istv., Stef., IH, Lajos-u. 197. Ferner Borbála, özv., Barbara, Wwe, H, fő-u. 20. [u. 2. Biegler Borbála, Barbara, IV, moluár­Schleisz Kár., Carl, IV, molnár-u. 5. Scliwartz Éva, özv., Wwe, IV, molnár­u. 10. — Ján., Joh,, IV, hal-tér. Singer Ign.,, VH, Klauzál-u. 31. Singhoffer Ágost, Aug., IV, molnár-u. 7. — Mátyás, IV, molnár-u. 2. Stärk Dávid, V, mérleg-u. 6. — Ign., VIH, ősz-u. 45. Szihelszky Fer., Franz, IV, molnár-u. 3 és hal-tér 5. ^ [u. 99. Tamáskovits Tamás, Thom., VIH, József­Würger A., IX, nyúl-u. 26. Halottkémek. Todtenb eschauer. (L. IH. jegyzék, főv. tanács. S. Nachweis III, liauptst. Magistrat.) Handelsag enten, siehe: Ügynökök b). Handelsg ärtnev, siehe : Kertészek b ). Handschuhm. und Niedert., s. Keztyüsök és keztyürakt. Handschuhputzer , siehe : Kezt yűtisztítók. Hanf- und Flachshändler, s. Kender- és lenkereskedők. Hangszerkészítők. Musikinstrument emacher. (L. orgona- és zongorakészítők. S. Orgelbauer und C lavier macher.) Bartek Ede, Ed., IV, egyetem-u. 1. Brückner Nánd., Ferd,, IV, magyar-u. 4. Burger K., harmonikakészítő, Harmo­nika-Erzeuger, IH, Lajos-u. 12. Engleder Alaj., Aloys, IV, magyar-u. 52. Kaiml Fer., Franz, IV, magyar-u. 6. Klein Ján., Joh,, harmonika-gyár, Har­monika-Fabrik, VH, dohány-u. 10. Flacht testvérek, Gebrüder Placlit, V, Wurm-u. 6. Sandner W. IV, gróf Károlyi-u. 5. Schunda Fer., Franz, IV, magyar-u. 50. Schunda Venczel Jos., IV, magyar-u. 26. Cs. k. szab. hangszergyáros, a koronás arany­és az aranyérdemkereszt tulajdonosa, a nem­zeti színház szállítója. Valamennyi tárlatnál elsörendií kitüntetésekkel kitüntetve. Minden­nemű réz-, fa-, fuvó, vonó és ütö hangszerek. Specziálitás: czimbalmok pedállal és pedál nélkül, és újonnan feltalált Arion-czite­rák. Továbbá mindennemű hangszerrészek, bel- és külföldi húrok. Stowasser J., H,lánczhid-u.95. Harangöntők. Glo ckeng less er. Augner Ant., Franz, VH, Bottenbiller­u. 66. Pozdech Jos. utódai, Jos. Pozdech's Nach­folger: Thury & Kosts, VI, gyár-u. 20. Harisnya-szövők. Strun tpfwirker. Höhn C., H, fazekas-u. 4. [u. 29. Klauschek Fer., Franz, VIH, József­Proks Fer., Franz, H, gyorskocsi-u. 512. Schmitz Fer., Franz, IH, Lajos-u. 172. Tauschek Jos., H, Ganz-u. 10. Házfödél köpép­gyáros. Steindachpappe - Fabrikant. Walla Jos., VI, gyár-u. 15. ©ementgiefjerei, Steinbadipappes unb 33au= materialien=Sager. Ueberuimmt eanalifiruit= gen, (Sementplatten^flafteningen, Söetomruit= geu, Sbouröbrenleitungen, írocfenlegung na^ fer ÜJJauern, öerftellung oon Springbrunnen, S3abeioannen/ SEafíerreferooüS unb ^ifíoirS. Uebernafyme oon Steinbad)pappett=®inbecfun5 gen. Sager oon gementplatten, íte£)lf)eimer, ©ranit unb 9J?oíaifplatten in allen färben unb ©rögeit, 2£ionröl)ren unb alle anberen SSau= materialien, alö: ecöt englifdjer ^ovtlanb= ©emeitt unb ííuffteiner Slalf, feuerfefte Siegel, ®tncfatur= unb 2llabafterí©t)p§ unb ©fjamote* Srben. Háztartási és konyha­szerek. Haus- u. Küchengeräthe. (L. bádogosok, edénykeresk. és vaske­resk. S. Spengler, Geschirr- und Eisen­händler.) Angerer T., IV, hal-tér 1. Engl M. A. és tía, M. A. Engl d; Sohn, V, József-tér 9, IV, váczi-u. 30. Érsek Gy., IV, Károly-u. 2. Geittner & Bausch, VI, sugár-út 12. Sind; ÜJietattgie^erei, pumpen» unb Spri$ett= fabrit: V, nádor-u. 4(5; SDÍit E»t®einfaörif : V, Markó-u. 7. Zománczozott vaslemez-főzőedé­nyek raktára. Teljes menyasszonyi kelengyék a legolcsóbb árakon összeállíttatnak. — 3!te= berlage oon