Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1880-1881 (1. évfolyam)

3. rész - Ipar és kereskedelmi czímjegyzék

Haferhändler. CZÍM­JEGYZÉK. 354 Adressen-Anzeiger. Háztartási szerek. Haferhändler, s. Szalma-, széna- és zabkeresk. Stroh-, Heu- und Haferhändler. Hafner, siehe : Fazekasok. Hagymakereskedők. Ziviebelhändler. Bubovics Francziska, TV. Duna-u. 2. Egreder Jos., IY, eskü-tér 1. Friedmann H., IV, Duna-u. 2. Fürst Jos., VI, király-u. 6. Kozacsek Anna, IV, torony-u. 4. Hajkereskedők. Haarhändler Fuchs S., VI. király-u. 28. Löwenstein J., VII, Csányi-u. 4. Schütt Kár., Carl, VI, király-u. 38. Szőke Ede, Ed., IV, váczi u. 2. Hajművesek. Haararbeiter. (L. fodrászok. S. Friseure.) Feter Jak., VI, király-u. 72. Löwenbein .T., VÜ, Csányi-u. 4. Schenk D., VI, hajós-u. 6 és IV, Duna­iá. 12. Hajógyárak. Schiff'sfabriken. Első cs. kir. szab. duna-gőzhajózási-tár­sulat. Erste k. k, priv. Donau-Dampf­sehif fahrt-Gesellschaft, Iü, ó-budai sziget, Alt of ne r Insel, Schoenichen Armin, Herrn., V/'kült., Extrav., váczi út 499. Halászok és halkereskedők. Fischer u. Fischhändler. Ipartársulati elnök, Genossenschafts­Vorstand : Fröhlich Ján., Joh., IV, Lipót-u. 5. Andorffy Márt., II, fő-u. 103. Balkányi Emil, IV, Duna-u. 12. Brust Áron, VI, n.-mező-u. 8. Drucker Salamon, VÜ, Hazinczy-u. 43. Falbenheim Mária, özv., Wwe, VI, ha­jós-u. 9. Fanda Anna, özv., Wwe, IV, molnár­it. 30. — Fer., Franz,IX, Csepel-rakpartlO/48. — Ján., Joh., IV, hal-tér. — Jos., IV, hal-tér. — Kár., Carl, IX, Csepelrakpart6. — Pál, Paul, IX, nyúl-u. 24. Fiala Mátyás, I, gesztenye,u. 383. Fröhlich Ján., Joh,, IV, Lipót-u. 5. Herrmann Jos., VI, király-u. 10. Horváth Ant., IV, Lipót-u. 16. — Kat., Kath., IV, hal-tér. — Krisztin., IX, Csepelrakpart 8. Jabovitz Istv,, Stef., IX, nyúl-u. 18. Jakovits Istv., Stef., IV, hal-tér. Lészk Kat., VIH, Conti-u. 26. Lusztig Gottlieb, VH, Bákosárok-u. 25. Múk Istv., Stef, IH, fő-u. 37. Perner Borbála, özv., Barbara, Wwe, H, fő-u. 142. Biegler Borbála, Barbara, IV, molnár­it. 2. Schleisz Kár., Carl, IV, molnár-u. 5. Schwartz Éva, özv., Wwe, IV, molnár­it. 10. Singer Ign,, VH, Klauzál-u. 31. [u. 1. SinghofferÁgost,^! ug., IV, kéményseprő­— Mátyás, IV, molnár-u. 2. Stärk Dávid, V, mérleg-u. 6. — Ign., VI, rózsa-u. 53. Schallerbek Ernő, IV, haltér 5. Szihelszky Fer., Franz, IV, molnár-u. 3 és hal-tér 5. Sztokoza Ján., Joh,, I, árok-u. 514. Tamáskovits Tamás, Thom,, VIH, József­it. 99. Würger A., IX, nyúl-u. 26. Halottkémek. Todtenbesehauer. (L. IV. jegyzék, főv. tanács. S. Nachweis IV, hauptst. Magistrat.) Handelsagenten, siehe : Ügynökök b ). Handels g ärtner, siehe : Kertészek c). Handschuhm. und Niederl., s. Keztyüsök és keztyürakt. Handschuhputzer , siehe : Keztyűtisztítók. Hanf- und Flachshändler, s. Kender- és lenkereskedők. Hangszerkészítők. Musikinstrument emacher. (L. orgona- és zongorakészítők. S. Orgelbauer und Claviermacher.) Bartek Ede, Ed., IV, egyetem-u. 9. Brückner Nánd., Ferd., IV, magyar-u. 4. Engleder Alaj., Aloys, IV, magyar-u. 52. Kaiml Fer., Franz, IV, magyar-u. 