MSZMP Békés Megyei Pártbizottságának ülései 1983

1983-03-29 PB_134

8 . doboz 134. ő. e. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve 1983. március 29. 64 p. Napirendi pontok: Jelentés a Politikai Bizottság 1979. március 27-i, az agitációs munka fejlesztéséről szóló határozata végrehajtásának megyei tapasztalatairól, különös tekintettel a gazdaságpolitikai agitációra. Ea. Nagy Jenő – jelentés, 35–45. p., Nagy Jenő szóbeli kiegészítése, 30–33. p. Jelentés a KB 1978. március 15-i, a mezőgazdaság és élelmiszeripar helyzetével és fejlesztésének feladataival foglalkozó határozata megyei végrehajtásáról. Ea. Csatári Béla – jelentés, 54–62. p., Csatári Béla szóbeli kiegészítése, 20–29. p. Beszámoló a végrehajtó bizottság két pártbizottsági ülés között végzett munkájáról. Ea. Szabó Miklós – beszámoló, 46–53. p. Különfélék, 19. p. Javaslat Herpai Anna felmentésére megyei pártbizottsági és Ifjúsági Munkabizottsági tagsága alól, 19. p. – javaslat, 64. p. Javaslat Mihalik György beválasztására a megyei pártbizottságba, 19. p. – javaslat, 63. p. Frank Ferenc kérte a pártbizottság hozzájárulását, hogy a mai tanácskozásról közlemény jelenjen meg a megyei lapban, 19. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Thumbnails
Contents