emaiUirtem®ifeublecf)-íí od)gefd£)irre Gomplete a3raut=2Iu§ítattungen roercen ju ben billigten greifen geliefert. L. Hirdetést. S. Inserat. Grünfeld Jos., VH, kerepesi út 14. Grünfeld H., IV, Calvin-tér 3. Jenovay A., IV, hatvani u. 4. Kertész Tiv., Tlieod., V, Dorottya-u. 1. Különféle konyha-eszközök, az ebédlő-asztal számáia, ehinaezüst-czikkek (evő - eszközök stb.), világítási tárgyak, aczél- és késneműek és téa-eszközök. Továbbá a lakszobák díszí­tésére szolgáló tárgyak, u. m. : a bútorzatot kiegészítő darabok, virágasztalok, virágcserép­állványok (cachepot), papírkosarak, madár­kalitkák, köpöládák, esernyő-állványok, aqua­riumok, ruhafogasok, ágas gyertyatartók, láb­törlők, fűtő-eszközök stb. Kosután Jos., IV, haió-u. 3. Kristófy & Német, VH, király-u. 51. Löwy Salamon, H, Corvin-tér 7. Majer Nándor és fia, Ferd. Majer & Sohn, IV, kecskeméti u. 19. Molnár & Sárkány, V, Dorottya-u. 6. L. Hirdetést. S. Inserat. ~?KS Négler Nánd., Ferd,, IV, Deák-Ferencz­u. 13. Neumann Jos., IX, vámház-kőrút 15. Pollák D. H., IV, bécsi u. 5. Bozsitz Márt., IV, Duna-u. 9. Schember C. és üai, C. Schember <£ Söhne, VI, Lázár-u. 1. [u. 7. Spitzer Mór, Moritz, IV, Mária­Valeria­Schwöb C. F., VI, új-u. 1. Stefanszky Jos., IX, soroksári u. 1. Stundl Jak., IX, viola-u. 9. Tyrnauer György, Georg, IV, vámliáz­körút 12. Waldhauser A. G., VH, dohány-u. 6. Zámoly J. Béla, VIH, M.-Terézia-tér 18. Hebammen, s. Szülésznők. Hegedükcszitők. Geigemnacher. (L. hangszerkészítők, s. Musikinstru­mentemacher.) Hentesek. Fleischselcher. Ipartársulati elnök, Genossenschafts­Vorstand: Böscliatt Ant., VTH, nép­szinház-u, 17. Duna-jobbparti ipartársulati elnök, Vor­stand der Genossenscha ft am recht­seitigen Donauufer: Wesselv J-, I. fő-u". 49. Adamek Fer., Franz, VI, n.-mezö-u. 26. Adneli Jos., VH, csömöri út 30. Aman Mili., Mich,, V, váczi körút 34. Andres Ant., I, palota-u. 12. Aradetz György, Georg, I, kereszt-tér 20. Bálás Elek, Alexius, VIH, n. fuvaros-u. 13, és IX, soroksári u. 16. — M., VI, Bákos-árok-u. 42. Baldenwégli F., VIH, kerepesi út 25. Barneth Kár., Carl, H, fő-u. 83. Bäck J., VI, gyár-u. 35. Beitier Jos., VIH, kerepesi út 57. [58. Belény György, Georg,VIR, Hunyady-u­Berger Sam., VIH, tömő-u. 23. — Sam., IX, malom-u. 14. Bergsmann Adolf, VI, szerecsen-u. 33. Biegelbauer Jak., H, kapás-u. 39. — Jos., H, Ganz-u. 12. Born Péter, VH, rózsa-u. 32. Böhm Farkas üa, Wolf Böhm's Sohn , VI, király-u. 18 és V, Zrínyi-u. 11. Böhm J., IX, üllői út 11. Böscliatt Ant., VIH, népszinház-u. 17. és V, n.-korona-u. 9. Böscliatt ha].,LudiD.>, VH, akáczfa-u. 35. Brauch K„ VH, király-u. 37 és VIH, Bá­kóczy-tér 9. — Kár., Carl, VIH, kerepesi út 19. Burian Sánd.,^4ÍM:«7id.,VI, Szondy-u.61. Burisch ekF er., Franz, IV, Sebestyén-u.2. Burkus Istv., Stef., VIH, kőfaragó-u. 11. BürgermeisterVenczel,VHI,Práter-u.37. Chobola M., VIH, főhg. Sándor-u. 48. Clyraf Anna, VII, király-u. 29. Czauper Kat., Katii,, VIH, fecske-u. 38. Czrenner A., IV, Mária-Valéria-u. 1. David Fer., Franz, VIH, kender-u. 39. Davidek Jos., H, kapás-u. 33. Debreczenyi Laj., L/udtv.,Y,nádor-u. 11. — Laj., Ludw., VIH, M.-Terézia-tér 3. Derra Á., VIH, fhg-Sándor-u. 11. Detter Nánd., Ferd,, IV, magyar-u. 2. Dietrich Jos., VHI, Hunyadi-u. 26. Dolecsek Ant., VIH, stáczió-u. 57. — Jos., VIH, kőbányai út 1. Dvoracsek .T., IX, üllői út 97. Duckat A.,VIH, német-u. 34. [7335. Ecker György, Georg, X, jászberényi út

Next

/
Thumbnails
Contents