Házak, lakások, emberek - Budapesti Negyed 63. (2009. tavasz)

A polgári lakás: ideál és valóság - Halmos Károly: Egy építész lakhelyei

Egy építész lakhelyei Hild József építész és építőmester tárgyi környezete - fizetésképtelensége tükrében HALMOS KÁROLY „Kedves nőm! [...] általad nem csak jó asszonyra, gondos anyára tettem szert, aki az engem gyakran megtaláló szenvedéseket tűrte szeretetteljes visszafogottsággal és állt vigasztalólag oldalamon, hanem házassá­gunk által hatalmas támaszra leltem akkor még élő édesanyádban, szüléidben [...]” E biedermeyer hangulatú szavakkal fogalmaz­ta meg (németül) élete párjához fűződő vi­szonyának tartalmát Hild József, (vagy ami­ként nevét alárni szokta volt: Joseph Hild) a magyar nemzeti klasszicizmus nagyra tar­tott képviselője 1856. szeptember 12-én Pesten, nejéhez, született Caroline Ritterhez intézett levelében. A jobbára építőművészként ismert Hild József vallomásának értékéből első látásra sokat levon, hogy azt nyilatkozatnak minő­sítette, és annak megtételére kényszerítve érezte magát. Valóban szorult helyzetben volt. Kortársaihoz hasonlóan nemcsak ter­vező volt, mint a mai sztárépítészek, ha­nem építőmester is, aki versenyben nyer­hette el egyes építmények kivitelezésének föladatát, s e vállalt föladatok végrehajtásá­val kereste meg a családja fönntartására va­lót. Miként a levél további részéből kide­rül, az építész pályakezdése nem lehetett könnyű — az említett szülők lányuk házas­sága után nem sokkal kétezer forintot ad­tak ifjú vejüknek, majd a továbbiakban is többször segítségére siettek. Az ifjú pár több éven át házukban lakhatott, sőt el is látták őket, mi több, amikor végre saját ott­honukba költöztek, berendezték a három szobát és a konyhát. Már az eddigiekből is kiderülhetett, Hild József házassága nem felelt meg töké­letesen a kor vagyonos polgárára - sőt akár még birtokos földművesére is - vonatkozó 82

Next

/
Thumbnails
Contents