MDP Békés Megyei munkatervei, jelentései 1956

1956

Mezőkovácsháza. Járási Reviziós Bizottság . M.D.P. Megyei Végrehaj tóbizottság. /PTO é / Béké s c s a b a . A Mezőkovécsházi Járási Revíziós Bizottság 1955 negyedik negyedévi munkájár ról jelentésünket az alant feltüntetett pártszerveinknél történt ellen­őrzésünk során felvetődött hiányosságokat részletesen közöljük. Battonyai Gépállomásnál a pártkiadványok és a brossurak tartozásainak rendezése folyamatosan halad , vizsgálat napján 144. Frt tartozás mutatko­zott. Fenti összeget a meglévő brossurak eladásából fogják kifizetni. Ellátmányt sem a községi Pártbizottságtól, sem a Járási Pártbizottságtól nem kapott, ami az utóbbi időben rendeződött a községi Pártbizottságon ke­resztül. Pártnyilvántartások zárt helyen cvannak , az iratok külön di)ssié»­*a vannak. Párt nyilvántartásban 57 párttag szerepel, a tagdij fizetés a negyedik negyedévben száz százalékos • A Községi Pártbizottságnál szeptember hónapban 92 %-s volt a tagdij fize­tés. A legrosszabb tagdij fizetés Bactonya területén IV. kerület 1 számú alap szervezeténél , ahol 76.5 %- k , hiányosság az, hogy a pártbizalmiak nem kellően fogják össze a párttagoka ti wLszont a párt vezetőség sem foglalkozik kelőén azokkal a párttagokkal akik elvannak maradva tagdijfi­zetéssel. Vagy pl. a Tompapusztai községi Párt szervezetnél ahol 73. %-os a tagdijffczetés. Az észrevételeinket a Járási Párt VB. felé megfogjuk tenni. A pénztár könyvekben a Járási Pártbizottság ellenőrzéskor bejegy­zést , illetve aláírást nem eszközölt. A nyilvántartások egyébként rend­ben vannak. A panaszos levelek vizsgálatánál hiányosság az , hogy nem vezetik a beérkező leveleket nyilvántartásba. A Mezőhegyesi Községi Pártbizottságnál a tagnyilfrántartfeban I07 tag és 4 tagjelölt szerepel. A nyilvántartásból megalapítottuk, hogy egy tagjelölt /Bodorné / a-ki Jsét és féléve nem fizet tagdijat , az elbeszélgetés so­rán kijelentette, hogy ő nem akafc tagdijat fizetni és nem is akar tagle­ni , de nem indokolta meg , vagyis nem mon mondotta el miérté A Közsgéi Pártszervezet iktatását és a pénztárkönyvet a pártbizottság vég­zii Propaganda anyagot pártbizottságtól készpénz ellenében kapják. A Gépjavitó műhely pártszervezeténél a nyilvántartásban 80 párttag szere­pel • 1 kivételével november és december hónapban a tagdijat rendesen fi-

Next

/
Thumbnails
Contents