MSZMP Békés Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései 1964

1964-01-04 VB_178

8 . doboz 178. ő. e. Végrehajtó bizottság ülésének jegyzőkönyve 1964. január 4. 15 p. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató jelentés a megye iparának összevonásáról, 3–7. p. – jelentés, 9–15. p. 2. Egyéb ügyek, 7–8. p. Javaslat Csávás László felmentésére az SZMT szervező titkári funkciója alól, a funkció betöltésére Hajdú Antal a Békéscsabai Konzervgyár igazgatójának elfogadása, 7. p. Javaslat a balatonaligai pártiskolán tanulók meglátogatására, 7. p. A munkatervekkel kapcsolatos módosító javaslat következő vb ülésen való beterjesztésének bejelentése ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Thumbnails
Contents