Kis József: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956. Sátoraljaújhely és a Szerencsi Járás - Borsodi Levéltári Füzetek 46. (Miskolc, 2006)

Előszó

festői helyen lévő kőkapui üdülőbe, hogy onnan kezdeményezzenek ellenállást. Kummer felszólítására a környező községek, így Kovács­vágás is élelmiszergyűjtést szervezett számukra. A községből Koncsol János földműves még csadakozott is hozzájuk. A csapat feloszlása után Koncsol hamarosan Nyugatra menekült, azonban 1957. február­jában visszatért az országba. 208 1957. május 24-én a járási tanács határozatban kezdeményezte Koncsol Miklós vb elnökhelyettes és Bodnár Bertalan vb tag leváltá­sát és tanács tags águk megszüntetését. Koncsol esetében azzal indo­kolták, hogy „szervezője volt az ellenforradalmi felvonulásnak, rágal­mazta a kommunistákat, rémhíreket terjesztett még a Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány megalakulása után is", Bodnár Bertalannál pe­dig, hogy „aktívan részt vett a tüntetés szervezésében. A munkás ta­nács választó ülésén minden kommunista leváltását követelte." A határozatot a községben nem hajtották végre, ezért arra szeptember 27-én ismét felhívta a járási tanács figyelmüket. Ekkor felülvizsgálták ügyüket, de mindkettőjüket meghagyták funkciójukban. 209 Koncsol Jánost 1958-ban Hanuder András párttitkár javaslata alapján internálták. Őrizetbe vétele után Hanuder a felmentése érde­kében adott ki igazolást. 210 LÁCACSÉKE Október 27-én délután 3 órakor Fiedler István református lelkész elnökletével falugyűlést tartottak. A lakosság 65-70%-ának jelenlét­ében Fiedler mondott beszédet, majd javaslatára utcánként „a nép és a dolgozók minden rétegéből" 24 tagú munkástanácsot választottak, amelynek elnöke id. Szabó Gyula községi tanácstag, elnökhelyettese Móricz T. Bertalan lett. A gyűlésen nem képviseltették magukat Cséke község, Monyhatanya és Buglyoska lakói, ezért a munkástanács felhí­vással fordult hozzájuk, hogy külön gyűlésen válasszanak tagokat a 208 Politikai Nyomozó Osztály összefoglaló jelentése. 654-655. o. 209 B.-A.-Z. m. Lt. XXIII-426. Jegyzőkönyv a sátoraljaújhelyi járási tanács 1957. máj. 24-i, szept. 27-i, nov. 28-i üléseiről. 21,1 B.-A.-Z. m. Lt. XXXV/1. 9. f. 2/19. ő. e. Jelentés Hanuder András kovácsvágási párttitkárról. 1958. jún. 18.

Next

/
Thumbnails
Contents