MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1988

1988-01-06 VB_784

39 . doboz 784. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1988. január 6. 53 p. Napirendi pontok: 1. Jelentés a pártfegyelem, a pártfegyelmi munka alakulásáról, különös tekintettel a fegyelmi bizottságok új feladataira. Ea. Futaki Imre, 3–11. p. – jelentés, 17–30. p. 2. Javaslat a megyei párt-végrehajtó bizottság 1988. I. félévi munkatervére. Ea. Pataki József, 12–13. p. – javaslat, 31– 39. p., határozat, 45–53. p. 3. Különfélék, 14–15. p. Javaslat a végrehajtott megyei határozatok érvényesítésére. Ea. Szabó Miklós, 14. p. – javaslat, 40–41. p. Javaslat Gácsi Péter a Szakszervezetek Békés Megyei Tanácsa titkári funkciójának betöltésére, 14. p. – javaslat, 42. p. Javaslat Szilágyi György a Kossuth Könyvkiadó Békés Megyei Kirendeltségének vezetőjének való kinevezésére, 14. p. – javaslat, 43–44. p. Szabó Béla a KISZ megyei első titkára Politikai Főiskolára jár, addig helyettese Bodor Tibor lesz, aki állandó meghívottja lesz a pártbizottság és a végrehajtó bizottság üléseinek, 14–15. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Thumbnails
Contents