MSZMP Békés Megyei Pártbizottságának ülései 1970

1970-01-09 PB_62

3 . doboz 62. ő. e. Pártbizottsági ülés jegyzőkönyve 1970. január 9. 57 p. Napirendi pontok: 1. Jelentés az 1969-es gazdasági év tapasztalatairól és az 1970. évi feladatokról, 3–16. p. – jelentés, 32–54. p., Zalai György szóbeli kiegészítése, 19–31. p. 2. A megyei pártbizottság 1970. évi munkaterve, 17. p. – munkaterv, 55–57. p. 3. Bejelentések, 18. p. Szabó Sándor bejelentése: a munkásosztály helyzete című napirend megtárgyalásának elnapolása, 18. p. Rusznák János bejelentése: Hangyál János pártbizottsági tag kéri pártbizottsági tagsága alóli felmentését, 18. p. ———————— MSZMP Békés megyei bizottsági ülések jegyző‍könyveinek napirendi pontjai 1957-1989 ———————— —————————————————————— Békés Megyei Levéltár ——————————————————————

Next

/
Thumbnails
Contents