MDP Békés Megyei munkatervei, jelentései 1950-1951

1950-1951

50* május 30. 2200/1950. TF/KEi Káderosstálya• M.B.P. Központi Vezetősége Káder Osztály Budapest . Mellékelten megküldjük a Megyei Választmány névsorát, rövid jellem­zését ős a statisztikai kimutatást, a szociális megoszlás szerint. Szooiális megoszlás a választnány tagjairól a következőt Munkás Paraszt Tszcs. Sgyóni rétzda Egyéb Hő Ifi. 21 5 10 1 4 12 8 50.1 + 12.1,' 24.4 ?5 2*4,' 9.7t 29 jí 19.5' Megjegyezni kivanjuk a dolgozd parisatok,többnyire funkcionáriusok. Iskolát vdgzetti 40 elvtárs 6 hónapos 4, 3 hónapos 10 f 2^ hónapost 2, .6 hetee 8, 3 hónapos fokon tanul 2 t 4 hetes Iskolát végzett 6, 2 hetes 8. Póttagok 5 3 3 . 1 - '4 4 . , , 5!;>5 * 33.3 ' - 11.1 £ 44.4 JÉ 44.4 $ Isho.l' ; aetti 7 o^ vt • 6 hetes 2, 4 hetes 1, 2 hetes 4, 2 po.i- sJeai táriuáot fcallgat. Pivtároi üdv iaiet'-ol* •

Next

/
Thumbnails
Contents