MDP Békés Megyei munkatervei, jelentései 1948-1953

1948-1953

MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA KÖZPONTI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 17. Budapest, 194 -j-UniuS -28, Keleti Ferenc megyei titkár elvtársnak, Békéscsaba. Ka#tes^Keleti Elvtárs! Június 27.-én Orosházára küldtek Péter-Pál aratóünnepség központi szónokául. Az ünnepséget eredetileg keddre tervezte a Központ, de Orosháza kérésére vasárnapra tették át. Megérkezésemkor közölték velem, hogy nem délelőtt 11, hanem d.u. 4 órakor lesz a műsorral egybekötött gyűlés, mig délelőtt a Kisgazda Párt tart gyűlést. A közlés meglepett, mert központilag megállapodás történt a FKGP és a HPP-val, hogy ezt az ünnepséget közösen csináljuk. A jelenlévő "budapesti kisgazdapártiak, Így Rübleczky Géza a FKGP Pol.Biz.-nak tagja azt mondta, hogy iparos értekezletet akarnak tartani, de ezen az iparosok közül senki nem jelent meg és mintegy 300 főnyi gazda előtt tartottak beszámolót, amit Dumitrázs elvtárs maga is végig­hallgató*. A kisgazda gyűlés Orosházán volt, mig az aratóünnepsé­get a 3 km-re lévő Gyopáros fürdő parkjában rendezték meg, ahová útiköltség és a parkba való 1 frt. belépődij terhelte a megjelen­teket. Ilyen körülmények között az ünnepség nem sikerült. Du.. 4 óra­kor mintegy 20-30 főnyi felnőtt és mintegy 100 főt számláló Ifkolás­gyermek és kislány, néhány a strandról odajött asszony jött el fő­leg a műsor kedveért. Ilyen körülmények között politikai vonatkozású beszédet tartani ne­vetséges lett volna és csupán néhány perces üdvözlést mondtam. Hibáztatom a Megyei Bizottságot, hogy ugyanazon a napon, amikor Orosházán egy ilyen ünnepi gyűlés van tervbevéve a városi titkárt Csorvásra küldi hasonló ünnepség szónokául. A városi szervezet pro­pagandistája Bitai elvtárs /volt SZDP/ tapasztalatlan és maga is megdöbbenve állt a bekövetkezett kudarc előtt. Előre látni lehetett, hogy az orosházai dolgozók a községüktől 3 km-re fekvő fürdőhelyen ahol még belépőt is kell fizetni, délután 4 órára nem fognak megje­lenni. A gyűlést délelőtt Orosházán kellett volna megtartani, ettől függetlenül esetleg a műsort ki vihették volna délután a fürdőhelyre, A MDP első bemutatkozása Orosházán csúnya kudarccal végződött. Szük­ségesnek tartom, hogy a MB. értékelje ki és állapitsa meg, hogy ki­ket terhel felelősség ezért a kudarcért. A pártmunkás értekezlet elmaradt. A városi szervezet kérte a gyűlés­nek 29-ről 27-re való áttevését, de a pártmunkás értekezletet nem tett át 27.-ére és megérkezésemkor közölték velem, hogy azt válto­zatlanul 28.-án, hétfőn este 6 órakor akarják megtartani számítva arra, hogy én hétfő estig ott tudok maradni. Mivel nekem nem állt módomban két napot Orosházán tölteni, a pártmunkás értekezletet nem tudtam megtartani. tudtam megtartani. Elvtársi üdvözlettel;

Next

/
Thumbnails
Contents