MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1982

1982-01-13 VB_640

31 . doboz 640. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1982. január 13. 40 p. Napirendi pontok: 1. Jelentés a tagfelvétel 1981. évi tapasztalatairól, a pártból kikerültek számáról és összetételéről. Ea. Fazekas Imre, 3– 4. p. – jelentés, 13–18. p. 2. Javaslat a politikai ünnepségek I. félévi tervére. Ea. Várai Mihályné, Hüttner Vilmos, 5–6. p. – javaslat, 19–23. p. – határozat, 36–40. p. 3. Javaslat a megyei Tájékoztató I. félévi tervére. Ea. Várai Mihályné, Hüttner Vilmos, 7. p. – javaslat, 24–28. p. – határozat, 32–35. p. 4. Különfélék, 8–11. p. Személyi ügyek: javaslat a szarvasi Óvónőképző Intézet igazgatóhelyetteseire: Szakács Mihályné, Daróczi Erzsébet, 8. p. – javaslat, 30. p. Javasolják Dr. Forrai Józsefet a KISZ Békés Megyei Bizottsága titkárának, 8. p. – javaslat, 31. p. Bejelentések (Fazekas Imre): a gyulai járási pártbizottság kérelme, hogy létszáma 2 fővel növekedjen, 8. p. – javaslat, 29. p. A békéscsabai városi pártbizottság kérelme, hogy létszáma 2 fővel növekedjen, 8–9. p. Javasolják Kepenyes Jánost (Békés Megyei Népújság szerkesztője) a Politikai Főiskola levelező tagozatára, 9. p. Frank Ferenc ismerteti következő pártbizottsági ülés időpontját és napirendjét, melyen részt vesz Benke Valéria a Politikai Bizottság tagja is, 10. p. Frank Ferenc bejelentése: a szóbeli kiegészítések vitás kérdései: javaslat a lakásvásárlásnál számítsák be az első gyerek után 20 000 Ft-ot, a második gyerek után 40 000 Ft-ot. Lakbéremelési és lakásépítési kérdések, 10. p. Frank Ferenc bejelentése: Munkásőrség ünnepsége január 23-án lesz a Jókai Színházban, 10. p. Frank Ferenc bejelentése: megtartásra került az ipari aktívaülés, 10. p. Frank Ferenc bejelentése: a pártapparátus munkarendjének változása: 1982. február 1-től bevezetik az ötnapos munkahetet, a munkaidő 8 órától 17 óráig tart, 15 nap alapszabadság jár évente, melyhez háromévenként jár 1 nap többletszabadság, 10–11. p. Frank Ferenc bejelentése: 5%-os bérfejlesztés várható a pártapparátusban, 11. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Thumbnails
Contents