MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1984

1984-01-11 VB_694

34 . doboz 694. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1984. január 11. 79 p. Napirendi pontok: 1. Jelentés a megyei párt-végrehajtó bizottság 1979. október 24-i – az ésszerű munkaerő- és anyaggazdálkodás feladatairól szóló – határozata végrehajtásának helyzetéről. Ea. Kiss Sándor, Ilkovszki Lajos, 3–7. p. – jelentés, 11–18. p. – határozat, 70–79. p. 2. Javaslat a pártbizottság és a végrehajtó bizottság 1984. I. félévi munkatervére Ea. Csaba János, Gyarmati Irén, 7. p. – javaslat, 19–32. p., határozat, 55–69. p. 3. Különfélék, 8–9. p. Kitüntetési javaslatok: Szocialista Magyarországért: Barna Pál (orosházi járási pártbizottság első titkára). Munka Érdemrend arany fokozata: Gulyás Lajosné (Békéscsaba városi pártbizottság nőreferense), 8. p. – javaslat, 33–36. p. Javaslat az MSZMP Politikai Főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatóira. Ea. Csaba János: Politikai Főiskola nappali tagozatára: Czeglédi Mihály (a KISZ Orosházi Járási Bizottságának titkára), Fülöp István (a KISZ Gyomaendrődi Községi Bizottságának titkára). Politikai Főiskola levelező tagozatára: Varga Imréné (a sarkadi cukorgyár párttitkára), Szabó Béla (KISZ Békés Megyei Bizottságának titkára), Tengely Gyula (gyomaendrődi Körösi Állami Gazdaság mezőgazdasági gépszerelője), Czanik Ferenc (Nagybánhegyes, Zalka Máté Tsz párttitkára). Pályázati úton jelentkezők: Mócz István (csanádapácai Széchényi Tsz párttitkára, művezetője), Honti Pál (Generál Ipari Szolgáltató Szövetkezet műszaki vezetője). Tanácsi keret terhére jelentkezők: Szlovák János (a Békés Megyei Tanács Költségvetési Elszámoló Hivatala vezetője), Dr. Gesztesi József (Szarvasi Városi Tanács VB titkára), 8. p. – javaslat, 37–47. p. Tájékoztató a MEZőGÉP Vállalat átszervezésével kapcsolatos tröszti egyeztetésről. Ea. Kiss Sándor, 8. p. – tájékoztató, 51–54. p. Javaslat a testületi ülések és az első titkári értekezletek résztvevőire. Ea. Csaba János, 9. p. – javaslat, 48– 50. p. Bejelentések: Szabó Miklós javaslata, hogy a megyei pártbizottság tárgyalja meg a végrehajtó bizottság által elfogadott napirendet, 9. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Thumbnails
Contents