Urbs - Magyar várostörténeti évkönyv 6. (Budapest, 2011)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK Előszó...............................................................................................................9 VÁROSÉPÍTÉS, VÁROSTERVEZÉS Winkler Gábor: Sopron déli külvárosának történeti vizsgálata ....................11 Kaposi Zoltán: Iparfejlődés és városszerkezet Pécsett a 19-20. század fordulóján......................................................................51 Valló Judit: Legénylakás - modern lakósejt. Fővárosi garzonlakások és bérlőik a 19-20. század fordulójától az 1940-es évekig......................77 Ká li Csaba: A reprezentatív és a szolid modern. Zalaegerszeg építészete 1948-1951 között............................................103 Gagyi J ózsef: A Sztálin tértől a Színház térig. Marosvásárhely 1959-1973................................................................... 123 Prakfalvi Endre: Salgótarján. A Kádár-kor városépítésének paradigmája?..........................................147 Kel ler Márkus: Az Óbudai Kísérleti Lakótelep és a kádári modemitás . . 171 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG Újlaki Pongrácz Zsuzsánna-Zsidi Paula: A városkép történeti vizsgálata régészeti módszerekkel: Aquincum, a főváros római kori városelődje - a városi régészet és annak örökségvédelmi hatósági háttere.............................................................189 Szakály Tamás: Belső-Erzsébetváros morfológiai fejlődése és társadalmi viszonyai a második világháborúig..................................217 Prosinger Lívia: A Batthyány téri barokk müemlékegyüttes tervezett lebontása és sikeres megmenekülése......................................235 Tamáska Máté: Történeti városközpontok örökséghelyzete a Felső-Bódva mentén............................................................................261

Next

/
Thumbnails
Contents