6. Klein Ján., Joh., harmonika-gyár, Har­monika-Fabrik, VH, dohány-u. 10. Placht testvérek, Gebrüder Flacht, V, Wurm-u. 6. Sandner W. IV, gróf Károlyi-u. 5. Schunda Fer., Franz, IV, magyar-u. 48. — V. J., IV, magyar-u. 26. Cs. kir. udv. hangszergyáros, a koronás arany- és az arany-érdemkereszt tulajdonosa. Valamennyi tárlatnál elsőrendű kitüntetés­sel kitüntetve. Mindennemű hangszerek és hangszerrészek, czimbalmok pedállal és anélkül. Stowasser J., H,lánczhid-u.95. Cs. kir. szab. hangszer-gyáros s a hadsereg szállítója. Mindennemű réz-, fa-, fúvó- és vonó-hangszerek, valamint újonnan föltalált czitherák és minden hang­szer - alkatrészek, bel- és külföldi húrok. Minden hangszer tetszés szerinti alakban kezesség mellett készíttetik. Régi hangszerek becseréltetnek. Mindennemű javítások is ké­szíttetnek. Árjegyzékek ingyen és bérmentve.— át. f. prio. 3nftru= mente^abrifant u. älrmee = gieferant. 331 erf)=, Sölafe* u. Streid) = 3nftru= mente, fo and; neu erfunbene 3híiern unb SBeftanbtíjeiíe 51t jebem gnftrumente. 3n= unb au3länbi­fc^e ©aiten. QebeS ^nftrument íuirb narf) beliebiger gortn unter ©arantie oerfertigt. 2llte 3nftru= mente roerben umgetaufdjt. Sebe gteparatur íuirb ebenfalls effeetuirt. ^rei3courante gratis unb franco. Harangöntők. Glockengiesser. Naiss Alaj., Aloys, VH, Jósika-u. 21. Pozdech Jos. utódai, Jos-, Pozdech's Nach­folger: Thury & Kosts, VI, gyár­it. 20. Walser Fer., Franz, VH, Bottenbiller­u. 66. Harisnya-szövők. Strumpfwirker. Höhn C., H, fazekas-tér 197. Klauschek Fer., Franz, VHI, József­u. 29. Proks Fer., Franz, H, gyorskocsi-u. 512. Schmitz Fer., Franz, IH, Lajos-u. 102. Tauschek Jos., H, Ganz-u. 286. Háztartási és konyhaszerek. Haus- u. Küchengeräthe. (L. bádogosok. S. Spengler.) Antony & Kalliwoda, IV, muzeum-kör­út i. Angerer T., IV, hal-tér 1. Érsek Gy., IV, Károly-u. 2. Geittner & Bausch, VI, váczi kör­út 21. Zománezozott vaslemez-fözöedények raktára. Teljes menyasszonyi kelengyék a legolcsóbb árakon összeállíttatnak. — ííieberlage Don emaillirtem @ifeitbled)=ííod)gefdnrre Complete SörautíSluSftattungen werben ju ben bitligften greifen geliefert. L. Hirdetést. S. Inserat. Grünfeld Jos., VH, kerepesi út 14. Grünfeld H., IV, Calvin-tér 3. Kertész Tiv., Theod., V, Dorottya-u. 1. Különféle konyha-eszközök, az ebédlő-asztal számára, chinaezüst-czikkek (evö - eszközök stb.), világítási tárgyak, aczél- és késnemüek és téa-eszközök. Továbbá a lakszobák díszí­tésére szolgáló tárgyak, u. m. : a bútorzatot kiegészítő darabok, virágasztalok, virágcserép­állványok (cachepot), papírkosarak, madár­kalitkák, köpöládák, esernyő-állványok, aqua­riumok, ruhafogasok, ágas gyertyatartók, láb­törlők, fütő-eszközök stb. Kosután Jos., IV, hajó-u. 3. Löwy Salamon, H, Corvin-tér 39. Majer Nándor és fia, Ferd. Ma jer & Sohn, IV, kecskeméti u. 19. Molnár & S '.rkány, V, Dorottya-u. 6. Pollák D. H„ IV, bécsi u. 5. Scliember C. és fiai, C. Schember <£ Söhne, VI, Lázár-u. 1. Spitzer Mór, Moritz, IV, Mária-Vale­ria-u. 7. Schwöb C. F., VI, új-u. 1.

Next

/
Thumbnails
Contents