Gerhard Péter - Koltai Gábor: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei IV. 1980. március 8. - 1989. szeptember 24. Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 16. Levéltári segédletek 9. (Budapest, 2011)

Az MSZMP budapesti vezetése 1980 és 1989 között

Név Funkció Megválasztás dátuma (Bp. PB) Felmentés dátuma (Bp. PB) Fehér Erzsébet vezérigazgató, Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat 1988. augusztus 29. végig tag Kígyós Sándor első titkár, MTV PB 1988. augusztus 29. végig tag Veres András gépparancsnok, MALÉV 1988. augusztus 29. végig tag Katona Béla titkár, Bp. PB 1988. december 19. végig tag Fabriczki András első titkár, XIX. Kerületi PB; titkár, Bp. PB 1989. április 24. végig tag Huszár Tibor igazgató, ELTE Szociológiai Intézet 1989. április 24. végig tag Koltay Gábor rendező, művészeti igazgató, Budapesti Művészeti Hetek és Szabadtéri Színpadok 1989. április 24. végig tag Zentai Gábor első titkár, IV. Kerületi PB 1989. április 24. végig tag 1989-ből kevés Bp. VB-ülés maradt fenn, főként az év második feléből hiányoznak a jegyzőkönyvek. Ez viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem is tartották meg az üléseket. Arra biztosan van adatunk, hogy tervezték az 1989. II. félévi ülések napirendjeit.18 Az utolsó ülésjegyzökönyv az 1989. augusztus 30-ai találkozóról készült.19 Mint a fenti táblázatból is látható, a Kádár-korszakban egyetlen ember, Kelen Béla képviselte a folytonosságot a Bp. VB-ben, de ez az állítás kiterjeszthető a Bp. PB-re is. Szintén hosszá ideig, több mint két évtizedig volt Bp. VB- tag Szépvölgyi Zoltán is. A Bp. PB élén álló - a korszakban egyúttal MSZMP KB-tag, sőt általában MSZMP PB-tag - első titkár személye jelentette az összekötő kapcsot az országos pártvezetéssel. Az első titkári poszton Katona Imrét 1978-tól egy régi fővárosi káder, a Vasas Szakszervezet éléről visszakerülő - korábban Bp. PB-osztályvezető, Bp. PB-titkár, XIV. kerületi első titkár, KISZ első titkár - Méhes Lajos követte. Bár Méhest az 1980. márciusi pártértekezletet követően megerősítették posztján, még abban az évben az újonnan létrehozott Ipari Minisztérium élére került. Méhest a fővárosi pártszervezet élén a KISZ KB addigi első titkára, Maróthy László váltotta.20 1984-ben a Minisztertanács elnökhelyettesévé kinevezett Maróthyt Grósz Károly követte az első titkári funkcióban. Grósz Károly 1987-ben a fővárosi első titkári tisztségből egyenesen a Minisztertanács élére került, utóda a konzervatív tábort képviselő korábbi MSZMP KB-titkár, Havasi Ferenc lett. 18 Vö. A PSZO javaslata a Bp. VB 1989. II. félévi napirendjére. BEL XXXV. I ,a.4. 803. őe. (1989. június 21.) 19 BFL XXXV. 1 .a.4. 805. őe. (1989. augusztus 30.) 20 BFL XXXV. 1 .a.3. 169. őe. ( 1980. december 3.) 23

Next

/
Thumbnails
Contents