MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1975

1975-01-16 VB_464

23 . doboz 464. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1975. január 16. 86 p. Napirendi pontok: 1. A megyei pártbizottság beszámolója. Ea. Enyedi G. Sándor, 2 – beszámoló tervezet, 28–86. p. 2. Javaslat a járási és városi pártbizottságok és végrehajtó bizottságok összetételére. Ea. Fazekas Imre, 10. p. – kimutatás, javaslatok, 14–24. p. 3. A beszámoló taggyűlések tapasztalatai (szóbeli). Ea. Fazekas Imre (jelentés hiányzik), 11. p. 4. Különfélék, 11. p. Javaslat a megyei Bizalmas tájékoztató 1975. I. félévi témáira – javaslat, 25–26. p. Gyulavári Pál bejelentése a vezetőségválasztó taggyűlések lefolyásáról Javaslat a járási és városi párttitkárok bérére, munkáltatói jogaira vonatkozó hatáskör leadására a megyei végrehajtó bizottságtól az illetékes pártbizottságoknak Frank Ferenc megköszönte Jakab Sándornak a KB PTO vezetőjének a vb ülésen való részvételét ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Thumbnails
Contents