MSZMP Békés Megyei Pártbizottságának ülései 1989

1989-02-28 PB_172

12 . doboz 172. ő. e. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve 1989. február 28. 86 p. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a KB 1989. február 10–11-i és 20–21-i üléseiről. Ea. Szabó Miklós, 3–17. p. 2. Tájékoztató a megyei pártbizottság 1988. december 19-i döntése alapján lefolytatott alapszervezeti vitákról, főbb tapasztalatokról (szóbeli). Ea. Szabó Miklós, 18–28. p. – Szabó Miklós előterjesztése, 43–53. p., javaslat és határozat a megye pártértekezlet előkészítésének feladataira, 65–74. p., – határozat, 75–84. p. 3. Különfélék, 29–41. p. Javaslat a megyei pártbizottság státusz- és bérgazdálkodásának elveire, 29–33. p. – javaslat, 54–58. p., határozat, 85–86. p. Személyi ügyek: Javaslat a megyei tanács elnökének felmentésével, s a jelöléssel kapcsolatos előzetes állásfoglalásra (jelöltek: Murányi Miklós és dr. Soós Tibor), 34–36. p. – javaslat, 62–64. p. Dr. Gyuris Jenő felmentési kérelme pártbizottsági tagsága alól, 37. p. Javaslat Araczki János pártbizottsági tagsága megszűntetésének és a megindítandó pártfegyelmi eljárás lefolytatásának módjára, 38–40. p. – javaslat, 59–61. p. Javaslat a megye párttagságának összetételéről szóló jelentés elkészítésére létrehozott munkabizottság összetételére, 41. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Thumbnails
Contents