MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1983

1983-01-12 VB_667

32 . doboz 667. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1983. január 12. 45 p. Napirendi pontok: 1. Jelentés a Politikai Bizottság 1979. március 27-i, az agitációs munka fejlesztéséről szóló határozata végrehajtásának megyei tapasztalatairól, különös tekintettel a gazdaságpolitikai agitációra. Ea. Várai Mihályné, Bereczki Elemér, Hüttner Vilmos, 3–5. p. – jelentés, 10–20. p. 2. Javaslat a megyei pártbizottság és a végrehajtó bizottság 1983. I. félévi munkatervére. Ea. Csaba János, Kutas Gyula, 6–7 p. – javaslat, 21–34. p. 3. Különfélék, 7–8. p. Javaslat a Politikai Főiskolára 1983-ban beiskolázandó hallgatókra: Politikai Főiskola nappali tagozata: Agonás János (MSZMP Mezőkovácsházi Járási Bizottság), Bálint Tibor (Hazafias Népfront Békés Megyei Bizottsága). Politikai Főiskola levelező tagozata: Kozák Ferenc (KISZ Békés Megyei Bizottsága), Varga Ferencné (MSZMP Békés Városi Bizottsága), dr. Szávai István (Gyula Városi Tanács VB titkár), pályázati jelentkezés alapján: Petrus György (Gerendás, Munkácsy Tsz) Unyatyinszki Pál (Békés Megyei Szövetkezetek Szövetsége). Ea. Csaba János, 7. p. – javaslat, 35–42. p. Frank Ferenc bejelentése: Varga I. István (VOLÁN), nem kaphat kormánykitüntetést, mert a határozat előírja, hogy öt éven belül nem kaphat több elismerést, 7. p. – javaslat, 43–44. p. Kitüntetési javaslatok: Munka Érdemrend arany fokozat: Pagyola Lajos (a Békés Megyei Tanács VB csoportvezetője), Balogh Jánosné (VOLÁN 8. sz. Vállalat, Békéscsaba), 7. p. – javaslat, 45–47. p. Bejelentések (Csaba János): Szarvas városi-járási pártbizottságon a felszabaduló státuszokat be kell tölteni (1. Csabacsüd-Kardos-Örménykút nagyközségi pártbizottsági titkár, 2. Almáskamarás-Nagykamarás közös tanácsú község pártbizottsági titkár, 3. Szeghalom község politikai munkatárs, 4. Dombegyháza községi pártbizottsági titkár, 5. Lőkösháza községi pártbizottsági titkár), 8. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Thumbnails
Contents