MSZMP Békés Megyei Pártbizottságának ülései 1988

1988-03-31 PB_165

11 . doboz 165. ő. e. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve 1988. március 31. 89 p. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a KB 1988. március 23-i üléséről. Ea. Szabó Miklós, 3–10. p. – Szabó Miklós tájékoztatója, 17–40. p. 2. A pártfegyelem és a pártfegyelmi munka tapasztalatai, különös tekintettel a pártfegyelmi bizottságok tevékenységére. Ea. dr. Lovász Matild, 11. p. – előterjesztés, 41–51. p., dr. Lovász Matild szóbeli kiegészítése, 52–55. p., határozat, 74–82. p. 3. A megyei párt-végrehajtó bizottság beszámolója a két pártbizottsági ülés között végzett munkáról. Ea. dr. Lovász Matild, 12. p. – beszámoló, 56–62. p. 4. Különfélék, 13–15. p. Határozati javaslat a megyei pártbizottság és munkabizottságai 1988. évi munkaprogramjának véglegesítésére – határozati javaslat, 63–70. p., dr. Lovász Matild szóbeli kiegészítése, 71. p., határozat, 83–89. p. Személyi ügy: javaslat Kovács János a TESZÖV elnökének behívására a megyei pártbizottság tagjai sorába – javaslat, 72–73. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Thumbnails
Contents