Budapest, 1896. II. - Budapesti Negyed 11. (1996. tavasz)

Lap a városról Megjelenik negyedévenként GERŐ ANDRÁS (főszerkesztő) BERKOVITS GYÖRGY (szerkesztő) A szerkesztőbizottság Gerő András Hankiss Ágnes Iványi György Kovács András Szelényi Iván Varga László Vörös Károly Munkatársak Jalsovszky Katalin és Tomsics Emőke képdokumentátor A lapot tervezte Eperjesi Ágnes A Budapesti Negyed szerkesztősége: 1137 Budapest, Katona József u. 24. Telefon: 111-2526 Kiadja és terjeszti Budapest Főváros Levéltára. Felelős kiadó Varga László, főigazgató. Telefon: 117-4267 Szedte és nyomta a Budapest Főváros Levéltára Nyomdája. Felelős vezető: Pesti Márta ISSN 1217-5846 Előfizethető egy évre az OTP 11784009-15490737 csekkszámlaszámon, átutalási postautalványon, előfizetési díj egy évte 1000 Ft. Az előfizetőktől az esetleges átemelések tethét a kiadó átvállalja.

Next

/
Thumbnails
Contents