Levéltári évköny 12-13. (Miskolc, 2005)

Tarcai Béla: Források Miskolc hadtörténetéhez 1919-1948

Források Miskolc 1919-1948 közötti hadtörténetéhez TARCZAI BÉLA Miskolc 1919-1'920-ban Miskolc helyzete és szerepe az 1918 novemberi fegyverletételi parancs után gyökeresen megváltozott. Ettől az időponttól a város vezetését a Nemzeti Tanács és ennek bizottságai vették át. Kassa a demarkációs vonal mögé esett, s így a VI. hadtest, amelyhez a város eddig tartozott, megszűnt. A ka­tonai igazgatás feladati természetszerűen háramlottak Miskolcra. Miskolc két háziezrede körül a 65. közös gyalogezred feloszlott, a m. kir. 10-es hon­véd gyalogezredet nagy nehézségek árán sikerült újjászervezni, az olasz fronton elszenvedett nagy vérveszteség után. A laktanyák kiürültek, a kórhá­zak megteltek. A gondokat szaporította a Felvidékről menekülők tömege. Tervek születtek arra, hogy a Rudolf laktanyában a Selmecbányái főiskolát helyeik el, a tüzérlaktanyában pedig 100 kislakást alakítanak ki. 1 1919 januárjától a 10-es honvédek felügyelték a demarkációs vonalat. A Tanácsköztársaság ideje alatt 1919 április végén a 10-es honvédeket a vörös őrezredekbe osztották be. 2 A miskolciak parancsnoka Rimóczy József volt rendőrkapitány lett. Április 30-án csapatszemle volt a Városház téren, majd a csapatok elindultak Sajószentpéter felé az előnyomuló csehek feltar­tóztatására. Harcra nem került sor, mert Reisinger Ferenc a Népbiztosok Ta­nácsa katonai felelőse megegyezésre jutott a csehekkel, s így azok május 2­án puskalövés nélkül megszállták a várost. 3 A helyzet és az Antant magatar­tásának jellemzésére csupán annyit említek meg, hogy a csehek parancsnoka Alessandro Angione olasz ezredes volt. Egy másik olasz, Attilio Zincione tábornok május 10-én érkezett a városba a csehek elleni panaszok megvizs­gálására. Május 20-án éjjel Stromfeld Aurél vörös csapatai kiszorították a csehe­ket a városból. 4 Ezután munkás és katona tanács vette át az irányítást. Június 4-én a katonai parancsnokság megszűnt, s az irányítást a Direktórium vette kézbe. Ekkor jelent meg a városban Bokányi Dezső a maga III. hadtestével és lelkesítő beszédeket tartott. 5 1 THURZÓ NAGY L. 1919. január 11. 2 THURZÓ NAGY L. 1919. április 23. 3 DOBROSSY I. Miskolc írásban és képekben 4. köt. 1997. 183. p. 4 DEÁK G-GYIMESI S. 1965. 179-181 pp. 5 THURZÓ NAGY L. 1919 június 4.

Next

/
Thumbnails
Contents